اعلامیه کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان
دربارۀ تحریم نمایش انتخابات ریاست جمهوری

 

  هم میهنان گرامی!

  خواهران و برادران آذربایجانی!

  نمایش انتخابات ریاست جمهوری مورد نظر ولایت فقیه روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. رویدادهای ماه ها و هفته های اخبر به روشنی نشان داد که این نمایش مهندسی شده توسط شورای نگهبان و با رهبری ولی فقیه، همچون چند دهه گذشته در واقع برای انتصاب یک نفر به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردیده است.

  حکومت فاسد جمهوری اسلامی به دفعات نشان داده که برای مردم، زحمتکشان و خلق های ایران هیچ گونه حق تععین سرنوشتی قائل نیست. منظور رهبر و کارگزاران رژیم از نمایش انتخابات فقط حضور مردم در پای صندوق های رای گیری و استفاده تبلیغاتی از آن به منظور نمایش مشروعیت خود است، نه سهیم کردن مردم در اداره امور میهن خودشان.

  سران رژیم در شرایطی خود را مهیای نمایش مهندسی شدۀ انتخابات می کنند که گسترش فقر و بیکاری، گرانی اقسار گسیخته ارزاق عمومی و هزینه زندگی و تورم دو رقمی در کنار افزایش فاجعه آمیز مبتلایان به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن از یکسو و تحریم های اقتصادی ظالمانۀ حکومت آمریکا از سوی دیگر، شرایط بحرانی همه جانبه و کم سابقه ای را در میهن ما ایجاد کرده است.

  قرائن و شواهد نشان می دهد که هم اکنون حاکمیت جمهوری اسلامی از طریق مهندسی این انتخابات نمایشی در صدد اداره حوادث آینده در سه محور است: مواجهه با رشد اعتراض های مردمی و ممانعت از گسترش سازمان یافته اعتراض های گارگران و زحمتکشان و خلق های میهنمان؛ مذاکرات پشت پرده با آمریکا تحت پوشش احیای برجام برای بهره بردن از امتیازات آن؛ سازمان دهی مخفیانه و آرام برای مهیا کردن شرایط انتقال مقام رهبری و ولایت فقیه در لحظۀ لازم تحت نظارت خامنه ای.

  همۀ این ها با هدف تامین و هماهنگی منافع سرمایه داری بزرگ انگلی و مافیائی تجاری، مالی و نظامی حاکم بر جامعۀ ایران انجام می شود که علیرغم رقابت های جناحی در میان آنها، همگی بر محور حاکمیت مطلق ولی فقیه استوار هستند.

  هم میهنان گرامی!

  اکنون تمامی شواهد نشان می دهد که یک جنایتکار برای مقام ریاست جمهوری تعیین شده است. علیرغم این، همچون دوره های اخیر، اینک هر کدام از هفت نفری که توسط شورای نگهبان ولی فقیه برای گرم کردن نمایش انتخابات معیین گردیده اند، به اصطلاح مبارزه انتخاباتی خود را آغاز کرده اند. آنها تلاش خواهند کرد تا با وعده های دروغین و بی پشتوانه و حتی حملات لفظی به یکدیگر و مسئولین سابق، اقشاری از مردم را به رای دادن تشویق کنند و لباس مشروعیت و مقبولیت بر نظام دیکتاتوری ولایت مطلقۀ فقیه بپوشانند.

  در برابر توده های مردم ما گزینه دیگری هم وجود دارد. ولی گزینۀ دیگر دلبستن به دخالتهای آمریکا و متحدین او و نیز محافل سلطنت طلب و دیگر محافل وابسته به بیگانگان نیست.

  گزینۀ صحیح همانا تحریم فعال نمایش انتخابات به منظور نشان دادن بی اعتباری حکومت از طرف صفوف متحد و گسترده و با شرکت تعداد هر چه بیشتری از مردم است.

  تحریم فعال انتخابات راه گشای تشکیل جبهه ای با شرکت طبقات و اقشار هر چه وسیعتری از مردم، اعم از کارگران و زحمتکشان و معلمین و بازنشستگان و پرستاران و زنان و جوانان و خلق های ساکن کشورمان با هدف نهائی استقرار حکومتی مردمی برای دستیابی به آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، صلح و رفع هر گونه تبعیض میان منسوبین به ملیت ها و مذاهب گوناگون میهنمان ایران است.

  بر این اساس، فرقه دمکرات آذربایجان همه هم میهنان و همۀ خلق های ساکن کشورمان را برای تحریم فعال انتخابات فرا می خواند.

  نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران!

  ما بر این باوریم که کارزار مشترک همه نیروها و سازمان ها و احزاب مترقی و آزادیخواه کشورمان در امر تحریم فعال و هدفمند انتخابات پیش رو، می تواند گامی بزرگ و اساسی در راه مبارزۀ سازمان یافتۀ مردم زحمتکش میهنمان برای پیشبرد مبارزه با دیکتاتوری حاکم بر کشورمان باشد. به همین دلیل پیشنهاد حزب توده ایران را که از همه نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه دعوت به هم فکری برای تحریم مشترک و فعال انتخابات کرده است، پیشنهادی به موقع و هشیارانه می دانیم. ما از همۀ نیروهای نامبرده شده دعوت می کنیم که به این پیشنهاد پاسخ مثبت دهند.

  کمیتۀ مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به نوبۀ خود، دعوت حزب تودۀ ایران را در شرایط حساس و بحرانی کنونی کشورمان پذیرفته و آمادگی خود را برای کارزار مشترک همراه با حزب تودۀ ایران اعلام می کند.  

    کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان

    10 خرداد ۱۴۰۰

    31 ماه مه ۲۰۲۱    

5 Comments

 1. ناشناس

  این اعلامیه در چندین سایت دیگر هم درج شده است. از مقایسه آنچه سایت توده ای ها درج کرده با مندرجات سایت های دیگر، معلوم می شود سایت شما قسمت پایانی اعلامیه فرقه دمکرات آذربایجان خطاب به نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران را حذف کرده است. اتفاقا این قسمتِ بسیار مهم که توسط شما حذف گردیده است حاوی دعوت از دیگر نیروهای مترقی برای دادن پاسخ مثبت به پیشنهاد حزب توده ایران در جهت تحریم مشترک و فعال نمایش انتخاباتی رژیم است.
  گذشته از این که به لحاظ اخلاقی و حقوقی، این اقدام حذفی شما بسیار تاسف انگیز و نکوهش آور و ناپسند است، بسیار حیرت انگیز است که سایت شما علیرغم ادعاها و نام «توده ای ها» که بر خود نهاده، دقیقا قسمتِ پایانی مربوط به دعوت حزب توده ایران را که ادعا(!) می کنید بخشی از آن هستید، از اعلامیه فرقه دمکرات آذربایجان حذف می کند…!
  امضاء : ناشناس

 2. این اعلامیه در چندین سایت دیگر هم درج شده است. از مقایسه آنچه سایت توده ای ها درج کرده با مندرجات سایت های دیگر، معلوم می شود سایت شما قسمت پایانی اعلامیه فرقه دمکرات آذربایجان خطاب به نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران را حذف کرده است. اتفاقا این قسمتِ بسیار مهم که توسط شما حذف گردیده است حاوی دعوت از دیگر نیروهای مترقی برای دادن پاسخ مثبت به پیشنهاد حزب توده ایران در جهت تحریم مشترک و فعال نمایش انتخاباتی رژیم است.
  گذشته از این که به لحاظ اخلاقی و حقوقی، این اقدام حذفی شما بسیار تاسف انگیز و نکوهش آور و ناپسند است، بسیار حیرت انگیز است که سایت شما علیرغم ادعاها و نام «توده ای ها» که بر خود نهاده، دقیقا قسمتِ پایانی مربوط به دعوت حزب توده ایران را که ادعا(!) می کنید بخشی از آن هستید، از اعلامیه فرقه دمکرات آذربایجان حذف می کند…!
  امضاء : ناشناس

 3. مسعود

  ممکن است گردانندگان سایت توضیح بدهند که چگونه این “اشتباه” رخ داده است؟ یعنی چگونه سایت شما (شاید به علت مجهز بودن به هوش مصنوعی ضد مرکزیت حزب و فرقه) تصمیم گرفته بخشی از اعلامیه کمیته مرکزی فرقه را حذف کند!! این را می گویند راستی آزمایی مدعیات این سایت در مورد ضرورت وحدت توده ای ها! و همکاری با نیروهای مترقی! دست مریزاد! مثل اینکه چشم دکتر را دور دیدید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *