روح آزادی … باری دیگر، روز رستاخیز ما فرا رسیده است! بگذار رنگ سرخ به رنگ روز تبدیل گردد!

مقاله شماره ١٣٩١ / ۴  (٣١ فروردین)

واژه راهنما: بخش هایی از نطق انتخاباتی کاندیدای ”جبهه خلق“ فرانسه، ژان لوک ملانشون، برای انتخابات در پیش ریاست جمهوری فرانسه که با حضور ١٢٠ هزار شرکت کننده در روز ۱۸ آوریل، روز آغاز انقلاب ”کمون پاریس” در قرن نوزدهم، در میدان باستیل پاریس  ایراد کرد.

آی! قهرمانان یورش و فتح باستیل!

آی، روح آزادی …

بگذار رنگ سرخ به رنگ روز تبدیل گردد!

 

باری دیگر، روز رستاخیر ما، خلق انقلاب ها و یورش کنندگان به آسمان در فرانسه، فرا رسیده است!

ما پرچم سرخ و سرخی پرچم هستیم، ما دست دراز شده برای همبستگی هستیم که به صورت مشت گره خورده، نیرو و توان می بخشد.

ما در اینجا گردهم آمده ایم، تا از این انتخابات یک رستاخیز مردمی برپا و در پایان انتخابات، انقلاب توده ای را آغاز کنیم. انقلابی که برای تغییر زندگی خلق که رنج می برد …، ضروری شده است، برای نشان دادن راهی که کل اروپا انتظار آن را از فرانسه دارد!

این اولین پیام ماست، از اینجا به همه آن ها که در این میدان جمع شده اند و در تمام خیابان هایی که به آن منتهی می گردنند و در آن ها دیگر حرکت ممکن نیست و به آنانی که به گوش ایستاده اند در هر خانه ای در فرانسه، همچنین در کشورهای ماورای دریا و همه جا در اروپا …

ما سلام های برادرانه و فریاد همبستگی خود را نثار خلق مبارزه یونان می کنیم که رنج می برد. همچنین به اسپانیایی ها. به پرتغالی ها. ایتالیایی ها. به همه آن هایی، چه زن و چه مرد، که در این دوران زیر فشار و سرکوب قرار دارند که توسط ”ترویکا“ [نمایندگان گروه سه گانه صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا] اعمال می شود که می خواهد سلطه خود را بر همه خلق ها برقرار سازد و می خواهد ما را مجبور سازد، برای تصمیم گیری درباره زندگی . سرنوشت خود، موافقت آن ها را جلب کنیم. …

ما برای گردهم آیی خود زمان درستی را انتخاب کرده ایم: هیجدهم ماه مارس. آغاز دوران انقلاب بزرگ و شکوهمند ”کمون پاریس“!

و از این طریق که ما همه با هم جمهور را دوباره برقرار سازیم، دوباره به خود نیز به مثابه خلق متحد زندگی می بخشیم، آزاد، برادرانه و متساوی الحقوق. و ما در چنین روزی از آنجایی شروع خواهیم کرد که باید شروع نمود: با دعوت به یورش به آسمان، برای برپایی مجلس موسسان قانون اساسی!

در ابتدا ما تساوی حقوق میان زن و مرد را برقرار خواهیم ساخت. نمایندگان مجلس موسسان باید به طور مساوی از زنان و مردان تشکیل شود. …

همان طور که ژان ژیور گفته است: «انقلاب بزرگ، فرانسوی ها را به شاهان در کشور بدل نمود، اما آن ها را به صورت بنده ای در محل کار باقی گذاشت.»

حقوق جدید کارگران، حق وتوی آنان، حق تقدم خریدن کارخانه توسط کارگران برای ایجاد شرکت تعاونی در برابر سرمایه مالی سوداگر، حق تصاحب شرکت های تامین نیازهای عمومی توسط میهن فرانسوی ها!

ما آنانی هستیم که این حق جدید را مستقر خواهیم ساخت: مالکیت جمعی و مدنی بر بنگاه های نیازهای اولیه از نوع آب و انرژی!

ما آنانی هستیم که برای شأن عشق ورزیدن به انسان، فضای ضروری را ایجاد خواهیم کرد …

آزادی، آزادی … – ما خواستار آن هستیم که آزادی راه تساوی حقوق انسان ها را سنگفرش کند. حقوق اولیه فرد انسانی باید در قانون اساسی تصریح و تضمین گردد. و اولین حق: حق تعیین سرنوشت خود است بدون کم ترین محدودیت. …

ما اولین از آنانی هستیم که حق ثبت امتیاز اختراع برای مواد زنده را ممنوع خواهیم نمود و حق مالکیت خصوصی بر جانداران را لغو خواهیم کرد … ما در قانون اساسی خود همه کودکانی را که به ما ارزانی شده اند، بدون هر استثنایی، با یک نگاه مشابه دوست خواهیم داشت. در فرانسه چنین خواهد بود: آن کس که در اینجا بدنیا آمده است، یک فرانسوی است. …

یک خواست دیگر هم هست که باید به آن بپردازیم: ما همه با هم برای محیط زیست که همه برای زندگی به آن وابسته هستیم و هیچ کس بدون آن قادر به زندگی نیست، مسئول هستیم. …

آری! گردهم آیی امروز ما آغاز رستاخیز ماست. … ما فریاد توده کارگران، زنان و مردان زحمتکش، زحمتکشان زیر فشار و تنگ دستی، تحقیر شده و دور انداخته شده هستیم.

ما فریاد خلق هستیم: فریان زنانی که در بدترین شرایط نوزاد خود را به دنیا می آورند.

ما فریاد خلق هستیم: فریاد کودکانی که سقفی حافظشان نیست و معلمی ندارند که درسشان بدهد. …

ما از شما می خواهیم که بهار خلق ها را به حرکت درآورید. …

به وظیفه خود عمل کنید و به یاری کارگران بشتابید که در نبردهای خود به پشتیبانی نیاز دارند. …

بگذار رنگ سرخ به رنگ روز تبدیل گردد. میدان ها و خیابان های جمهوری را با حداکثر توان در اختیار بگیرید، در هر شهری، در هر روستایی در فرانسه. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *