پیروزی “چپ” ها در نبرد درون حزبی در حزب کمونیست چین!

مقاله ۲۶/۱۴۰۰
۲۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱

پیش گفتار

بر کسی پوشیده نیست که راهی که جمهوری خلق چین سال ها پیش در آن گام گذاشته است، به پایان خود نرسیده است. مانند هر جای دیگری، آینده جمهوری خلق چین به نبرد طبقاتی نیروهای درون جامعه وابسته است. در دهه گذشته جمهوری خلق چین با پیش رفت های بزرگ خود، مردم جهان را انگشت به دهان کرد. این پیش رفت، ولی نگرانی بسیاری از کمونیست ها را برای گسترش فرهنگ بورژوازی در کشور و بزرگ شدن شکاف طبقاتی را نیز برانگیخت. به گزارش credit-suisse.com  یک درصد بالای جامعه جمهوری خلق چین هم کنون ۳۱٪  پول کشور را ، در دست دارند.   

در گذشته نشانه های فراوانی دیده شده است، از این که رهبران جمهوری خلق چین از ریشه های انقلابی خود به دور شده اند، بزرگترین پرسشی که امروز حزب گریبان گیرآن است این است که آیا جمهوری خلق چین به سوی سوسیالیسم می رود.

هم اکنون نشانه های بسیاری در دست است که “چپ” دستور کار روز جامعه را از پیش رفت اقتصادی به برپایی عدالت اجتماعی برگرداند. این چرخش به معنای دوری از بازار سوسیالیستی نیست، ولی پاسخ کمونیست های راستین درون حزب به مردم است که “ما صدای شما را شنیده ایم”.  

در دنباله این نوشته با گزارش از روزنامه های درون کشور ما به بررسی این چرخش “چپ” در زمینه های سیاست برون مرزی، ایدیولوژیک، برابری اجتماعی، رام کردن بورژوازی و محیط زیست می پردازیم.  

سیاست برون مرزی

تردیدی نیست که نوای سخن گویی (لحن کلام) جمهوری خلق چین در برابر امریکا دگرگون شده است. رییس جمهور جمهوری خلق چین با خونسردی و استوار گفت که آن روزهایی که امپریالیسم آقا بالا سر چینی ها بوده است دیگر گذشته است و هرگز بر نخواهد گشت. جمهوری خلق چین مشت محکمی به چانه چنگ اندازان (متجاوزان) خواهد زد.

رییس جمهور جمهوری خلق چین گفت که بریتانیا به ویژه در زمان جنگ های تریاک دهه ۱۸۴۰  چینی ها را تنگ دست کرد و امید به زندگی چینی ها کاهش یافت. پشت نگرش های نژادپرستانه امپریالیست ها، بهره برداری از سرچشمه و سرمایه های زمینی چین نهفته بود و تنها پس از رزم  حزب کمونیست چین و سازماندهی شورش ها، مردم توانستند که امپریالیسم، فئودالیسم و سرمایه داری بوروکراتیک را شکست دهند.

جمهوری خلق چین در برابر خودسری و یک قطبی بودن، نظامی گری و تلاش برای هژمونی امپریالیستی می ایستد و برای برپایی جهان چند قطبی پیکار می کند.

جمهوری خلق چین همواره بر این باور بوده است که هر کشوری باید راه خود را برگزیند، و با تحریم یک کشور از سوی دیگران برای راه برگزیده شده هم راه نیست. رییس جمهور جمهوری خلق چین از حزب های سیاسی جهان خواست که بردبارتر با ارزش های دیگران برخورد کنند و در اندیشه والایی همه ی انسان ها در جهان باشند و جهانی با خوبی های بسیار و دادگرانه تر بسازند. آن ها باید به شکاف کشورهای پول دار و تنگ دست بپردازند و برنامه هایی برای پیش رفت کشورهای پس مانده در پیش بگذارند. او هم چنین گفت که داوری در باره ی دموکراتیک بودن هر کشوری وظیفه مردم شان است نه کار انگشت شماری از سیاست مداران.

به دید جمهوری خلق چین، جهان امروز به سوی چند قطبی می رود و اقتصاد جهانی شده و کشورها به گونه ای فزاینده ای در هم تنیده، به هم وابسته و به هم پیوسته می شوند. صدای مردمان جهان برای زندگی بهتر بلندتر و روشن تر می شود. انسان در  یک جامعه جدایی ناپذیر در هرباسپ (سیاره) زمین زندگی می کند. به دید جمهوری خلق چین، هیچ کسی  یا کشوری نمی تواند در برابر چالش های همگانی جهانی جان به در برد، مگر این که هم هماهنگ با دیگران کار کند. شی گفت که جهان در یک سده دست خوش دگرگونی های ژرفی شده است که بیماری همه گیر COVID-19 آن را تندتر کرده است.   

جمهوری خلق چین مانند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به جنبش های پا نگرفته و کم توان ضدامپریالیستی و ضدسرمایه داری در کشورهای گوناگون کمک نمی کند. جمهوری خلق چین حتا به جنبش های رهایی بخشی  که در “جهان سوم” نیرومند هستند، کمک نظامی نمی کند. جمهوری خلق چین به راستی بر این باور است که گزینش شیوه های راه رشد اقتصادی در کشورها، با خود مردم این کشورها و بر پایه هم سنگی نیروها و نبرد طبقاتی در درون کشورها باید انجام شود. برای جمهوری خلق چین فرستادن انقلاب به کشورهای دیگر معنا ندارد، ولی نشان دادن برتری سیستم سوسیالیستی جمهوری خلق چین با اقتصادی پیش رفته و جامعه با رفاه برای جمهوری خلق چین از برجستگی بسیاری برخوردار است. حزب کمونیست چین می خواهد راه حل های چینی برای روند کاهش تنگ دستی در سراسر جهان را به دیگران بیاموزد. رییس جمهور جمهوری خلق چین افزود: جمهوری خلق چین هرگز به دنبال هژمونی و گسترش دامنه نفوذ خود نخواهد بود. جمهوری خلق چین خواهان افزایش دادوستد با اقتصاد جهان است و می خواهد فرصت های بازار گسترده تری را برای کشورهای دیگر فراهم کند.

برای همین جمهوری خلق چین کمک های بی دریغ اقتصادی و سیاسی به همه ی کشورهایی که برای چندقطبی شدن جهان کار می کنند می کند. و اگر این کشورها سیستم سوسیالیستی داشته باشند از کمک های برادرانه و رفیقانه جمهوری خلق چین نیز برخوردار می شوند.

رئیس جمهوری جمهوری خلق چین در گفت وگوی تلفنی با میگل دیاز-کانل، رئیس جمهوری کوبا، گفت که جمهوری خلق چین آماده است تا با کوبا در ساختن سوسیالیسم همکاری کند. وی گفت که جمهوری خلق چین  در ساختن سوسیالیسم همواره در کنار و هم راه کوبا خواهد بود. شی گفت رهبری نیرومند حزب کمونیست، از میوه های انقلاب کوبایی ها پاسبانی می کند. شی گفت که سوسیالیسم هرگز راه هموار نبوده است و کمونیست ها همیشه با بردباری و کشیدن سختی ها به پیروزی دست می یابند. شی گفت که جمهوری خلق چین برای استقلال و امنیت ملی کوبا و بهبودی زندگی مردم به کوبا کمک خواهد کرد. در این باره پان دنگ، مدیر اجرایی مرکز حقوق آمریکای لاتین و منطقه کارائیب دانشگاه علوم سیاسی و حقوق چین به گلوبال تایمز می گوید که جمهوری خلق چین و کوبا رفیقان نزدیک در راه سوسیالیسم و در نبرد علیه هژمونی غربی و  ژئوپلیتیک آمریکا هستند. کوبا توانایی های پژوهشی و دانش نیرومندی در زمینه داروسازی دارد، ولی تحریم های آمریکا تولید واکسن ها را کند کرد که خوشبختانه جمهوری خلق چین به کمک کوبایی های شتافت.

جمهوری خلق چین که در گذشته به دنبال کردن درگیری ها با جمهوری سوسیالیستی ویتنام پافشاری می کرده است، هم اکنون شیوه صلح آمیز و نتش زدایی در برابر این کشور در پیش گرفته است. در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱ ، ۱۳مین نشست کمیته راهبری جمهوری خلق چین و ویتنام برای همکاری میان دو کشور در هانوی برگزار شد. دو کشور پذیرفتند که به پشتیبانی از یکدیگر در راه سوسیالیسم، هماهنگی و همکاری در باره چالش های بین المللی بپردازند.

جای هیچ تردیدی نیست که جمهوری خلق چین از گریز امپریالیسم از افغانستان خشنود است و دوست دارد که جای تهی شده امریکا را، نه با نظامی گری بلکه با کمک برنامه های اقتصادی به ویژه در پیوند با “راه ابریشم” پر کند. ولی با این که به دید رهبران جمهوری خلق چین، منافع ملی جمهوری خلق چین در هم کاری با طالبان  برآورده می شود، آن ها از کوشش برای به راه درست کشاندن طالبان دست بر نمی دارند. هر چند که به دید نگارنده در این بخش، منافع ملی جمهوری خلق چین مایه چشم بستن رهبران چین به روی برخی از واپس گرایی های طالبان می شود.

 یکی از سران وزارت خارجه جمهوری خلق چین می گوید که «امروز افغانستان در یک چهارراه تاریخی ایستاده است. ما امیدواریم که افغانستان بتواند راه درستی را برگزیند که درخور و شایسته شرایط ملی اش باشد.”  جمهوری خلق چین امیدوار است که طالبان درس هایی از تاریخ بگیرد، به پیمان های خود پای بند باشد، همه ی خلق و جناح ها را متحد کند، ساختار سیاسی گسترده و فراگیر بسازد، سیاست های درونی و برونی میانه رو را دنبال کند، از حقوق و منافع زنان و کودکان پاسبانی کند، با گروه های تروریستی نبرد کند و پیوند دوستانه و همکاری با کشورهای دیگر به ویژه با همسایگان داشته باشد.

ایدیولوژیک 

در دهه گذشته، ارزش های بورژوازی از سوی طبقه نورسیده بورژوازی در همه جا گسترش داده می شد، ولی هم اکنون حزب کمونیست چین رهبری فرهنگی جامعه را به دست گرفته است. اندیشه های مارکسیست- لنینستی دوباره جای خود را در گفتمان همگانی در جامعه  باز کرده است. شی به جوانان گفت که در خواندن مارکس، لنین و مائو کوشا باشند، تاریخ جمهوری خلق چین را خوب بدانند و دانش پایه ای سیاسی و اقتصادی را فراگیرند.   

شی در سخنرانی صدساله خود را در جای تاریخی میدان تیانانمن از هم وندهای حزب کمونیست چین و همه ی خلق های چین، برای فرارویی جمهوری خلق چین از یک کشور تنگ دست  نیمه مستعمره- نیمه فئودالی، به یک ملت مستقل، آزاد، نیرومند، با رفاه خوب سپاس گزاری کرد. او گفت که پیروزی های به دست آمده در گروه وفاداری رهبری حزب کمونیست چین، به اصول مارکسیستی-لنینیستی، و دلیری و پشتکاری مردم چین بوده است. رئیس جمهور چین فراگرفتن یک چشم انداز بلند زمان، درک روند زمان و گرد آوری داده ها و بررسی آن ها را برای برنامه ریزی های آینده کشور برجسته خواند.

شی در سخنرانی خود از چگونگی کاربرد بنیان های آموزشی مارکسیستی-لنینیستی برای رهبری جامعه سخن گفت. رئیس جمهور از پیاده کردن مارکسیسم با ارج گزاری به تاریخ و فرهنگ چینی، و پشتیبانی و گسترش سوسیالیسم با ویژگی های چینی سخن گفت. او گفت که «با یادگیری از تاریخ می توانیم بفهمیم که در کجا ایستاده ایم و به کجا باید برویم.»

بسیاری از کمونیست های جهان و جمهوری خلق چین نگران گسترش فرهنگ بورژوازی در میان جوانان به ویژه در آموزش گاه های خصوصی کشور بوده اند که در آن ها ارزش های آموزش داده شده با ارزش های جمع گرایانه سوسیالیستی فرسنگ ها دوری داشت. 

هم آهنگی و سروسامان دهی  کتاب های آموزشی بخش خصوصی، یکی از چالش های بزرگ حزب شده است.  به تازگی وزارت آموزش و پرورش در یک دستور کار جداگانه ای، چارچوب چگونگی کتاب های آموزشی برای دانش آموزان دبستان و راهنمایی را در این شرکت ها را به آموزش گاه های خصوصی بازنمود (اعلام) خواهد کرد. کتاب های آموزشی این شرکت ها، نباید چندان گوناگون از دبستان ها و دبیرستان های دولتی باشد. آنها همچنین باید سیاست های آموزشی حزب را پیاده کنند و ارزش های بنیانی سوسیالیستی را بازتاب دهند. کسانی که این کتاب ها را می نویسند و یا گردآوری می کنند، باید سوسیالیسم با ویژگی های چینی را در آن ها بازتاب دهند. آنها باید دست کم سه سال پیشینه آموزش داشته باشند و دارای پشتوانه اخلاقی و قانونی و میان مردم ابرو دار باشند.

برابری اجتماعی

با اینکه جمهوری خلق چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است، ولی تولید ناخالص ملی سرانه آن به تازگی به میانگین جهانی رسیده است. در گذشته بزرگ کردن بخش پول دار و کارآفرین و درامدافرین بسیار برجسته بود، ولی هم اکنون سیاست های پخش درآمد ملی میان کم درآمدان نیز به برنامه افزوده شده است. تلاش می شود که پول دار شدن با شیوه کار سخت و نوآوری در دستور روز باشد.

هم زمان تلاش می شود که جلوی آن هایی را که می خواهند با تنبلی و بی کاری یا با کارهای انگلی به پول دست یابند گرفته شود. جمهوری خلق چین نمی خواهد تنبلی را فروزش (تشویق) کند. با یادگیری از آموخته های کشورهای سوسیالیستی پیشین و کوبای سوسیالیستی جمهوری خلق چین نمی خواهد که به بی کارانی که توانایی کار دارند ولی به دنبال کار کردن نیستند کمک اقتصادی کند.

یکی از رهبران حزب کمونیست چین می گوید که «ما هرگز نمی توانیم اجازه شکاف بی اندازه میان پول داران و تنگ دستان را بدهیم، یا بگذاریم پول داران پول دارتر و تنگ دستان تنگ دست تر شوند. و ما  به شکاف گزرناپزیر میان پول داران و تنگ دستان اجازه نمی دهیم.» ما باید برای شکاف درآمد میان شهرها و روستا و میان استان های گوناگون نیز چاره ای بیابیم.

«به روزی همگانی» (common prosperity) برای نخستین بار از سوی رهبر انقلابی چین مائو زدونگ شناسانده (معرفی) شد، ولی این روزها رئیس جمهور کنونی جمهوری خلق چین شی جین پینگ دوباره آن را به پهنه سیاسی آورده است. در سخنرانی ۱۷ اوت به کمیته مرکزی CCP در باره ی اقتصاد وی گفت که ” به روزی همگانی یک نیاز بایسته برای سوسیالیسم و یکی از ویژگی های کلیدی نوسازی به شیوه چینی است.” هدف های اقتصادی- سیاسی این برجستگی این است که لایه های میانی را گسترش داد، درآمد گروه های کم درآمد را افزایش داد ، برای درآمدهای بالا مرزبندی کرد، و از درآمدهای غیرقانونی جلوگیری کرد.

حزب میلیاردرها و شرکت های فناوری را هم چون یک نیروی اجتماعی و سیاسی بورژوازی جای گزینی برای جامعه خطرناک می داند. هیچ تردیدی نیست که CCP (حزب کمونیست چین) هم چنین می خواهد با این کار نیروی خود را در برابر سرمایه داران نورسیده بالا ببرد.

روزنامه مردم ارگان حزب کمونیست نوشته است که  تلاش ها برای کاهش درست کردن کژکاری ها را نباید به از میان برداشتن بخش خصوصی برگردان کرد. ولی این یکی از بزرگترین دگرگونی های بزرگ اجتماعی و اقتصادی، پس از فرمان گشایش بازار دنگ شیائوپینگ در پایان دهه ۱۹۷۰ است. دنگ در آن زمان گفت که بگذارید برخی ها زودتر از دیگران پول دار شوند و پس از دستیابی به پول در جاهای تنگ دست سرمایه گزاری کنند و مایه «به روزی همگانی» شوند. ولی دنگ شیائوپینگ هرگز برای پیاده کردن بخش دوم سخنان خود چندان کار نکرد. این کاری است که هم اکنون حزب می خواهد انجام دهد.

یک از رهبران CCP در ماه گذشته گفت که «به روزی همگانی» به معنای «کشتن پول داران برای کمک به تنگ دستان» نیست. بنابراین وظیفه بزرگ تر کردن اقتصاد با سیاست پخش درخور برای دستیابی به «به روزی همگانی» برجسته است. رهبری CCP چین می خواهد که اقتصاد بازار سوسیالیستی هم چنان مانند گذشته گسترش یابد، ولی این بار پخش و بخش پول های به دست آمده باید  به شیوه ای بهتر از گذشته انجام شود تا چالش تنگ دستی را حل کند و بازمانده های پس ماندگی را در شهرها و ده های دوردست کشور از میان بردارد.

رهبری جمهوری خلق چین دستور کار مردم را برای رسیدن به «به روزی همگانی» فراهم کرده است، که با این برنامه می توان با اصلاح های گسترده تر در سیستم مالیاتی این کشور، هزینه های مالی سنگین تر برای «به روزی همگانی» و گسترش بیشتر لایه های میانی و کمک به تنگ دستان را تهیه کرد. حزب می خواهد که مالیات بزرگ بر روی پول، ارث، و سرمایه و سود بگذارد. مالیات مستقیم، برای نمونه مالیات بر درآمد، مالیات بر سود شرکت ها و مالیات بر دارایی ها از ۲۸٫۴ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳۴٫۹ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. مالیات ۱۰٪  شرکت های اینترنتی نیز به ۲۵٪ افزایش خواهد یافت. «به روزی همگانی» پیوند نیرومندی با پخش و بخش (توزیع) پول کشور در سه گام دارد. یعنی کسی که درآمد به دست می آورد باید مالیات بدهد و دولت پول به دست آمده از مالیات را برای برنامه های اجتماعی به کار برد و افزون بر آن پول داران مالیات اخلاقی برای پیاده کردن برنامه های نبرد با تنگ دستی بپردازند. جیا کانگ، رئیس آکادمی اقتصاد جمهوری خلق چین، گفت که آن ها باید در باره ی به بودی سیستم مالیات بر درآمد و زمین داری (املاک) پژوهش بیش تری کنند تا بتوانند که پولی را که برای به جلو بردن «به روزی همگانی» به آن نیاز دارند نیز تهیه کنند.

آماج های «به روزی همگانی» کاهش شکاف طبقاتی، پایین آوردن درآمدهای بیش از اندازه بالا با شیوه مالیات گیری، کمک بیشتر به گروه های کم درآمد با شیوه کمک های اجتماعی و گسترش گروه با درآمد میانه است. پیش رفت به سوی «به روزی همگانی» یکی از هدف های کلیدی دراززمان این کشور تا سال ۲۰۳۵ است که نیز یک هدف بسیار برجسته برای رسیدن به یک کشور سوسیالیستی نوین در نیمه سده کنونی است.

مرز گزاری برای طبقه بورژوازی

دولت برای همه ی شرکت ها بخش نامه ای در باره ی سوسیالیسم و «به روزی همگانی» فرستاده است. پیام این نوشته را شرکت های خصوصی و طبقه بورژوازی به خوبی دریافت کرده اند که پیامدهای آن را می توان در رفتار آن ها دید. پس از اندکی طبقه بورژوازی به ناگزیر میلیاردها یوان به بنیادهای گوناگون برای انجام کارهای تنگ دستی زدایی داده است.

هم اکنون، آن پول دارانی که در اینترنت به رخ کشیدن پول داری می پرداختند برداشته شده اند. حزب می خواهد با پیاده کردن چرخش آموزگاران ورزیده، از نابرابری در بخش آموزش و پرورش جلوگیری کند. شرکت تاکسی رانی Didi و شرکت بازرگانی الکترونیکی JD.com هم اکنون به ناگزیر باید به کارکنان خود اجازه سازمان دهی در اتحادیه های کارگری دهند و جلوی پیمان کاری در این دو بخش گرفته شد. شرکت های بازی های دیجیتالی، بازار غول پیکر و بسیار پر سود (که ۴۴ میلیارد دلار درآمد در سال گذشته داشته اند) هم اکنون زیر بازرسی هستند و دولت جمهوری خلق چین بازی کودکان را تا مرز سه ساعت در هفته گذاشته است.   

روزهای گذشته، غول تجارت الکترونیکی جک ما علی بابا پای بند شد که ۱۰۰ میلیارد یوان (۱۵٫۵ میلیارد دلار) تا سال ۲۰۲۵ برای برنامه «به روزی همگانی» فراهم کند و بپردازد. هم چنین ۱۰۰ میلیارد یوان از شرکت Tencent ، و ۱۰ میلیارد یوان از سوی کارفرمایان در هر یک از شرکت های Pinduoduo، Xiaomi و Meituan، برای پروژه های گوناگون اجتماعی پرداخته شده است. علی بابا در کانون بازرسی دولت است و پیش تر این شرکت ۲٫۸ میلیارد دلار تاوان (جریمه) پرداخت و به ناگزیر از ساختن یک شرکت  ۳۷ میلیارد دلاری دست برداشت و دستور بازسازی آن را داد. به گزارش خبرگزاری شین هوا، این شرکت به همراه چند شرکت پر سود جمهوری خلق چین در استان ژجیانگ برای پیاده کردن برنامه «به روزی همگانی» برگزیده شده اند.

سران بورژوازی چین با خواندن بادهای سیاسی، از بسیاری از کارهای خود در هیئت مدیره شرکت های گوناگون دست کشیده اند و به برخی از کارهای اجتماعی می پردازند. کسانی مانند ژانگ ییمینگ از بایت دنس، ریچارد  لیو از  جی دی کام ، کالین هوانگ از پیندودو ، جک ما از علی بابا دریافتند که اگر آهسته راه نروند، طوفان در خانه ی آن ها لانه خواهد کرد. با این همه، آن ها بخش بسیار ناچیزی از پول های میلیاردی خود را به برای کارهای اجتماعی پرداخته اند. 

یکی دیگر از مرزگزاری ها برای جلوگیری از بزرگ شدن طبقه بورژوازی، در برابر شرکت های خصوصی آموزشی پیاده خواهد شد.

در آینده شرکت های آموزش و پرورشی نباید از کارهای آموزشی خود سود به دست بیاورند. دولت های محلی تا پایان سال باید برنامه درسی برای دانش آموزان دبستان و دبیرستان تهیه کنند که در آن هزینه های آموزشی خانواده ها کاهش یابد. در آینده کمیسیون های آموزش و پرورش استان ها باید به هم گونی و قیمت گزاری هزینه های آموزش خصوصی دیجیتالی و رودرویی (حضوری) بپردازند. هزینه های آموزشی باید بر پایه میانگین اقتصادی محلی و توانایی های مالی خانواده ها باشند. میانگین دست مزد کارکنان شرکت های آموزش خصوصی نباید چندان بالاتر از بخش دولتی باشد. شرکت های آموزشی خصوصی نباید هزینه های دوره را افزایش دهند یا هزینه های دیگری را دریافت کنند. دستور کاری که به تازگی از سوی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای دولتی به شرکت های آموزشی خصوصی داده شده است این است که این ها باید سازمان های ناسودبر (غیرانتفاعی) باشند. شرکت های دیگر به ویژه شرکت های برون مرزی نمی توانند روی آنها سرمایه گذاری کنند.

محیط زیست

جنبش سبز به راستی در درون حزب ریشه دوانده است و همه ی برنامه های شکوفایی اقتصادی کشور با نگرش به کاهش آلودگی و نگه داری از مادر زمین ریخته می شود.

شی جینپینگ رهبر جمهوری خلق چین در نشستی با حزب های سیاسی جهان (رهبران بیش از ۵۰۰ حزب و سازمان سیاسی بیش از ۱۶۰ کشور) خواست که در پیگیری تن درستی و پیش رفت مردم شانه به شانه هم کاری کنند و او هم چنین خواست همکاری ها برای نبرد با چالش های جهانی مانند دگرگونی های آب و هوایی و بیماری های همه گیر افزایش یابد.

شی گفت که «کوه های سبز کوه های طلا هستند» او افزود که پاسبانی از محیط زیست پاسبانی از بهره وری است و بهبود محیط زیست افزایش بهره وری است. “حقیقت به همین سادگی است.”چین پروژه های تولید برق به کمک زغال سنگ را کم تر کرده است و در دوره برنامه پنج ساله ۱۴  برای آن مرز گذاشته است. جمهوری خلق چین می خواهد که تا پیش از سال  ۲۰۶۰ به خنثا سازی چرخه کربن دست یابد که زودتر از برخی کشورهای پیش رفته سرمایه داری است.

شی می گوید: «من بر این باور هستم که  تا زمانی که ما در هدف و تلاش های مان متحد باشیم و با هم بستگی و کمک های دوسویه همکاری کنیم، از چاره جویی برای چالش های آب و هوا و محیط زیست بالاتر خواهیم رفت و دنیایی پاک و زیبا را به نسل های آینده واگذار  خواهیم کرد.»

چارچوب برنامه کنونی

کشور گام به گامه ( مرحله) نوینی می گذارد که در آن ساختار کنونی یک جامعه با رفاه، با پیاده کردن برنامه های چهاردهمین دوره برنامه پنج ساله (۲۰۲۱-۲۰۲۵) به سوی ساخت یک کشور سوسیالیستی پیش رفته در آینده خواهد رفت.

برنامه پنج ساله چهاردهم بر پایه برابری اجتماعی میان مردم به ویژه در بخش بهداشت و درمان و کاهش شکاف میان استان های پول دار و استان های  واپس مانده برنامه ریزی شده است. برای فراهم کردن زمینه های پولی این پیش رفت، کشور باید یک سیستم مالیاتی پیش رو و پیش رفته بسازد و برای برپایی یک اقتصاد ملی به روی نوآوری علمی و فنی سرمایه گزاری کند و از نوآوری کارآفرینان سود جوید.

شی می گوید: «جمهوری خلق چین با تلاش های همه ی مردم به دست آوردهای بزرگی در پیشگیری و کنترل اپیدمی دست یافته است، هم زمان با آن اقتصاد آن  پایدار مانده است و نشانه هایی از پیشرفت ها دیده می شود.» بیش از یک میلیارد چینی هم اکنون بیمه عمر و بیمه پزشکی دارند. از کمیته ها و دولت های حزب  خواسته شد که مکانیسم های کاری بهداشت همگانی را برای بررسی و یادگیری از برخورد با بیماری و پیشگیری و مهار بیماری همه گیر از یاد نبرند. شی می گوید که «تنها با داشتن یک سیستم نیرومند بهداشت همگانی، بهبود مکانیسم های هشدار و پاسخ زودهنگام، بالا بردن گنجایش جایگاه ها  پیشگیری، کنترل و درمان، می توان از تندرستی مردم پاسبانی کرد.» و «از نوزادان گرفته تا صدساله ها، ما هرگز هیچ بیمار را فراموش نمی کنیم و هیچ کس نباید نگران هزینه های بهداشتی و درمان باشد».

شی خواستار تلاش برای رسیدن به پیش رفت با کیفیت بالاتر و کارآمدتر، دادگرانه تر، پایدار و امن تر شده است. کشور باید با پایه گزاری یک اقتصاد ملی یک الگوی پیش  رفتی بسازد که در آن بازار درونی تکانه بنیانی اقتصاد است که هم زمان مایه هم کاری نیرومند بازارهای درونی و برون مرزی می شود. شی گفت که فراهم کردن تکانه رشد در زمینه های نوآوری علمی و فن آوری، و دست یابی به پیش رفت در فن آوری های کلیدی و بنیانی هر چه زودتر باید انجام گیرد. او از نوآوری فنی، و افزایش یافتن توانی های مغزی در پژوهش های علمی، و نشان دادن دلیری بیش تر برای از میان برداشتن بازدارنده ها (مانع ها) سخن گفت. وی همچنین خواستار تلاش های بیش تری برای پشتیبانی از عدالت اجتماعی شد.

 دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین خواستار تلاش های بیشتر برای کوشا کردن بنگاه ها و شرکت ها برای داشتن نقش بزرگ تر برای پیش رفت بیش تر شد. در نشست کمیته مرکزی هفت کارآفرین دیدگاه های خود را با نمایندگان حزب در میان گذاشتند و پیشنهادهایی در باره شرایط اقتصادی کنونی، نهادهای بازار، نوآوری علمی-فناوری، برای برنامه پنج ساله چهاردهم دادند. شی از کارآفرینان خواست تا کارآفرینی را گسترش دهند و به دنبال بهبود خود از دیدگاه میهن پرستی، نوآوری، یکپارچگی، مسئولیت اجتماعی و چشم انداز جهانی باشند تا بنگاه های اقتصادی- اجتماعی را از دشواری برهانند و به سمت آینده ای روشن تر رهبری کنند.

حزب برنامه های گسترده کوتاه زمان و بلندزمان برای پیش رفت دادن خلق های پس مانده جمهوری خلق چین دارد. سیاست گذاران در نشست ۱۷ اوت در باره  فراگیرتر و دادگرانه کردن پیش رفت و بهبود آموزش و پرورش و کارآفرینی در استان های پس مانده گفت وگو کردند. بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی باید برای پیش رفت استان های پس مانده به کار برده شود. ژجیانگ، یکی از با رفاه ترین استان های جمهوری خلق چین، دارای آموخته های فراوان است که باید در دست رس دیگر استان ها بگذارد تا نبرد حزب و دولت برای پیش رفت برابر و همه سویه به پیش رود. در این نشست آنها نیاز به گام های نیرومندتر در مالیات گیری، کمک اجتماعی و گسترش لایه های میان درآمد را برجسته کردند. در این نشست همچنین رهبران حزب خواستار بالا بردن درآمد  کم درآمدان و پایین آوردن  درآمدهای بیش از اندازه بالا، پشتیبانی از درآمدهای قانونی و پرکاری شدند.

پایان سخن

هدف حزب کمونیست چین فراهم کردن پایه های یک زندگی شاد برای بیش از ۱٫۴ میلیارد تن مردم جمهوری خلق چین، و گسترش صلح و پیش رفت در جهان است. از زمان ۱۸مین کنگره ملی حزب کمونیست چین، نزدیک به صد میلیون تن روستایی که زیر خط تنگ دستی بیرون آمدند این کاهش ۱۰ سال جلوتر از برنامه برآورده شد. جمهوری خلق چین دارای بیش از سه هزار موزه و سه هزار کتابخانه است، و   ۹۹٫۵ درصد مردم رادیو و تلویزیون دارند.

برای پیش رفت اقتصادی کشور، حزب کمونیست چین پهنه های کنش اقتصادی و فرهنگی طبقه ی بورژوازی را بسیار گسترده کرده بود. ولی هم اکنون “چپ”های درون حزب کمونیست چین با پشتیبانی از سوی تنه ی حزب زمان را شایسته دیده اند که عدالت اجتماعی را در دستور روز کار حزب بگذارند.

حزب کمونیست چین از پشتیبانی نود و پنج درصدی از شهروندان خود برخوردار است و بزرگترین حزب سیاسی جهان است که بیش از ۹۵ میلیون هم وند (عضو) دارد. رهبران نمی خواهند که مردم به آن ها هم چون دوستان شرکت ها و میلیاردرهای غول پیکر فناوری نگاه کنند. آن ها می خواهند که در کنار مردم باشند. برنامه های ضد فساد و روشن سازی (شفافیت) و پاسخگویی، از ۱٫۵میلیون کارکنان بلندپایه حزبی آغاز شده است تا پیامی به ۹۰ میلیون هم وند در حزب  فرستاده شود که دوست بازی، باج گیری و باج دهی جایی در دستگاه دولتی و حزبی نباید داشته باشد.  

در ماه ژوئیه، در بزرگ داشت صدسالگی CCP، شی گفت که ساخت “یک جامعه با رفاه در همه ی زمینه ها” به انجام رسیده است، و نداری ریشه کن شده  است. تا سال ۲۰۴۹، صدسالگی جمهوری خلق، هدف این است که «یک کشور سوسیالیستی نوین بسازیم که با رفاه، نیرومند، دموکراتیک، از دیدگاه  فرهنگی پیش رفته و هم اهنگ باشد.» تردیدی نیست که ساختن یک «کشور سوسیالیستی» برای حزب هم اکنون برجسته تر از گذشته است.

نبرد طبقاتی در درون جامعه جمهوری خلق چین هنوز پایان نیافته است و هنوز بسیار زود است که در باره ی برایند پایانی این نبرد سخنی گفت. ولی بی تردید باید به آن چه که هم اکنون می گذرد خوش آمد گفت و امیدوار بود که راه در پیش گرفته دنبال شود تا برابری اجتماعی در پیش رفت اقتصادی فراموش نشود. آن چه که سوسیالیسم را برتر از سرمایه داری می کند پیشرفت اقتصادی نیست بلکه بهره برداری از این پیش رفت برای کاهش شکاف طبقاتی و برپایی عدالت اجتماعی است.

آن چه که آشکار است این است که هنگامی که رهبری انقلاب ملی- دموکراتیک در دست پیش آهنگان طبقه کارگر باشد، آن ها می توانند با بهره برداری از این سرکردگی، بورژوازی کشور را به سوی پیش رفت اقتصادی برای همه ی مردم بکشانند و افسار به سودورزی این طبقه بزنند.  

سرچشمه های کمکی

http://www.chinatoday.com/org/cpc/

https://www.idcpc.org.cn

https://www.globaltimes.cn/

http://www.chinatoday.com.cn

https://www.chinadaily.com.cn/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *