آخرین پـرده طالبانـى‏!؟ نبـرد مشترک علیه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ احیاى‏ دستاوردهاى‏ مردمى‏ و ملى‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧

image_pdfimage_print

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٣ (١٠ مرداد)

واژه رهنما: اجراى‏ حکم قطع دست شش “دزد” در ایران. عمال امپریالیسم و برنامه تجاوز به ایران. نبرد مشترک علیه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏. احیاى‏ دستاوردهاى‏ مترقى‏ انقلاب بهمن ۵٧.

پرده آخرى‏ که طلبان در افغانستان بازى‏ کرد، تا بهانه و امکان توجیه نهایى‏ را در برابر افکار عمومى‏ مردم جهان براى‏ حمله و تجاوز به افغانستان در اختیار امپریالیسم قرار دهد، انفجار مجسمه چند هزار ساله بودا در این کشور بود.

حکم سنگسار زنى‏ و اجراى‏ حکم قطع دست شش “دزد” و انتشار عکس این جنایت نیز چنین پرده را براى‏ تکمیل نمودن سناریوى‏ امپریالیستى‏ به منظور آماده ساختن افکار عمومى‏ جهان براى‏ تجاوز به ایران تشکیل مى‏دهد!

متحدان سیاست امپریالیستى‏ در ایران، تنها مجریان برنامه نولیبرال اقتصادى‏ آن نیستند که حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ را در اختیار گرفته‏اند و براى‏ حفظ و تداوم حاکمیت خود بر مسند قدرت، ثروت‏هاى‏ ملى‏ کشور و مردم میهن ما را در طبق “بازارهاى‏ سرمایه” امپریالیستى‏ به حراج گذاشته‏اند. بلکه همچنین آن عناصرى‏ نیز عمال امپریالیسم هستند که مجرى‏ برنامه جانشین و تکمیل کننده براى‏ اقناع افکار عمومى‏ در جهان به منظور تجاوز به ایران مى‏باشند و با اقدامات فاشیست‏مآبانهِ طالبانى‏ تدارک جنگ بعدى‏ امپریالیستى‏ را مى‏بینند.

ابزار “مذهب” و “سنت‏ها و قوانین مذهبى‏” از دیر باز وسیله‏اى‏ موثر در اختیار امپریالیسم براى‏ حفظ سیطره خود از طریق تقسیم کشورها و خلق‏ها بوده و اکنون نیز هست. جنگ میان سنى‏ و شیعه و … همان طور وسیله تداوم سلطه دیروزى‏ و امروزى‏ امپریالیسم در دو صده اخیر را تشکیل داده که جنگ میان کاتولیک و پروتستان در دوران روشنگرى‏ و جنگ‏هاى‏ صلیبى‏ در قرون وسطى‏ وسیله برقرارى‏ و سلطه حاکمیت فئودالیسم کلیساى‏ کاتولیک را تشکیل مى‏داده است.

مبارزه علیه اقدام جنایتکارانه عاملان و متحدان امپریالیسم، بدون مبارزه علیه امپریالیسم و برنامه‏هاى‏ تجاوزگرانه، سلطه‏جویانه و اهداف نواستعمارى‏ آن در چهارچوب “جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏” ناممکن است.

نبرد علیه ارتجاع داخلى‏ را با نبرد علیه ارتجاع جهانى‏ هم‏سو و توامان به ثمر رسانیم.

مبارزه علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ و استبداد رژیم خداشاهى‏ “ولایت فقیه” و برقرارى‏ آزادى‏هاى‏ قانونى‏ اصل‏هاى‏ “حقوق ملت” در قانون اساسى‏، بدون مبارزه علیه سیطره اقتصادى‏ و سیاسى‏ امپریالیسم در تضاد قرار دارد با منافع مادى‏ و معنوى‏ مردم میهن ما.

احیاى‏ دستاوردهاى‏ مردمى‏ و ملى‏ انقلاب بهمن علیه منافع ارتجاع داخلى‏ و جهانى‏ وظیفه روز همه آزادى‏خواهان میهن‏دوست مى‏باشد.

One Comment

  1. آشنا

    سلام
    شما که تا بحال در نوشته هایتان شیر و دوشاب را قاطی عرضه می کردید حالا شیر را در یک ظرف و دوشاب را در ظرف دیگری جلوی خواننده گذاشته اید. اگر به «دوتاکتیک …» باور داشتید بحث امیدوار و نوچه هایش در باره طالبان و طالبانی شدن را تکرار نمی کردید!

    شما با ایما و اشاره حرف دلتان را می زنید. شما خیال می کنید مرحله انقلاب ما انقلاب بورژوائی است.

    گرامی، ارزش و اهمیت این اثر تئوریک لنین چیزهای دیگری است که شما مدتهاست آنها را در عمل کنار گذاشته اید و دست های مبارکتان را از آنها شسته اید! حالا زورکی می خواهید مرحله ملی-دموکراتیک انقلاب را همچنان در عمل انکار کنید و ماجرایاجویانه مانند امیدوار و دیگر توده ای های شرمگین مرحله انقلاب را انقلاب بورژوائی بما جا بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.