بیانیه حزب کمونیست ارمنستان د رباره مناقشه قره باغ

 • -برگردان: آرسن نظریان-اخبار روز

حزب کمونیست ارمنستان خواهان صلح و آتش بس بدون قید و شرط است

ایروان – یکم نوامبر ٢۰٢۰

ما از همه کمونیستها و احزاب کمونیست برادر در سراسر جهان دعوت می کنیم تا برای پایان بخشیدن به جنگ و خونریزی در قفقاز جنوبی و حل اختلافهای جاری میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان از طریق مذاکره و براساس منشور سازمان ملل متحد، به ما بپیوندند.

جنگ کنونی از صبح روز ٢٧ سپتامبر سال جاری با حمله گسترده نیروهای نظامی آذربایجان به هدفهای غیرنظامی در قره باغ (آرتساخ) آغاز و اکنون پس از چهار هفته تداوم عواقب فاجعه باری را به وجود آورده است. صدها غیرنظامی کشته و زخمی شده اند، شهرهای و بناهای باستانی با میراثهای گرانبها به عمد هدف بمبارانهای ویرانگر واقع شده اند. شهر استپاناکرت، پایتخت قره باغ براثر بمباران مداوم توسط  آذربایجان با کاربرد مهمات خوشه ای به ویرانه تبدیل شده است و بیشتر ساکنان آن شهر را ترک کرده اند. گزارشهای موثق حاکی از استفاده آذربایجان از سلاح شیمیایی فسفر سفید در حملات است.

در ٢٨ اکتبر گذشته، نیروهای آذربایجان تمام روز زیرساختها و مناطق مسکونی شهرهای استپاناکرت و شوشی، ازجمله یک زایشگاه و مهد کودک را زیر بمباران گرفتند.

اخیرا، ما به بیانیه پرلغزش و گمراه کننده ای به نام “حزب کمونیست آذربایجان”، مورخ ١۶ اکتبر ٢۰٢۰ برخورد کردیم که در میان پاره ای از احزاب برادر پخش شده است. لازم به یادآوری است که ما هیچ نسخه ای از این بیانیه از حزب کمونیست آذربایجان دریافت نکرده ایم. حزب کمونیست ارمنستان، حزبی با دهه های متمادی ارتباط برادرانه با همه احزاب اتحاد شوری سابق می باشد. حداقل انتظار ما این بود که تحلیلی از جانب این رفقا از اوضاع و احوال موجود و پیشنهادهایی برای برون رفت از بحران دریافت کنیم. موضع و نظر ما اینست که به عنوان کمونیست ما طبعا انترناسیونالیست هستیم.  

حزب کمونیست ارمنستان بیانیه ای را که ظاهرا از سوی حزب کمونیست آذربایجان در ارتباط با اوضاع خطرناک موجود در منطقه صادر شده، اوضاعی که آینده هردو ملت همسایه و صلح در منطقه را تهدید می کند، بسیار یاس آور و دلسرد کننده ارزیابی می کند. بررسی دقیق بیانیه نشان می دهد که متن سند در واقع بازنویسی متن اطلاعیه رسمی صادره از جانب دادستانی کل جمهوری آذربایجان در تاریخ ١۵ اکتبر ٢۰٢۰ است.

بیانیه حزب کمونیست آذربایجان نه تنها حاوی هیچ گونه نقد و انتقادی از رژیم حاکم در باکو نیست، بلکه حتی از اطلاق آن به عنوان یک نظام دیکتاتوری و دنباله رو سرمایه داری نئولیبرالی و به ویژه از بحث سرسپردگی کامل آن به ترکیه، یک عضو ناتو، به کلی پرهیز کرده است. بیانیه هیچ گونه تحلیلی را از موضوع جنگ میان آذربایجان و مردم تحت محاصره قره باغ به دست نمی دهد، بلکه به جای آن، خط توجیهی رسمی دولت آذربایجان برای مداخله نظامی در قره باغ را دنبال می کند، دولتی با پیشینه اسف بار در زمینه حقوق بشر که بسیاری از کنشگران سیاسی و مدنی، اعضای اپوزیسیون، دانشجویان، فعالین حقوق زیان و هم چنین فعالین صلح را زندانی کرده است.

رفقا، ما به عنوان کمونیست و انترناسیونالیست، وظیفه داریم به جنگ از منظر ناسیونالیسم عاطفی نگاه نکنیم. واقعیت اینست که در زمان فروپاشی اتحاد شوروی مردم آرتساخ، یعنی جمهوری خودمختار قره باغ کوهستانی، براساس همان اصولی که آذربایجان و بسیاری از جمهوری های سابق شوروی اعلام استقلال کردند، حق تعیین سرنوشت خود را اعمال نمودند. مردم قره باغ، که اکثریتشان را ارمنیان تشکیل می دادند، از زمان تشکیل جمهوری فدراتیو سیوسالیستی ماوراء قفقاز اراده خود را توسط رهبرانشان اعلام نموده اند.

اما، صرف نظر از موضوع حق تعیین سرنوشت، مردم قره باغ دلایل محکمی برای مخالفت با قرار گرفتن زیر حاکمیت آذربایجان دارند. درواقع، در روزهای فروپاشی اتحاد شوروی و همراه آن فروپاشی سیاست “دوستی ناگسستنی ملتها”، که تا آن موقع در قفقاز حاکم بود، ارمنیان آذربایجان هدف کشتارها و خشونت سهمگینی از جانب عوام لگام گسیخته آذربایجانی قرار گرفتند، در حالی که نیروهای ناسیونالیست آذری آنها را تشویق می کردند. از آن زمان هم رژیم باکو سیاست سرکوب اقلیتهای قومی غیرترک و به ویژه تشویق حداکثر دشمنی و نفرت ورزی نسبت به ارمنیان را فعالانه دنبال کرده است.

بعلاوه، اگر این گزاره را می پذیریم که “جنگ ادامه سیاست”  است، بر ما کمونیستهاست که بررسی کنیم و بینیم که چه سیاستی باعث این جنگ شد؟ آیا غیراز اینست که سیاست پاکسازی قومی که اکنون از جانب ترکیه و اسراییل نیز تقویت می شود، این جنگ را به وجود آورده است؟ جای بسیار شک و تردید است که هدف ترکیه بهبود وضع مردم قره باغ یا هریک از ملل منطقه باشد. ما به شدت نگران نقشه های توسعه طلبانه ترکیه هستیم و استقرار وی در آذربایجان را جزیی از این نقشه های شوم می دانیم. متاسفانه، آذربایجان مدتهاست به عنوان مرکز دوم ایدئولوژی پان ترکیسم شناخته شده است، شهرتی نامطلوب که البته انطباق کامل با عملکرد این دولت دارد.

 مقاصد شوم دولت ترکیه در این مناقشه نه تنها با پشتیبانی نظامی و لجستیکی مداوم از آذربایجان، بلکه با انتقال کاملا مستند مزدوران جهادی از ادلیب سوریه به منطقه ما، آشکار می گردد. در منطقه ای به این بی ثباتی، خطر اشتعال گسترده جنگ براثر حضور این مزدوران بیش از حد واقعی است.

رفقای عزیز،

حزب کمونیست ارمنستان یک حزب پرافتخار ضداستعماری و ضد امپریالیستی است که برای صلح و خلع سلاح در قفقاز و در تمامی منطقه مبارزه می کند.

ما مخالف کاربرد خشونت برای حل اختلافهاهستیم و به عنوان کمونیست و انترناسیونالیست وظیفه هر کمونیستی می دانیم که علیه جنگ طلبی، نظامی گری و خشونت فعالانه به مخالفت برخیزد.

ما کمونیستها معتقد به حق تعیین سرنوشت ملل هستیم، مردم آرتساخ سابقه طولانی در مبارزه برای حقوق انسانی خود دارند و شایسته حکومتی دموکراتیک هستند. آنها نباید محکوم به زندگی تحت دیکتاتوری رژیم باکو و، به یک معنا، ترکیه شوند.

ما براین باوریم که تنها یک راه برای برون رفت از این اوضاع خطرناک حاضر و حل اختلاف میان آذربایجان و ارمنستان وجود دارد و آن راه صلح و مذاکره بر طبق اصول و موازین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد است.

ما همه احزاب کمونیست و کارگری در سراسر جهان را فرا می خوانیم تا در مبارزه برای آتش بس فوری، صلح و برادری پایدار و، بار دیگر، با روح “دوستی و برادری ملتها” به ما بپیوندند.

با سلامهای رفیقانه،

حزب کمونیست ارمنستان

یکم نوامبر٢۰٢۰

متن اصلی اعلامیه:

http://www.solidnet.org/article/CP-of-Armenia-The-Communist-Party-of-Armenia-supports-peace-and-calls-for-an-unconditional-ceasefire/

One Comment

 1. سیامک

  جای خوشبختی است که حزب کمونیست ارمنستان پیشنهاد گفتگو و صلح می دهد. اما …
  گویا حزب های کمونیست این دو کشور در بند رژیم های سرمایه داری نئولیبرالیستی خود گرفتارند و نتوانستند که به یک دیدگاه مستقل پرولتری و انترناسیونالیستی در باره ی این درگیری دست یابند.

  حزب کمونیست ارمنستان به درستی حزب کمونیست آذربایجان را برای ندیده گرفتن اقتصاد نئولیبرالی جمهوری آذربایجان و وابستگی آن به نیروهای امپریالیستی سرزنش می کند.

  حزب کمونیست ارمنستان به درستی بر این باور است که حزب کمونیست آذربایجان در دام ناسیونالیستی بورژوازی کشور خود افتاده است.

  شگفتی اما در این است که این حزب حتا یک واژه هم از دولت ارمنستان که سال ها بخشی از جمهوری آذربایجان را از آن خود کرده است نمی نویسد و چیزی هم در باره ی نظام سرمایه داری ارمنستان و وابستگی این دولت به دولت های امپریالیستی نمی نویسد.

  زخمی که پیروزی ضدانقلاب در این کشورها به توده های رنج این دو کشور زده است ژرف تر و چرکین تر از آن است که ما می اندیشیدیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *