ارتجاع حزب توده ایران را پاره پاره می خواهد!

image_pdfimage_print

سخن روز شماره: ۶ ( ۲۵ فروردین ۱٣۹۷ )

می دانیم كه ارتجاع حزب توده ایران را پاره پاره می خواهد تا پیامد قتل عام جنایتكارانه ی توده ای ها را درسال ٦٧ ابدی سازد.

“غیرقانونی” اعلام كردن حزب طبقه ی كارگر با هدف قطع رابطه ی حزب و توده ای هابا توده ی زحمت میهن دنبال می شود. ایجاد بدگمانی و تشتت نظری میان توده ای ها ابزار دیگری در اختیارارتجاع رنگارنگ داخلی و خارجی برای دستیابی به هدف سركوبگرانه خود است.

این شناخت و ارزیابی توده ای ها را مسئول می سازد برای سرنوشت وحدت نظری و سازمانی حزب طبقهكارگر ایران. این منطق مبتنی است بر اسلوب دیالكتیكی ارزیابی از واقعیت، زیرا راه مبارزه ی انقلابی را باترفند ارتجاع نشان می دهد و قابل شناخت می سازد.

رفیقی با نام «یك دوست» به نكته ای در نامه ای اشاره داده است. ممنونم.

آیا اشاره ی «یك دوست»، همزمان اشاره به جای خالی «یك دوست» نیست؟

آیا هنگام تنگ تر نشستن فرا نرسیده است؟

آیا همزمان با بحث و گفتگوی رفیقانه و انتقادی در نشریات، هنگام زمزمه رفیقانه و عاطفی در كنار هم فرانرسیده است؟

آیا راه دیگری برای در وسط جریان خروشان تاریخ قرار داشتن، متصور است؟

٢٥ فروردین ٩٧ – ١٤ آوریل ١٨

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *