صفحه اول

به صفحه توده ای ها خوش آمدید. لطفن برای خواندن مقاله ها گل سرخ را کلیک کنید.

«واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر»

زندان برای ۶ فعال حقوق محیط زیست در ایران

فعالان محیط زیست

حزب تودهٔ‌ ایران برخوردهای سرکوبگرانهٔ رژیم را شدیداً محکوم می‌کند!
Billedresultat for ‫اعتراض‌های گسترده مردمی نسبت به افزایش قیمت بنزین را شدیداً محکوم می‌کند!‬‎

بازهم تکرار آزموده ها و نمایش انتخاب بین «بد و بدتر»!

تجمع بزرگ بازنشستگان در برابر مجلس
تجمع بازنشستگان

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر
Billedresultat for انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر"

نامه ی سپیـده قلیـان به توده های مردم

زندان ها هنوز پر از زندانیان سیاسی است!

Bildergebnis für ‫زندانیان سیاسی‬‎

گزارش اختصاصی از زندان جدید اهواز؛ آخر دنیا

Billedresultat for ‫گزارش اختصاصی از زندان جدید اهواز؛ آخر دنیا‬‎

اسماعیل بخشی آزاد شد

بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد در خصوص برخوردهای پلیسی، امنیتی با کارگران

آزادی موقت تعدادی از زندانیان کارگری از زندان

حمله ی نیروی انتظامی به کارگران اعتصابی آذرآب

یا مرگ یا آزادی

عاطفه رنگریز

اعتراض دانشجویان به «حضور نمایشی» روحانی در دانشگاه تهران

فراخوان به تجمع بازنشستگان در برابر مجلس

Billedresultat for ‫فراخوان به تجمع بازنشستگان در برابر مجلس‬‎

بیانیه ۱۷ زندانی سیاسی زن در حمایت از مادران

Billedresultat for ‫بیانیه ۱۷ زندانی سیاسی زن در حمایت از مادران‬‎

شکنجه و بازجویی: آیا شما با همسر امام رابطه دارید؟

جنبش کارگری در جوش و خروش

Relateret billede

در ستایش کارگران هفته تپه و “سپیده”

Billedresultat for ‫سپیده قلیان‬‎

نقض گسترده ی حقوق بشر در ایران

Relateret billede

“نویدنو” نو شد

………………

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم “توده ای ها”: مقاله های قدیمی “توده ای ها” دوباره در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. زیر “بایگانی” با “کلیک” کردن “گزینش ماه”  مورد نظر می توانید  مقاله های پیشین  را انتخاب و مطالعه کنید.