طنين «صداي بي صدايانِ در بند»!

image_pdfimage_print
مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۳ ( ۲۸ دی)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
سعيد شيرزاد با لب دوخته، در سي و هفتمين روز اعتصاب غذاي خود به بيمارستان امام خميني منتقل شد!
 
جمهوري اسلامي اي كه سلطه خود را داعش گونه بر مردم ايران برقرار كرده است، با اجراي سياست ديكته شده توسط امپرياليسم،  فقر و فلاكت براي مردم ميهن ما را به واقعيتي دردناك بدل ساخته است. «كودكان كار و خيابان» يكي از قربانيان اين سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي هستند كه ثدايشان همانند «صداي بي صدايانِ در بند»، توسط جانبازترين و شريف ترين مبارزان ميهن و مردم دوست بازتاب مي يابد.
سعيد شيرزاد يكي از اين مبارزان است.
مبارزه ي جانبازانه زندانيان سياسيِ بسياري، با به صحنه بردن آخرين حربه ي خود، “قطره قطره مردن”، عليه سلطه تروريسم دولتي- قضايي- امنيتي ديكتاتوري، حماسه ي شكوهمند، فراموش نشدني و نهايتاً پيروزمند مبارزه ي مردم ميهن ما را به ثبت تاريخ مي رسانند. مردمي كه حماسه ي انقلاب بهمن ٥٧ را آفريدند،
«بد سگالان مردمي آزار» مي پندارند كه با «عدم قبول نامه هاي رسمي اعتصاب غذا» از خود براي جناياتي كه مرتكب مي شوند «سلب مسئوليت» مي كنند. اما مردم ميهن ما «گل كينه هاي مشت شده»ي خود را روز پيروزي محتوم، همانند «رنگين كمان» نثار «پايمردي مردان» خواهند نمود و مسئولان را به پاي ميز دادخواهي خواهند كشانيد.
 
مبارزه عليه تروريسم دولتي- قضايي- امنيتي، مبارزه اي است عليه مجريان برنامه اقتصاد سياسي “خصوصي سازي و آزادي سازي” امپرياليستي. مبارزه اي است عليه سلطه اقتصاد جهاني شده سرمايه مالي امپرياليستي. مبارزه اي است مردمي- دموكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي. مبارزه اي است به منظور تفهيم برنامه “اقتصاد سياسي” ملي- دموكراتيكي كه يكي از اهداف بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را تشكيل مي دهد.
بايد مدافعان اصل هاي اقتصادي و “حقوق ملت” در قانون اساسي را با تفهيم “اقتصاد سياسي” ملي- دموكراتيك تجهيز نمود. بايد پرچم اين برنامه مردمي و ملي را به اهرم مبارزه براي حذف ديكتاتوري ولايي بدل كرد. چنين مبارزه اي بازتاب «طنين صداي بي صدايانِ در بند» و «كودكان كار و خيابان» و شركت فعال در مبارزه حماسه آفرين “قطره قطره مردن” زندانيان سياسي است. چنين مبارزه اي سنگ بناي پيروز ي نهايي است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *