اعتراض پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد به حکم زندان ابراهیم مددی 

image_pdfimage_print

سازمان سراسری کارگران سوئد، ال.او و سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد طی سالهای اخیر از نزدیک موقعیت جنبش سندیکایی مستقل و آزاد در ایران را پیگیری کره اند. این سندیکاهای مستقل و آزاد در جهت ایجاد شرایط برابر و رعایت و احترام به حقوق کارگران در ایران فعالیت میکنند. خواست های آنها برخورداری از دستمزد مکفی، تامین ایمنی کار و اعتراض به خصوصی سازیها بویژه در حوزه آموزش و پرورش میباشد.
عکس العمل رژیم و مقامات امنیتی به اعتراضات این سندیکاها خشونت آمیز، شدید و همراه با اعمال مجازات های سنگین بوده است.
ما از طریق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه باخبر شدیم که برای ابراهیم مددی عضو هیئت مدیره این سندیکا حکم پنج سال و سه ماه زندان از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران تایید و پرونده ایشان برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.
ما، پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد که فعالیت های این سندیکا را در این سالها بدقت دنبال کرده ایم، تایید می کنیم که آقای ابراهیم مددی یکی از فعالین شریف و فداکار کارگری در ایران است که دغدغه ای جز دفاع از حقوق کارگری و سندیکایی نداشته است. ابراهیم مددی پیش از این نیز به دلیل دفاع از حقوق کارگران و فعالیت های سندیکایی به سه سال و شش ماه حبس محکوم و زندانی شده بود و بارها هم بازداشت های موقت چند روزه و چند ماهه شده است. فعالیت های آقای ابراهیم مددی بر اساس ابتدایی ترین حقوق برسمیت شناخته بین المللی کارگری نه تنها جرم نیست بلکه شایسته تقدیر و ارج گذاری است. بوِیژه با توجه به شرایط بیماری آقای ابراهیم مددی از جمله بیماری دیابت، چربی و فشار خون و پروستات و همچنین از دست دادن شنوایی در یکی از گوشهایش صدور این حکم را بسیار غیر انسانی تلقی می کنیم.
ما ضمن محکوم کردن صدور این حکم خواهان لغو و دادن اجازه به آقای ابراهیم مددی برای فعالیت های سندیکایی هستیم.
همچنین ما احضار آقای داود رضوی عضو هیئت مدیره این سندیکا به دادگاه را نیز محکوم می کنیم. اگر چه دادگاه داود رضوی که قرار بود روز ٣۱ اکتبر برگزار شود بدلیل عدم حضور قاضی پرونده برگزار نشد ما خواهان لغو قطعی احضار ایشان به دادگاه و پایان دادن به فشار علیه ایشان هستیم.
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد مصرانه از شما میخواهد که به دستگیریها، محاکمه ها و رفتارهای نادرست با فعالین سندیکاهای مستقل پایان دهید. تعداد زیادی از رهبران این سندیکاها هم اکنون محکوم به زندانهای طویل المدت بوده، در شرایط سخت بسر برده و مجبور به پرداخت وثیقه های سنگین و اخراج از محل کار فقط به دلیل فعالیت های سندیکایی و در دفاع از حقوق ابتدایی خود میشوند. این حقوق، از جمله حق ایجاد تشکلات مستقل سندیکایی، در مقاوله نامه های سازمان جهانی کار برسمیت شناخته شده است. اینها نشانه های بارز عدول کامل از احترام نهادهای قضایی ایران به پایه ای ترین مفاد حقوق بشر و سازمان بین المللی کار است
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ضمن تقدیر از فعالیت های سندیکایی مستقل و آزاد در ایران سندیکایی خواهان پایان دادن به هر گونه فشار و حکمی علیه ابراهیم مددی و داود رضوی می باشد.

۱ نوامبر ۲۰۱٨
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *