«مرگ بر آمریکا»، شعاری با مضمون مذهبی؟

مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢۵ (١٣ مهر)

واژه راهنما: علت های اقتصادی- اجتماعی شعار ”مرگ بر آمریکا“.

نشریه آمریکایی نیوزویک در تاریخ ٢۴ سپتامبر ٢٠١٢ سرمقاله ای با عنوان ”خشم مسلمان“ انتشار داد. این مقاله و مقالات مشابهی در نشریات کشورهای دیگر امپریالیستی، می کوشند شعار ”مرگ بر آمریکا“ را که در روزها و هفته های اخیر باری دیگر در شهر و روستاهای کشورهای بسیاری از طرف هزاران زن و مرد فریاد زده می شود، با پرسش ”چرا مسلمانان از ما نفرت دارند؟“، از مضمون واقعی آن تهی و منحرف سازند. خبری که اما در این نشریات انتشار نمی یابد، این خبر است که فیلم ”بی گناهی مسلمانان“ با کمک مالی ”هسته سخت نومحافظه کاران“ Hardcore-Neokonservatve  تهیه شده است (کلوت ملئن تین، ”بار بر دوش مرد سفیدپوست“، دنیای جوان ٢٧ سپتامبر ٢٠١٢).

به عبارت دیگر، سیاست دامن زدن به احساسات مذهبی مسلمان در جهان به یکی از ترفندهای روزانه ارتجاع امپریالیستی بدل شده است! سیاستی که نه جدید است و نه می توان و مجاز هستیم موارد آن را، همانند فیلم جدید تهیه شده در آمریکا، جریانی اتفاقی ارزیابی کنیم. این سیاستی است که امپریالیسم، در راس آن امپریالیسم آمریکا در برنامه استراتژیک نظامی- سیاسی خود سیاه روی سفید به رشته تحریر در آورده است و سال هاست که به آن عمل می کند. تقسیم کشورها به بخش های قومی- مذهبی کوچک و ناتوان برای حفظ استقلال خود، هسته مرکزی برنامه از جمله ”هسته سخت نومحافظه کاران“ در آمریکا را تشکیل می دهد.

کمک به ایجاد شدن سازمان هایی از قبیل ”طالبان“، ”القاعده“ و … که از یک سو به عنوان ابزار تحمیل سیاست امپریالیسم، برای نمونه در وقایع کنونی در سوریه، عمل می کند و از سوی دیگر، استفاد ابزاری از آن را برای اعمال سیاست ”مبارزه با تروریسم“ توسط امپریالیسم توجیه می سازد و راه برقراری سلطه نواستعماری آن را می گشاید، نیز یکی دیگر از ابزارهای اعمال سیاست سلطه گرانه امپریالیسم را در جهان تشکیل می دهد.

در ارتباط با این برنامه استراتژیک در نوشتار ”اخلاق و مذهب در خدمت کی؟“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1858) نکاتی ارایه شد. از جمله این نکته که این سیاست استراتژیکی، بخش عمده ای را در برنامه «جنگ فرهنگ ها» به عهده دارد که زاموئل هانتیگون مطرح ساخته است و پاپ آلمانی کنونی نیز آن را به سطح مبارزه با اندیشه انسان دوستانه و علمی دوران ”روشنگری“ ارتقا داده است.

دستگاه های تبلیغاتی امپریالیستی، ازجمله بی بی سی، صدای آمریکا و … می کوشند با به خدمت گرفتن وقایعی که در آن خشم مردم مسلمان در واکنش به چنین اتفاقاتی بالا گرفته است، سیاست امپریالیستی را در پرده ابهام قرار دهند و علت های واقعی اقتصادی- اجتماعی شعار ”مرگ بر آمریکا“ را نفی کرده و به مردم بقبولاند که اختلاف های مذهبی و قومی و نه سیاست تجاوزگرانه، سلطه جویانه و نواستعماری امپریالیسم علت خشم مسلمانان را تشکیل می دهد.

باید در فعالیت تبلیغی و ترویجی به دو جنبه سیاست تبلیغاتی امپریالیسم در خدمت اعمال سلطه خود توجه داشت و آن را افشا نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *