کتاب خانه

بازدیدکنندگان محترم می توانند برای دانلود کتابهای موجود در صفحه توده ای ها وارد این بخش صفحه (کتابخانه) بشوند.


در باره برخی مسائل مربوط به اتحاد نیروهای ضد امپریالیستی و ضد دیکتاتوری

پلنوم هفدهم – هیات سیاسی

پلنوم هفدهم – دبیرخانه

پلنوم هفدهم

پلنوم پانزدهم

برنامه- پلنوم پانزدهم

سرنگون باد رژیم استبدادی شاه

طرح برنامه نوین

اسناد پلنوم شانزده

فهرست سخن روز- ۱۳۹۸

فهرست مقاله ها- ۱۳۹۸

مصاحبۀ رفیق زنده یاد نورادین کیانوری با هفته‌نامهٔ ‏روولوسیون؛

در آمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

گفت و شنفت میان توده ای ها

سروده ی سیاوش کسرایی برای رحمان هاتفی اندیشمند دلاور و جان باخته ی توده ای

طلوعی با خورشیدهای خاموش – سروده ی سیاوش کسرایی برای رحمان هاتفی، اندیشمند دلاور و جان باخته ی توده ای

به سرخی آتش، به طعم دود- سیاوش کسرایی

توده ای – شعر منتشر نشده از احسان طبری

اقتصاد سیاسی- جوانشیر

آموزش فلسفه علمی- طبری

با پچپچه پاییز- احسان طبری چاپ اول دوران نو -آبان ۱۳۶۱

با پچپچه پائیز-احسان طبری ۱۳۶۱ جاپ چهارم۱۳۹۰

بررسیِ تطبیقیِ چاپِ جدیدِ “با پچپچه پاییز”

حماسه نبرد انسان: دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری- فرهاد عاصمی

برنامه اقتصاد ملی- فرهاد عاصمی

تاریخ و دیالکتیک: لئو کفلر – برگردان: فرهاد عاصمى

باپچپچه پاییز

خوشه ای از اِقلیم های زیباخیز و بشردوستانۀ شعر و ادبِ پارسی
با پچپچۀ پاییز
( نثرِ موزونِ شاعرانه در چهارده بند)
اثری شوُرانگیز از دانشمندِ فرهیخته، شاعر و انساندوستِ بزرگ
احسان طبری

با نوای خوش یک رفیق توده ای

با پچپچۀ پاییز – بند آغازین

با پچپچۀ پاییز – بند ۱

با پچپچۀ پاییز – بند ۲

با پچپچۀ پاییز – بند ۳

با پچپچۀ پاییز – بند ۴

با پچپچۀ پاییز – بند ۵

با پچپچۀ پاییز – بند ۶

با پچپچۀ پاییز – بند ۷

با پچپچۀ پاییز – بند ۸

با پچپچۀ پاییز – بند ۹

با پچپچۀ پاییز – بند ۱۰

با پچپچۀ پاییز – بند ۱۱

با پچپچۀ پاییز – بند ۱۲

با پچپچۀ پاییز – بند ۱۳

با پچپچۀ پاییز – بند ۱۴

شعرهای احسان طبری با صدای خود شاعر و تار محمدرضا لطفی. این مجموعه از http://khosousi.com دانلود شده است.

متن گزیده شعرهای طبری

توضیح کوتاه طبری در باره ی این مجموعه از شعرهای خود

ترانه‌ی خواب‌گونه

آنِ جاودان

خسرو روزبه

اشباح

گلبرگ ریزان است

راه حقیقت

آفتابی مراست در دیدار

 پرویز حکمت‌جو

نوش‌باد به رزمندگان

تک نوازی

مرتضی کیوان

امید

سقوط حکومت ملی دکتر محمد مصدق

به استقبال غزل مولوی

معنای زندگی

زمین

شعر و رویا

برخی از شعرهای زندان طبری با دکلمه و موسیقی. این مجموعه هدیه آرشیو “توده ای ها” به خوانندگان است.

شعرهای زندان احسان طبری

یک- فرسایش در خزان

دو- پیمان

سه- رنج نامه ی هجران

چهار- بر مرداب تن نیلوفر اندیشه مى روید

پنج- هدیه

شش- اخگران اسفند

هفت- اکتبر

هشت- وعده دیدار

نه- بمباران

ده- دیار آشنا

یازده- پیغام

دوازده- معشوق

سیزده- قو خورشید را انتظار می کشد

چهارده- به آنکس که به او مى اندیشم

پانزده-  تولدى دیگر