فراخوان تشکلهای کارگری, بازنشستگان و دانشجویان در حمایت ازاعتصاب کارگران هفت تپه

  • اخبار روز
عکس/ همبستگی دانشجویان دانشگاه علامه با کارگران اعتصابی با شعار ...

در تجمع بازنشستگان از اعتصاب کارگران هفت تپه وسیعا” حمایت میکنیم!

یک ماه است که جامعه ملتهب ومردم جان به لب رسیده ، اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و مطالبات برحقشان را پیگیری میکنند. این اعتراض متحدانه که خیابانهای شهر و کارخانه را به لرزه انداخته افکار عمومی را در حمایت از خود تحت تاثیر قرار داده است. پیروزی آنان ، پیشروی طبقه مزدبگیر اعم از شاغل ، بازنشسته ، بیکاران و همه آسیب دیدگان از وضعیت کنونی برای دستیابی به یک زندگی مرفه و آزاد است.
این مقاومت ها و اعتراضات بخشی از پیکره تحول خواهی بنیادین یک طبقه بزرگ اجتماعی است که دیگر حاضر نیست مانند گذشته تن به ادامه فقر و گرسنگی و تحمل چنین زندگی دردآوری در دنیای پر از پیشرفت وامکانات کنونی دهد.

در تجمع روز ۲۵ تیر ۹۹ در مقابل سازمان تامین اجتماعی ، در کنار مطالبات و خواسته های بازنشستگان، پشتیبانی و حمایت قاطع خود را از مبارزات برحق کارگران نیشکر هفت تپه اعلام خواهیم کرد.

تشکلهای امضاء کننده، به همه بخشهای کارگری و مردم محروم جامعه فراخوان می دهند تا همگام با بازنشستگان با برگزاری تجمعات حمایتی از کارگران هفت تپه در روز بیست و پنجم تیر حمایت کنند.
زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران و همه مردم محروم.

۲۴تیر۱۳۹۹
۱-اتحاد بازنشستگان ایران
۲-انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار
۳-سندیکای نقاشان البرز
۴-شورای بازنشستگان ایران
۵-گروه کارگران و معلمان ۱۹ اسفند
۶-گروهی از فعالین کارگری سقز
۷-گروهی از فعالین لغو کار کودکان
۸-دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان
۹-دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۰-دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان
۱۱-جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های مشهد
۱۲-جمعی از دانشجویان دانشگاه های هنر تهران
۱۳-بازنشستگان فلزکار مکانیک
۱۴-گروه شورای همبستگی کارگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *