«قلم بدستان سفارشی نویس»

نویدنو ۲۹/۰۸/۱۳۹۹          

  • ایشان با پبروی از اهداف مشخصی که نئولیبرال های وطنی، واز جمله قلم به مزدهائی همچون آقای قوچانی، که در رویای   نابودی چپ در ایران، و  خدمت به سرمایه داری نئولیبرالیستی وهمچنین بی اعتبار کردن روشنفکران مردمی و چپی، که سال ها هزینه ی در خدمت مردم بودن را، با زندان و شکنجه و اعدام پرداخت کرده اند، این وظیفه را به عهده گرفته اند، تا هر طور که شده روشنفکران مردمی وچپ را محکوم کنند  

مطلب دریافتی

درباره افاضات آقای بیژن اشتری

حمید شهبازی

اخیر یادداشتی از آقای بیژن اشتری مترجم کتاب های جلد قرمز توسط نئولیبرال های وطنی در اینترنت و شبکه های اجتماعی می چرخد که نوک حمله خود را متوجه روشنفکران چپ و مردمی دهه پنجاه ایران و تایید انقلاب سال ۵۷ توسط آن ها قرار داده، ایشان بدون آوردن هر گونه فاکت مستند از روشنفکران مورد نظرخود، آن ها را به دشمنی با دموکراسی و عدم اعتقاد به آن معرفی کرده است‌. در حالی که ایشان اساسن نمیداند ومتوجه نیست که نوشته ها و مواضع افراد یا جریانات سیاسی محصول شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و از آسمان نازل نمی شود.

  ایشان بدون یک نگاه تاریخی به واقعیت ها  و اسناد تاریخی و بی توجه به علل و انگیزه های     مبارزه ی مردم و روشنفکران ایران  علیه امریالیسم امریکا و غرب سرمایه داری که بخشی از آن در واقع واکنش طبیعی مردم در مقابل کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود که توسط کشور های امپریالیستی امریکا و بریتانیا طراحی و به اجرا در آمد که حاصل آن  ،   زندانی، شکنجه، کشته و آواره شدن ده ها هزار نفرگردید، و اولین دولت ملی و دموکرات ایران، دولت دکتر محمد مصدق را سرنگون و استبداد ۲۵ ساله ای را به کشور تحمیل نموده و آزادی و دموکراسی را تعطیل کرد، و هر گونه روزنه ای را برای فعالیت ها و اعتراضات سیاسی و اجتماعی مسدود و معترضان را روانه زندان ها، شکنجه گاه ها و میدان های اعدام نمود. ایشان، آگاهانه و یا از روی کم اطلاعی دیدگاه خاص خود را بدون توجه به واقعیات تاریخی در مورد مبارزه با امپریالیسم امربکا با دفاع از امپریالیسم و سرمایه داری و حمله به چپ و مارکسیسم به خورد خواننده می دهد.

 ایشان با پبروی از اهداف مشخصی که نئولیبرال های وطنی، واز جمله قلم به مزدهائی همچون آقای قوچانی، که در رویای   نابودی چپ در ایران، و  خدمت به سرمایه داری نئولیبرالیستی وهمچنین بی اعتبار کردن روشنفکران مردمی و چپی، که سال ها هزینه ی در خدمت مردم بودن را، با زندان و شکنجه و اعدام پرداخت کرده اند، این وظیفه را به عهده گرفته اند، تا هر طور که شده روشنفکران مردمی وچپ را محکوم کنند.

ایشان بدون شناخت از انگیزه ها، اهداف و مضمون انقلاب پنجاه وهفت و چشم بستن بر شرکت بیش از نود درصد مردم  در انقلاب و شعار ها و سخنان آیت اله خمینی   و سایر رهبران  در مورد آزادی و دموکراسی، به محکوم کردن کسانی که از این انقلاب دفاع کرده اند می پردازد. اینکه انقلاب بزرگ مردم به چه سرنوشتی دچار شد و ارتجاع و ضد انقلاب چگونه توانستند آن را از درون به تسخیر خود درآوددند، تا بلبل های تازه از تخم در آمده مانند قوچانی و کوچک ابدال هایشان بتوانند در کنسرت ضد چپ و ضد روشنفکران مردمی «ابوعطا» بخوانند هیچ حقانیتی به ایشان و امثال شان نمی دهد تا  با غرض ورزی و یا از روی  بی اطلاعی از علم سیاست، تحلیل سیاسی و شرایط سیاسی و اجتماعی چهل سال اخیر کشور به چپ و روشنفکران مردمی بتازند.

چه خوب است که آقای بیژن اشتری  به جای تحلیل سیاسی و ورود به عرصه هائی که جز بدنامی و دمیدن بر کوره ارتجاع و سرمایه داری منحط ندارد بدنبال ادامه همان کتاب سازی، ترجمه ی کتاب های جلد قرمز ضد کمونیستی و ضد سوسیالیستی کیلوئی خود باشد که سال هاست به نام زندگی نامه های دروغین و قصه پردازی شده در مورد شخصیت های سیاسی سوسیالیست و کمونیست برای خدمت به منافع سرمایه داری ترجمه و به خورد خوانندگان کتاب های زرد و آبکی می دهد. من آنچه شرط بلاغت است گفتم، خواه پند گیر و خواه ملال!.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *