۲۰۰۰ کارگر عسلویه: ادامه ی این وضعیت دیگر ممکن نیست!

با پیمان کاری پایان دهید! دستمزد برابر در برابر کار برابر۱

کارگران عسلویه

دو هزار کارگر پیمانی عسلویه با انتشار نامه ای نسبت به شرایط کاری خود، نداشتن امنیت شغلی، سطح پائین دستمزدها، نپرداختن به موقع دستمزدها، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط های کار و سایر مطالبات خود اعتراض کرده و تاکید کردند متحد خواهد ماند و برای خواست های خود مبارزه خواهند کرد.

متن این نامه به شرح زیر در کانال های کارگری منتشر شده است:

برای اینکه سطح دستمزدهایمان پایین است و آنرا هم با تاخیر میپردازند.
برای اینکه به وضع نابسامان خوابگاهها و غذا خوردی و دستشویی ها و غیره اعتراض داشتیم.
برای اینکه جانمان در خطر بیماری کرونا قرار دارد و هیچ کدام از پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با بیماری خطرناک کرونا انجام نگرفته است.

سعی کردن با وعده و وعید صف اعتراض ما را متفرق کنند.
اما حتی به وعده هایشان نیز عمل نکرده اند.

هنوز طلب هایمان پرداخت نشده است. و امروز بعد از کلی صحبت و اعتراض تازه قول دادند که تا برج ۴ دستمزد معوقه ما را بپردازند.
یعنی مرداد و شهریور را هنوز طلبکار خواهیم بود
بعلاوه اینکه ماه مهر هم به آخرش دارد میرسد.

مهمتر اینکه امنیت شغلی نداریم. الان خیلی از پروژه ها رو به اتمام است. نقشه شان اینست که ما سری کارگرانی که در اعتصاب بودیم را تحت عنوان پایان یافتن پروژه کنار بگذارند و نیروهای جدیدی که از قبل گرفته و آموزش داده اند را جایگزین کنند.

ضمن اینکه از ترس بلند شدن صدای اعتراض کارگران تلاش میکنند موضوع را تا پایان یافتن پروژه ها کش بدهند که کارشان لنگ نشود.

بدروغ میگویند عده ای از شما را دوباره به کار خواهیم گرفت. به این شکل میکوشند هم فضا را آرام نگاهدارند و هم در میان ما کارگران تفرقه بیندازند. مجموعه این شرایط آنهم در وضعیت بحرانی اقتصادی و گرانی روز افزون قیمت ها فشار سنگینی بر گرده ما کارگران وارد کرده و نگران معیشت و زندگی مان هستیم.

بنابراین اولین تاکید اینست که متحد باشیم. اجازه ندهیم با وعده و وعید هایشان میان ما کارگران تفرقه ایجاد کنند.

خواستهای ما مشترک است و دور آنها متحد شویم. خواستهای فوری ما کارگران عبارتند از:

-تمامی طلبهای ما باید فورا پرداخت شود.
-در برابر توطئه پیمانکاران برای جایگزینی نیزوی جدید به جای ما کارگران متحدانه می ایستیم و خواهان برکناری پیمانکاران و قرار داد مستقیم با وزارت نفت هستیم..
-خواستار بهبود وضعیت خوابگاهها و مراکز درمانی و غذا خوری ها و برقراری استانداردهای قابل قبول زیستی در این منطقه ها و رعایت پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی در مقابله با بیماری مهلک کرونا هستیم.
-خواستار مزد برابر در برابر کار برابر با کارگران رسمی در صنعت نفت هستیم.

ما قاطعانه اعلام میکنیم که ادامه این وضعیت دیگر برایمان ممکن نیست و با رسانه ای کردیم اعتراض و خواستهایمان هشدار میدهیم که اگر به این مطالبات پاسخ داده نشود در اشکال دیگری اعتراضمان را ادامه خواهیم داد.

کارگران پیمانی در عسلویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *