نامه ی گروهی از فعالان چپ و آزادی خواه ایران

image_pdfimage_print

مبارزه ضد دیکتاتوری، مبارزه ی ضد امپریالیستی است!

در نامه این مبارزان بازتاب داخلی سیاست امپریالیستی در موجزترین بیان ارایه شده است. بازتابی که وحدت مبارزه ی ضد ارتجاع داخلی و جهانی را نشان می دهد و مستدل می سازد.

این مبارزان میهن دوست با اشاره به سیاست امپریالیسم آمریکا «به مثابه همه ویژگی های تجاوزگری امپریالیسم …» به افشای سیاست آمریکا پرداخته و ریشه ی خطر ناشی از آن را در ایران بر ملا می سازند که «سیاست های نولیبرالی کنونی و نقض و تقلیل حقوق ملت مصروحه در قانون اساسی» است.

آن ها خاطرنان می کنند که «برای کاستن از خطر تهدیدات آمریکا باید در سطح ملی حمایت های هرچه بیشتری از اقتصاد ملی صورت گیرد و سطح رفاه عمومی ارتقا یابد و منافع زحمتکشان و طبقات میانه تامین گردد و حقوق و آزادی های مردم تضمین شود و با فساد لجام گسیخته موجود مبارزه گردد».

– توده ای ها

نویدنو  22/04/139

نامه ی گروهی از فعالان چپ و آزادی خواه ایران

هموطنان آزاده ، مردم مترقی جهان

دولت ایالات متحده در روزهای اخیر از زبان وزیر خارجه خود از آمادگیش برای سرنگونی مسالمت آمیز جمهوری اسلامی خبرداده است.

این آمادگی که در طول دهها سال گذشته بارها وبارها علیه دولت های مستقل ودموکرات وتوده ای و مردم آزادیخواه جهان بکار آمده ، به هنگامی اعلام می شود که همین دولت در روزهای گذشته بخشی از اسناد مداخله ویرانگرخود در کودتای 28 مرداد1332 وسرنگونی دولت ملی مصدق را منتشر کرده وآشکارا پشیمانی ها یی را که اسلافش دراین باره ابراز داشته بودند ، تکرار کرده است . دولت آمریکا به مثابه نماینده همه ویژه گی های امپریالیسم ، درادامه اعمالی که از دو قرن پیش آغاز کرده ،درهمین دوسه ماه گذشته ،بدون کمترین پروائی ،آشکار کرده است که با همه جهان سر جنگ وستیزدارد . این دولت با نقض خشن وگسترده اقدامات قانونی کابینه پیش ازخود برای توسعه روابط با کشور کوبا وبا تهدید به فسخ وپاره کردن موافقتنامه بین المللی برجام علیه بخش بزرگی از جهان برخاسته و با خروج از معاهده پاریس وترک تعهدات خود برای حفظ زمین ،علیه بشریت قیام کرده است . باوجوداین پرونده سیاه وننگین ، با وقاحتی حیرت انگیز، یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد را به سرنگونی تهدید می کند ودرصدد تکرار تجربه 28 مرداد و در نهایت پیشبرد فجایعی است که با موافقت وهمدستی او توسط متحدانش علیه مردم کشور سوریه ولیبی به راه افتاده است .

پیشبرد تهدیدات آمریکا علیه ایران منوط به یک دسته زمینه های داخلی است که به گمان ما پیشبرد سیاست های نولیبرالی کنونی و تقلیل حقوق ملت، مصرحه در قانون اساسی، بخشی از زمینه های یاد شده را تشکیل می دهد. ازاین رو برای کاستن از خطر تهدیدات آمریکا باید در سطح ملی حمایت های هرچه بیشتری از اقتصاد ملی صورت گیرد وسطح رفاه عمومی ارتقاء یابد ومنافع زحمتکشان وطبقات میانه تامین گردد وحقوق وآزادی های مردم تضمین شود وبا فساد لجام گسیخته موجود مبارزه گردد.

درسطح بین المللی نیز دیپلماسی عاقلانه ای اتخاذ شود والتزام به میثاق ها وتعهدات واخلاق بین المللی خود را نشان دهند ودوستان از دشمنان تشخیص داده شوند .

برای مقابله با توطئه های امپریالیسم آمریکا ومتحدانش به مردم خود ومردم جهان تکیه کنیم وازقدرت ونیروی آنان برخوردار شویم .

مرتضی آتش بر،کاوه اخوان ،حمید آصفی ، افخم امینی ، سوسن امینی ، اکرم امینی ،خسرو باقری ، کوروش تیموری ، احمد پور ابراهیم ،علی پورصفر ،نسرین پوری ،آصفه پیغاله ،علی رضا جباری ،حسین حسن پور، داوود جلیلی ،ترانه راد ،فریبرز رئیس دانا ،جمیله روح زنده ،اردشیر زارعی قنواتی ،علی سنبلی ،صادق شکیب ،گوهر شمیرانی ، ناصر طاهری ، سیامک طاهری ، مصطفی طاهری ، مرتضی طاهری ،محمدرضا طاهریان ، محمد علی عمویی ،نسرین فرهومند ،فرخنده کولوئی ،عبدالله مرادی ، مریم محبوب ،اقدس مومنی ،مهدخت هاشمی ، منور یوسف پور

امضا های جدید :

شهلا انتصاری ،بیتا بشیری ، حمید بی آزار، عباس خیری ، شیدا درویشی ، جواد رضایی ، حسین رئوفی ، سیامک شکوهی، مهدیه صدیقی ، سیروس صیادی ، فرخنده طاهریان ، باقر عباسی ،بیژن قریشی ، احمد کاظمی ، فرخنده کولوئی ، خسرو گلستانی ، فاطمه محمدی ، مرجان مرادپور ، فریبا مکوندی ،الهام نوروزی ، عنایت پور یوسف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *