صفحه اصلی

 به صفحه توده ای ها خوش آمدید. لطفن برای خواندن مقاله ها گل سرخ را کلیک کنید.

علم دیالکتیک ماتریالیستی، اسلوب شناخت ما

مقاله شماره: ۱۰۶ (۲۱/۰۲-۲۰۱۸)
یکی از مهم ترین مصوبه های ششمین کنگره ی حزب توده ایران در سال ١٣٩١، تاکید بر ضرورت ایحا «پیوند» میان مبارزه ی صنفی- دمکراتیک و سیاسی- طبقاتی- سوسیالیستی حزب طبقه کارگر ایران است. ژرفش روزانه نبرد طبقاتی در جامعه در تائید این ارزیابیِ پراهمیت و در نقطه مقابل ندیدن رابطه میان وظیفه ی اتحاد و برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران است. به جرنت می توان گفت که موفقیت مبارزه برای اتحاد نیروهای ضد دیکتاتوری، در گروی تفهیم سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران به این متحدان قرار دارد.

ای بسا هندو و ترک همزبان

مقاله شماره: ۱۰۵ (۱۸/۰۲-۲۰۱۸)
حزب توده ایران هنوز از واقع بینانه ترین، آگاه ترین، ریشه دارترین، و مطمئن ترین خانه زحمتکشان ایران است و رهبری کنونی حزب توده ایران از برگزیده ترین، یکدست ترین، پرکارترین رهبری پس از ضربه بوده است. کسانی که این حقیقت را انکار می کنند یا از مغرضان و یا از دشمنان هستند.
به ویژه گروه “چپ” این رهبری در مقابله با “بلیر”سازی حزب توده ایران و دگرگونی آن به یک حزب “چپ” فراگیر و “نوین” نقش بزرگی ایفا کرده است و در پاک نگاه داشتن خط و خصلت طبقاتی حزب در برابر “بازنگران” مارکسی خوب ایستاده است و به اندازه زیادی در این کار پیروز بوده است.

 

 

از اصلاحات با انقلاب دفاع می کنیم!

تضاد روز با سرشتی دمکراتیک برای پایان دادن به دیکتاتوری. و تضاد اصلی در اِعمال ”اقتصاد سیاسی اسلامی“ که برنامه آن در اطاق های فکر سازمان های مالی امپریالیستی تنظیم شده است، یعنی سیاست خصوصی سازی و نابودی همه ی قوانین ملی برای حفظ نیروی کار زحمتکشان که به آن آزادسازی اقتصادی نام نهاده اند.

………………………………….

از دوستان و هواداران حزب و دیگر نیروهای کارگری و سوسیالیستی خواهشمندیم که آدرس الکترونیکی مقاله ها و یا اخبار در رسانه ها و خبرگزاری ها در ایران که هواداران سوسیالیسم بررسی انتقادی آن ها را پر اهمیت ارزیابی می کنند، زیر عنوان ابراز نظر برایمان بفرستند. برای فرستادن اظهار نظر لزومی نیست که خوانندگان از ایمیل حقیقی خود استفاده کنند.

علاقه مندان می توانند مستقیم با ایمیل سایت توده ای ها (tudehi@ymail.com) نیز تماس بگیرند.

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم “توده ای ها”: مقاله های قدیمی “توده ای ها” دوباره در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. زیر “بایگانی” با “کلیک” کردن “گزینش ماه”  مورد نظر می توانید  مقاله های پیشین  را انتخاب و مطالعه کنید.