در شرایط حدید در جهان و منطقه، چگونه با سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران عمل کنیم؟!

image_pdfimage_print

سخن روز شماره ۲
۳ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۲۴ آوریل ۲۰۲۱

برخی از رفقا که خود را توده ای و کمونیست اعلام کرده اند، بلافاصله راه حل هایی نیز پیشنهاد می کنند و خواستار سازمان جدیدی می شوند. این پیشنهاد گام نخست در روند نابودی حزب توده ی ایران مثل حزب کمونیست سوریه در گذشته است.

خصلت جمهوری اسلامی را نمی توان با این و یا آن حرکت مشخص کرد و بر اساس آن برای حزب توده ی ایران تکلیف قائل شد. بی توجه به ساختار طبقاتی جامعه در ایران، نمی توان به وظیفه های در برابر حزب توده ایران پاسخی جامع داد.

برای نمونه، برپایی یک برنامه اقتصاد ملی نمی تواند خواست طبقات حاکم باشد. در حالی که هم اکنون توده ها به رهبری مبارزه طبقه کارگر علیه خصوصی سازی و سیاست های ریاضت کشی گام های بزرگی در این زمینه برداشته اند.

تدوین برنامه اقتصاد ملی برای رشد اقتصاد در سطح و در عمق، با توجه به نیازهای منطقه و پیشنهاد های توده های مردم (با توجه به شرایط نوین در کشور و قرارداد با جمهوری خلق چین و همچنین موافقت نامه ها با روسیه) صحنه ی بزرگ نبرد  طبقاتی مبتنی بر استقلال سیاست حزب توده ایران است.

صحنه دیگر مبارزه ما، مبارزه سیاسی برای آزادی های سیاسی و اجتماعی است.  

خواست آزادی زندانیان سیاسی که بخش عمده ی آن را مدافعان انقلاب تشکیل می دهند، که از جمله مادر بزرگ، مادر و بچه های کارگران در میان آن ها هستند؛ خواست آزادی احزاب و سازمان های سیاسی از جمله باز پس دادن دفتر حزب توده ایران، اعلام رسمی برگزاری قانونی دادگاه های در امور سیاسی در چارچوب قوانین مدنی و نه خارج از آن و امثال آن، وظیفه های روز مبارزه طبقاتی  در شرایط کنونی هستند.

3 Comments

 1. جمال حق گو

  رفیق عاصمی شما میدانید که ما با هم کاملا همعقیده نیستیم ولی از دیدن مقاله که خبر سلامتی شما است خوشحال شدم.
  عمرتان دراز باد

  1. فرهاد عاصمی

   رفیق حق گو

   برای سخنان محبت آمیزتان سپاسگزارم. امیدوارم بتوانم به انتظار رفقا برای وظیفه های روز پاسخی شایسته بیابیم.
   پاسخی که مضمون آن عمل به سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران در یک جامعه ی عقب افتاده ی سرمایه داری است.
   وظیفه های روز را باید گام به گام شفاف نمود و برای عملی شدن آن ها با صبر و در عین حال به طور انقلابی کوشید.

   فرهاد عاصمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.