رفیق محمد امیدوار به وظیفه ی تشکیلاتی خود پایبندی نشان دهید!
خدشه دار ساختن شخصیت حقوقی و سیاسی توده‌ای ها

مقاله ۴۵/۹۹
۵ دی ۱۳۹۹، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۰

در آغاز ماه دسامبر، نامه ی ضمیمه به رفیق گرامی محمد امیدوار، سخنگوی حزب توده ایران ارسال شد که تاکنون بی پاسخ مانده است. رفیق امیدوار به وظیفه ی پاسخگویی خود درباره ی پرسش مطرح در نامه پایبندی نشان نداده است.

کوشش برای شفاف سازی در رابطه با نظرات تحریک آمیز و نادرست امیر آشنا در نوشتارش که به عنوان یک «توده ای» مطرح می سازد، ولی ضروری می‌سازد که به وضع مبهم حاضر در موضع گیری حزب توده ایران پایان داده شود و در آن شفافیت ایجاد شود، تا هر از راه رسیده ای باانواع نام های مستعار به «بررسی تاریخی» به ذعم خود نپردازد و از پاسخگویی نیز طفره رود.

جریان های پرسش برانگیز  با شیوه‌های نادرست خود به خدشه دار ساختن شخصیت حقوقی و سیاسی توده‌ای ها می پردازند، تا به ذعم خود به تاریخ نویسی مبارزات توده‌ای ها بپردازند. این امکان از این رو برای افرار پرسش برانگیز مانند هوشنگ اسدی و امیر آشنا بوجود آمده است، زیرا مواضع رسمی حزب توده ایران در این زمینه مبهم و غیر شفاف است.

باری دیگر از رفیق گرامی محمد امیدوار تمنا دارم و انتظار پاسخ صریح دارم که آیا علیه نگارنده، فرهاد عاصمی در ارگان حزبی مصوبه ای به تصویب رسیده است یا خیر؟

در صورت بی پاسخ ماندن پرسش که طرح آن حق اساسنامه ای اعضای حزب ازجمله عضو کمیته ی مرکزی آن است از وضع حاکم، تنها راه قانونی باقی می‌ماند که باید طی شود. نگارنده علیه سکوت غیرمجاز و غیر اساسنامه ای رفیق محمد امیدوار، سخنگوی حزب توده ایران به دادگاه شکایت خواهم نمود و خواستار موضع گیری این رفیق و اعلام مصوبه ی احتمالی علیه خود خواهم شد.

دوم دسامبر ۲۰۲۰

رفیق گرامی محمد امیدوار

اخیراً فردی که خود را «توده ای» اعلام می‌کند با نام مستعار امیر آشنا و آدرس مستعار ایمیل، مقاله‌ای را برای انتشار در صفحه ی توده‌ای ها ارسال نموده است. در مقاله‌ با عنوان چهار دهه توطئه، ادعا و دروغ‌های بزرگ و سرانجام آن،

رفیق امیر آشنا نکته‌های بسیاری را مطرح می‌سازد که بخشی از آن مورد تأیید من نیز است

این رفیق ولی همچنین مدعی است که گویا «فرهاد عاصمی» دارای موضعی ضد حزبی و یا حتی ضد کمونیستی است. برای به اثبات رساندن ادعای خود، آشنا به انتقال نقل قولی از نظر «فرهاد عاصمی» می پرداز. می نویسد: «فرهاد عاصمی در سخنرانیش در سمینار ۱۷۵ مین سالگرد [تولد] مارکس و لابد در دفاع از تاریخ و مشی و سنن حزب توده ایران، ازجمله مدعی  شد: ٬٬بعد از سال‌های پس از انقلاب اکتبر و جنگ جهانی دوم در کشورهای جهان سوم فقر تئوریک نتایج زیانبخش دیگری را نیز همراه آورد و آن اصل دنباله روی و الگو برداری کور از کشورهای سوسیالیستی بود. انقلاب‌های ملی- دمکراتیک در کشورهای جهان سوم، ..، تحت فشار تئوری‌های تنظیم شده در کشورهای سوسیالیستی و پیش از همه در اتحاد شوروی نتوانستند خود را با حقایق جامعه خود هماهنگ کنند. ..٬٬»

پرسشی که اکنون من از شما به عنوان سخنگوی حزب توده ایران دارم، این پرسش است که آیا ادعای طرح شده توسط رفیق امیر آشنا در مقاله ی پیش گفته، مبتنی است بر مصوبه ای در یک ارگان حزب توده ایران؟

به سخنی دیگر، آیا در ارگانی از ارگان های حزبی مصوبه ای وجود دارد که در آن به ارزیابی کارکرد من، فرهاد عاصمی پرداخته شده است؟

لطفن با تأیید و یا نفی وجود چنین مصوبه ای، به ایجاد شفافیت در وضع کمک کنید

چنانچه در سه هفته ی آینده پاسخی از شما دریافت ندارم، تنها راه قانونی پرسش از شما باقی می ماند

من به عنوان عضو شناخته شده ی حزب توده ایران از حق اساسنامه ای برخوردار هستم، که درباره ی مصوبه های احتمالی در ارگانی از ارگان های حزبی در ارتباط با کارکرد خود با اطلاع باشم

دستتان را می فشارم

فرهاد عاصمی

One Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *