تهدید کارگران به جرم عضویت و فعالیت سندیکایی

image_pdfimage_print

تهدید کارگران و ایجاد جو رعب و وحشت برای جلوگیری از عضویت و فعالیت در سندیکا محکوم است
از ابتدای تشکیل سندیکا کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، حاکمان و سرکرده های سرمایه داران دست به تهدید، دستگیری، امنیتی شمردن عضویت در سندیکاها و جلوگیری از شرکت اعضا در اعتراضات را در دستور کار خود گذاشتند. سالها زندانی بی اساس و تهمتهای ناروا را به فعالین و اعضای سندیکاها تحمیل کردند.
در طول این سالها حاکمان، کارفرمایان و صاحبان سرمایه سعی کردند که در کار سندیکاهای مستقل اخلال ایجاد کنند، از انواع شگردها استفاده کردند تا فعالیتهای سندیکاها را متوقف کنند، فعالین و اعضای سندیکاها را تحت فشار قرار دادند تا سندیکا را ترک کنند و سندیکا را به تعطیلی بکشانند.
اما هیچگاه موفق نشدند از اعتصابات، فعالیتها، اعتراضات سندیکاها و دفاع از حقوق کارگران و اعضایشان را سد کرده و سیاستهای ضدکارگری خود موفق شوند.
برطبق اخبار منتشر شده از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی روز پنجم و ششم بهمن، بیش از ده تن از اعضای سندیکا، با توجه باینکه از سوی شعبه دوم دادسرای امنیت اوین، به پلیس امنیت احضار شده بودند، به پلیس امنیت مراجعه کردند. بازجویان پلیس امنیت با فشار و تهدید اصرار داشته: دست از فعالیت‌های سندیکایی بردارند، در اعتراضات مشارکت ننمایند و با چند تن از اعضای پیشرو شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد ارتباط نداشته باشند. در ادامه تعداد دیگری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد احضاریه از شعبه دو دادسرای امنیت دریافت کرده اند که باید به پلیس امنیت مراجعه کنند.
سندیکای کارگران هفت تپه محکوم کردن تهدیدها، فشارها و امنیتی کردن فعالیت سندیکایی و تحت فشار قرار دادن اعضا و فعالان سندیکای واحد را شدیدا محکوم میکند. ما در کنار اعضا و فعالین سندیکای واحد هستیم و با تمام توان از حقوق کارگران و فعالیت آزاد و مستقل تشکلهای کارگری دفاع میکنیم .

زنده باد مبارزات تشکل های مستقل کارگری

کارگران به تشکل های مستقل خود بپیوندید

دوشنبه ۱۱/بهمن/۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.