چپاول و استثمار شدید مهمانداران قطارهای ریلی

image_pdfimage_print

چپاول و استثمار شدید مهمانداران قطارهای ریلی رجا توسط شرکت پیمانکاری “راهیان عصر دایا” 

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بر اساس قرارداد کار موقتی که این شرکت پیمانکاری با مهمانداران منعقد کرده است کارفرما حق فسخ قرارداد را هر زمان که منافعش ایجاب کند به خود داده است . بر اساس تبصره ماده ۱۹ این قرار داد در صورت کاهش حدود قرارداد (حذف قطار از برنامه اعزام قطارها)، کارفرما میتواند بطور یک طرفه و علیرغم اینکه قرارداد مهماندار به پایان نرسیده باشد اقدام به فسخ قرارداد کند. این در حالیست که چنانچه مهمانداری قبل از اتمام دوره قراردادش نخواهد ادامه کار دهد طبق ماده ۲۰ قرارداد می باید ۴۵ روز قبل آنرا به اطلاع کارفرما برساند و چنانچه کمتر از مدت تعیین شده نسبت به عدم ادامه کار خود اطلاع رسانی کند حقوق و مزایای آخرین ماه کاری مهماندار توسط کارفرما مصادره میشود.

علاوه بر این، طبق ماده ٨ قرارداد کار، ساعتهای استراحت، غذا و خواب مهمانداران در داخل قطار در طول مسیر جزو ساعات کاری آنان محسوب نمیشود و طبق ماده ۵، با اتمام مدت قرارداد، قرارداد جدید در صورت رضایت شرکت “راهیان عصر دایا” منعقد میگردد با تاکید بر آنکه هیچیک از قراردادهای قبلی موجب حق در استخدامهای بعدی و یا حقی نظیر آن برای کارگر به منظور انعقاد قرارداد جدید نخواهد شد. به عبارتی اگر مهمانداری حتی ۱۰ سال سابقه کار داشته باشد با کمترین نارضایتی کارفرما از مهماندار، با وی قرارداد جدید منعقد نمیشود.

بنا بر اظهار مهمانداران خطوط قطارهای ریلی رجا، خارج از چهارچوب این قرارداد که به نوبه خود برده وارترین شکلی از تحمیل قرارداد کار به آنان می باشد شرکت پیمانکاری “راهیان عصر دایا” به اشکال مختلف دیگری نیز دست به چپاول دسترنج مهمانداران میزند. اهم این غارتگریها عبارتند از:

۱- شرکت رجا ماهیانه مبلغی را به ازای هر مهماندار جهت جبران خسارتهای وارده از قبیل شکستن و مستعمل شدن لوازم پذیرایی مثل فنجان و …، به حساب شرکت پیمانکاری “راهیان عصر دایا” واریز میکند اما شرکت مذبور علیرغم دریافت اینگونه خسارات از شرکت قطارهای ریلی رجا، هزینه آنها را از حقوق و مزایای مهمانداران کسر میکند.

۲- شرکت رجا برای هزینه تخلیه لوازم و تجهیز واگنهایی که به هر دلیل از قطار جدا میشوند و واگنی دیگر جایگزین آن میشود ماهیانه و یا سالانه مبلغی را به حساب پیمانکار واریز میکند. اما شرکت پیمانکاری علیرغم اینکه کار این جابجائیها توسط مهمانداران بویژه در ساعات استراحت آنان انجام میشود مبلغی را به مهمانداران پرداخت نمیکند.

٣- مرخصی ماهانه طبق قانون کار رعایت نمیشود. به این نحو که در صورت موافقت با مرخصی مهمانداری، از مدت زمان استراحت همکار او کاسته شده و کار فرد مرخصی رفته عملا به دوش همکارش میافتد.

۴- برای نظافت واگنی مثل واگن رستوران، قبلا نفرات متخصص( نطافتچی) آماده خدمت بودند اما با واگذاری کار به شرکت پیمانکاری “راهیان عصر دایا” نظافتچی ها برداشته شد اند و امر نظافت بدون اینکه به پرسنل رستوران مبلغی پرداخت شود به دوش آنان افتاده است.

۵- بنا بر قرارداد خود شرکت پیمانکاری با مهمانداران و عرف راه آهن و شرکت رجا، آنان می باید ۲ ساعت قبل از حرکت در قطار حضور داشته باشند اما شفاها و بالاجبار این ۲ ساعت به ۳ ساعت افزایش پیدا کرده است، بدون اینکه این یک ساعت اضافی جزو ساعات کار مهمانداران به حساب آید. به عبارتی با احتساب این یک ساعت و با در نظر گرفتن ماده ٨ قرار داد مبنی بر عدم احتساب زمان استراحت و غذا و خواب در داخل قطار در حال حرکت، مهمانداران چیزی حدود ۱۳ ساعت کار بدون دستمزد انجام میدهند.

شرکت پیمانکاری “راهیان عصر دایا” همچون دیگر شرکتهای پیمانکاری در صنایع مختلف کشور، شرکتی است که توسط مدیران و مافیای شرکتهای “مادر” با هدف تشدید استثمار و غارت و چپاول دسترنج کارگران شکل گرفته است. بطوریکه همه این شرکتها در ازاء کار مستمر و دائم و مشابه و برابر با کارگران قرارداد مستقیم، حقوق و مزایایی کمتر از نصف آنان به کارگران پیمانکاری پرداخت میکنند. به عبارتی شرکتهای پیمانکاری، ابزاری در دستان مدیران و مافیای شرکتهای “مادر ” برای غارت بی حد و حصر دسترنج ناچیز کارگران می باشد.

در مورد شرکت پیمانکاری “راهیان عصر دایا” نیز وضعیت دقیقا مشابه سایر شرکتهای پیمانکاری در صنایع مختلف کشور است. بطوریکه این شرکت که در اصل یک شرکت ترخیص کالا از کمرگ می باشد، توسط یکی از مدیران بازنشسته راه آهن تاسیس شده است و همچون دیگر مافیای ثروت و قدرت مدیریت عاملی آن بر عهده دخترش می باشد.

بنا بر اظهار تعدادی از مهمانداران شرکت پیمانکاری “راهیان عصر دایا” برخی دیگر از مدیران ارشد شرکت قطارهای ریلی رجا نیز جزو سهامداران این شرکت پیمانکاری هستند و بدینگونه مافیای سازمانیافته ای از مدیران ارشد راه آهن و شرکت رجا با راه اندازی شرکت پیمانکاری “راهیان عصر دایا” و واگذاری تعدادی از خطوط قطارهای ریلی کشور به این شرکت، خود بطور مستقیم و تحت پوشش شرکت پیمانکاری، دست اندر کار غارت و چپاول بی حد و حصر دسترنج کارگران و مهمانداران قطارهای ریلی کشور می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *