جنایت خلیج تونکین تکرار خواهد شد؟

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٩ (١٣ تیر)

واژه راهنما: خطر تجاوز نظامى‏‏ امپریالیسم علیه ایران. تحقق بخشیدن به اهداف استراتژى‏‏ نظامى‏‏- سیاسى‏‏ امپریالیسم براى‏‏ تجزیه ایران، بدون عملکرد عوامل آن در ایران قابل تصور و درک نیست. سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ حاکم، در نقش متحد سیاست امپریالیستى‏‏.

سى‏‏‏ سال پیش امپریالیسم آمریکا با اجراى‏‏‏ سناریوى‏‏‏ جنایتکارانه‏اى‏‏‏، تجاوز به جمهورى‏‏‏ دموکراتیک ویتنام و بمباران شبانه روزى‏‏‏ شهرها و روستاهاى‏‏‏ آن را آغاز کرد. براى‏‏‏ به اجرا درآوردن این اقدام جنایتکارانه و ضدانسانى‏‏‏ که به قربانى‏‏‏ شدن میلیون‏ها ویتنامى‏‏‏، ویرانى‏‏‏ صدها شهر و روستاى‏‏‏ این کشور و درد و رنجى‏‏‏ عظیم براى‏‏‏ مردم آن انجامید، سناریویى‏‏‏ سازمان داده و به وسیله آن، تجاوز به ویتنام در برابر انظار عمومى‏‏‏ مردم جهان توجیه شد که ظاهراً در مورد ایران نیز در دست تدارک است.

این سناریو تشکیل شده بود از اعزام یک ناو جنگى‏‏‏ هواپیما بر به خلیج تونکین در ویتنام و تجاوز به آب‏هاى‏‏‏ ساحلى‏‏‏ این کشور. رسانه‏هاى‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ سپس مدعى‏‏‏ شدند که این کشتى‏‏‏ مورد حمله یک قایق مسلح گارد ساحلى‏‏‏ ویتنام قرار گرفته است. با این بهانه تجاوز و بمباران ویتنام براى‏‏‏ مدت ٨ سال توسط امپریالیسم آمریکا و متحدانش آغاز شد. بهانه‏اى‏ که نمونه‏بردارى‏‏‏ شده بود از ادعاى‏‏‏ آلمان فاشیست درباره تجاوز لهستانى‏‏‏‏ها به آلمان براى‏‏ آغاز حمله به لهستان در سال ١٩٣٩.

اکنون ماموران و حقوق‏بگیران ایرانى‏‏‏ رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا، در تلویزیون VOA، جمعه ١١ تیر ١٣٨٩ به تکرار و بیان این سناریوى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ در مورد ایران پرداختند، به امید آنکه حافظه تاریخى‏‏‏ مردم میهن ما و همه مدافعان صلح در جهان آن را فراموش کرده‏اند. این عناصر گویا از موضع نگرانى‏‏‏ براى‏‏‏ میهن و مردم آن و سرنوشت خیزش انقلابى‏‏‏ آنان، سناریوى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ را پیش‏‏گویانه تکرار نمودند و اشک تمساح ریختند.

موضوع نگرانى‏‏‏ این ماموران و حقوق‏بگیران رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، واقعیت تجاوز “کشتى‏‏‏هاى‏‏‏ توپدار” امپریالیستى‏‏‏ به خلیج فارس که از سابقه تاریخى‏‏‏ چند قرنى‏‏‏ براى‏‏‏ به مستعمره تبدیل ساختن کشورهاى‏‏‏ جهان سوم و ازجمله میهن ما ایران برخوردار است، نبود؛ براى‏‏‏ آن‏ها ایجاد پایگاه‏هاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا در سراسر منطقه، تجاوز به عراق و افغانستان و تدارک تجاوز نظامى‏‏‏ به ایران نگران کننده نبود؛ گویا این “مدیران موسسات بررسى‏‏ و تحقیق‏” درباره اوضاع ایران و “رهبران” مورد تائید و تکریم رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ براى‏ “جنبش سبز” مردم ایران، از استراتژى‏‏‏ نظامى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا بى‏خبرند، که بر پایه آن، تجاوز به کشورهاى‏‏‏ منطقه خلیج فارس، تقسیم آن‏ها به واحدهاى‏‏‏ کوچکِ‏ قومى‏‏- مذهبى‏‏ که قادر به زندگى‏‏‏ مستقل نباشند، سازمان داده مى‏شود؛ گویا نمى‏‏‏دانند که این برنامه استراتژیک، سیاه بر روى‏‏‏ سفید نوشته و تنظیم واعلام شده است؛ گویا از سخنان برژینسکى‏‏‏ در سه دهه پیش براى‏ برپایى‏ “خاورمیانه بزرگ” بى‏‏‏خبرند؛ گویا بى‏‏خبرند که پس از فروپاشى‏‏ اتحاد شوروى‏‏، تجاوزات نظامى‏‏ امپریالیسم به روندى‏‏ روزانه در جهان تبدیل و در این بیست سال چندین جنگ تجاوزى‏‏ به مردم جهان تحمیل شده است.

گویا نمى‏‏‏دانند که عوامل امپریالیسم در ایران و خارج از آن دست بکارند تا بهانه‏هاى‏‏‏ لازم را براى‏‏‏ تجاوز امپریالیسم به ایران تدارک ببینند.

اگر تجاوز به عراق را امپریالیسم آمریکا از طریق چراغ سبز نشان دادن به ‏‏ صدام حسین براى‏‏‏ تجاوز به کویت عملى‏ ساخت، چرا نباید به دست عوامل خود در ایران صحنه‏سازى‏‏‏ لازم را در خلیج فارس تدارک دیده باشد، تا حمله نظامى‏‏‏ خود را به ایران در برابر انظار عمومى‏‏‏ مردم جهان توجیه کرده و آن را مقبول بنمایاند؟

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در ایران که یکى‏‏‏ از پیگیرترین مجریان تحقق بخشیدن به برنامه نولیبرال امپریالیسم براى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏سازى‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در ایران بوده و با پرحرفى‏‏‏ و سخنان ماجراجویانه و فاشیست‏مآبانه ‏‏ مداوم زمینه تبلیغاتى‏‏‏ علیه ایران را در رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ ایجاد ساخته است، چرا نباید از زبان “سرداران” و “فرماندهان” خود نیز زمینه توجیه ادعاى‏‏‏ امپریالیسم را ارایه دهد که گویا تجاوز “کشتى‏‏‏ توپدار” هواپیما بر “هارى‏‏‏ اس ترومن” و زیردریایى‏‏‏هاى‏‏‏ اتمى‏‏‏ و کشتى‏‏‏هاى‏‏‏ دیگر جنگى‏ به خلیج فارس، تنها پاسخ و واکنشى‏‏ به حمله “قایق‏هاى‏‏‏ موشک‏دار” ایرانى‏‏‏ مى‏‏باشد؟

زمانى‏‏‏ که مامور حقوق‏بگیر امپریالیسم در رسانه‏هاى‏‏‏ این کشور تجاوز “کشتى‏‏‏ توپدار” آمریکایى‏‏‏ به خلیج فارس را امرى‏‏‏ «عادى‏‏‏» اعلام مى‏‏‏دارد، چرا نباید مامور دیگرى‏‏‏ نیز از پیش، خبر حمله به این “کشتى‏‏‏ توپدار” را مطرح نسازد و توپ پرتاب شده را به سود امپریالیسم به دروازه میهن چند هزارساله ایرانى‏‏‏ ها وارد نسازد؟

چه معناى‏‏ دیگرى‏‏ مى‏‏توان براى‏‏ سخنانى‏‏ قایل شد که على‏‏ فدوى‏‏، فرمانده گروه ویژه سپاه پاسداران، بر زبان رانده است: «… اگر ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در آب‏راه‏هاى‏‏ بین‏المللى‏‏ به کنترل کشتى‏‏هاى‏‏ ایرانى‏‏ بپردازند، پاسخ خود را در خلیج فارس و تنگه هرمز دریافت خواهند داشت …»

آقاى‏‏ فدوى‏‏ با کدام احساس مسئولیت در برابر استقلال و تمامیت ارضى‏‏ ایران و سلامت جان و مال میلیون‏ها ایرانى‏‏ مى‏‏خواهد اقدام تحریک‏آمیز «آمریکا و متحدانش» را در آب‏راه‏ها بین‏المللى‏‏ به برخورد نظامى‏‏ در آب‏هاى‏‏ ساحلى‏‏ ایران منتقل کرده و مرزهاى‏‏ کشور را براى‏‏ تجاوز امپریالیسم به خطر اندازد؟

سیاست غیرمسئولانه و غیرشفاف حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ در مورد حقوق ایران براى‏ برخوردارى‏ از فن‏آورى‏ هسته‏اى‏ صلح‏آمیز، توام با گفتارها و تهدیدات ماجراجویانه و فاشیست‏مآبانه مسئولان درجه اول دولتى‏، از یک سو موجب صدور قطعنامه شوراى‏ امنیت علیه ایران شد، و از سوى‏ دیگر سخنان تحریک‏آمیز مسئولان نظامى‏ از قبیل آقاى‏ فدوى‏، امکان اجراى‏ برنامه امپریالیستى‏ را بوجود مى‏آورد!

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ که در بخش اقتصادى‏‏‏ به متحد طبیعى‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیسم تبدیل شده است و داراى‏‏‏ منافع مشترک با امپریالیسم در استقرار برنامه “جهانى‏‏ سازى‏‏” در ایران مى‏‏باشد، نمى‏‏‏تواند نداند که آغاز یک برخورد نظامى‏‏‏ میان ایران و امپریالیسم‏، در راس آن امپریالیسم هار و متجاوز آمریکا، در جهت حفظ منافع مردم میهن ما و به سود حفظ استقلال و تمامیت ارضى‏‏‏ ایران نیست. تدارک زبانى‏‏‏ و عملکردى‏‏‏ چنین تجاوزى‏‏‏ از چند سال پیش و به دست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏ِ‏ یک دست شدهِ بعد از انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى‏‏‏ دیده شده است!

افتادن در دام پاسخ نظامى‏‏‏ به تجاوز امپریالیستى‏‏‏، افتادن در همان دام تداوم جنگ علیه عراق پس از آزاد سازى‏‏‏ خرمشهر و بیرون راندن متجاوز از کشور انقلابى‏‏ مى‏‏‏باشد.

تکرار چنین اقدام نابخردانه‏اى‏، قابل توجیه نیست. نمى‏‏‏توان آن را “اشتباه” سیاسى‏ ارزیابى‏‏‏ نمود. چنین اقدامى‏ “آن کار دگر” است که پنهان در پشت چپ‏نمایى‏ به مورد اجرا درمى‏آید! ظاهر “افتادن” در دام شناخته شده امپریالیسم و اقدام نظامى‏‏‏ علیه تجاور “کشتى‏‏‏ توپدار” آن در خلیج فارس را باید از این روى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ تدارک دیده شده توسط سازمان‏هاى‏‏‏ جاسوسى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ نمود که براى‏‏‏ تدارک و توجیه تجاوز خود به ایران به آن نیاز دارند.

ادعاى‏ برنامه‏ریزى‏ شده “وجود سلاح‏هاى‏ کشتار جمعى‏” در عراق توسط امپریالیسم، در زمان لازم توسط صدام حسین نفى‏ نشد و امکان سواستفاده امپریالیسم را براى‏ تجاوز به عراق بوجود آورد. از این روى‏ یکى‏ از وظایف عمده خیزش انقلابى‏ و نیروهاى‏ مردمى‏ و میهن‏دوست ایرانى‏ اکنون آن است که با مبارزات هدفمند خود، حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ را مجبور سازند با اقدامات علنى‏ و شفاف به مردم جهان نشان دهد که ادعاى‏ امپریالیسم نادرست بوده و تنها وسیله‏اى‏ براى‏ توجیه برنامه جنایتکارانه تجاوز به ایران را تشکیل مى‏دهد.

در این زمینه فیدل کاسترو، انقلابى‏‏ بزرگوار و شخصیت استثنایى‏‏ مقاومت در برابر فشار امپریالیسم در جهان، در روزهاى‏‏ ٢۴ و ٢۶ ماه جون، با موضع‏گیرى‏‏ قاطعانه علیه سیاست تجاوزگرانه امپریالیسم علیه میهن ما، نسبت به خطر تجاوز امپریالیسم به ایران هشدار مى‏‏دهد. باید از همه امکانات براى‏‏ افشاى‏‏ سیاست امپریالیستى‏‏، مطلع نمودن افکار عمومى‏‏ جهان از خطر جنگ دیگرى‏‏ که تدارک آن را امپریالیست‏ها مى‏‏بیند و تجهیز علیه این خطر بهره جست.

باید با پایان بخشیدن به یاوه‏گویى‏‏هاى‏‏ بى‏‏مسئولانه و اعلام صریح و روشن نادرستى‏‏ آن‏ها، باد را از بادبان تبلیغاتى‏‏ امپریالیسم گرفت. باید با مستدل ساختن خطر تجاوز نظامى‏‏ امپریالیسم، افکار عمومى‏‏ در جهان و به ویژه نیروهاى‏‏ خواستار صلح را در جهت دفاع از ایران هدایت نمود.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران نه تنها عامل سرکوب مردم و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ ایران مى‏‏‏باشد، نه تنها با دنباله‏روى‏‏‏ از برنامه نولیبرال‏‏ امپریالیستى‏‏‏ به عامل غارت ثروت‏ها و منابع ملى‏‏‏ ایران توسط سرمایه مافیایى‏‏‏ داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ تبدیل شده و با این سیاست اقتصادى‏‏‏ ضدملى‏‏‏، زیرپایه استقلال اقتصادى‏‏‏ ایران را برباد مى‏‏‏دهد، بلکه همچنین به خطر عاجل و مبرم براى‏‏‏ استقلال و تمامیت ارضى‏‏‏ ایران تبدیل شده است.

باید با تشدید روند انقلابى‏‏‏ در خیزش کنونى‏‏‏ و با توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش و تسرى‏‏‏ دادن آن به لایه‏ها و طبقات زیر ستم نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ از طریق توسعه خواست‏هاى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏ و دفع خطر براى‏‏‏ استقلال میهن و تمامیت ارضى‏‏‏ آن، به حیات نظام ضدمردمى‏‏‏- ضددموکراتیک و ضدملى‏‏‏ کنونى‏‏‏ پایان بخشید و علیه خطر تجاوز امپریالیستى‏‏ و عواقب آن بپا خواست.

One Comment

  1. آشنا

    سلام
    مصیبت شما و آقای امیدوار این است که آنچه را که شرمگنانه می خواهید بجای سوسیالیسم علمی و «توده ای» بمردم غالب کنید، سوسیال دموکرات ها شجاعانه و بدون شرم گفته اند و می گویند. در نتیجه اگر این بحث های اعتباری هم داشته باشد برای آنها خواهد بود. مطلب زیر را لطفاً به دقت بخوانید
    http://www.kar-online.com/wp/?p=4596

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *