سندیکای کارگران هفت تپه: روز کارگر، روز نمایش اتحاد ما است

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:‌ ادامه مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه و  فرافکنی مسئولان! - Iran Transition Council

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، با انتشار اطلاعیه ای به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگری بر هبستگی جهانی کارگران تاکید کرده و خواهان اتحاد و همبستگی علیه ستم و استثمار شده است.

در آستانه یازده اردیبهشت، روز کارگران هستیم!
روز کارگر، روز نمایش اتحاد ما است.
روزکارگر، روز بیان خواسته های ما کارگران است.
در روز کارگر، کارگران در همبستگی و همراهی با هم، قدرت طبقاتی خود و آلترناتیو خود برای جامعه ای بدون ستم و استثمار ، تبعیض و نابرابری، از میان بردن فقر و تنگدستی را یکصدا فریاد میزنیم.

طبقه کارگر، یک طبقه جهانی است و ما کارگران دارای منافع مشترک هستیم و مرزی را نمیشناسیم.
روز کارگر، یک روز ملی نیست، یک روز جهانی است، روز کارگر یک روز مذهبی نیست بلکه روز گره زدن دستهایمان به هم، برای یک زندگی آزاد، برابر و انسانی است.
کارگران با هر رنگ و زبان، با هر جنسیت و قومیتی، یک منافع مشترک علیه طبقه حاکم و صاحبان سرمایه، صاحبان ابزار کار و تولید دارند و راهی جز مبارزه متشکل، متحد و مستقل و با اتکا به نیروی خود ندارند.

هیچ کس جز ما کارگران نمیتوانند یک زندگی انسانی را برای کل جامعه به ارمغان بیاورند.

طبقه کارگر با یاری دیگر جنبشهای مترقی و در اتحاد و مبارزه سراسری میتواند نان، کار، آزادی، شادی، رفاه و آبادی را تضمین کنند.
زنده باد روز جهانی کارگر!

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران برعلیه ستم و استثمار!

کارگران جهان متحد شویم!

۱۷فروردین ۱۴۰۰
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *