”راه توده“، راه توده ی نیست! دشمنان طبری رنگارنگ اند، دشمن طبقاتی اما تنها یک رنگ دارد!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ١٧ (١١ خرداد)

واژه راهنما: ابرازنظر بهرام. واکنشی به ”راه توده اندیشه طبری را مسخ می کند“.ایدئولوژی آنتی کمونیسم- ضد توده ی، به نام ”توده ی“!

رفیق دکتر عاصمی، با درود به شما و سایت “توده ای ها”

مقالات منتشر شده در سایت “توده ایها” را می توان با جرئت مقالاتی موفق و در سطح ردیف اول نشریات فارسی قرار داد. موفقیت شما را در این راه “سنگلاخ” صمیمانه آرزو میکنم. مدتهاست که می بایستی چند خط راجع به مطالب و مندرجات در سایت “توده ایها” می نوشتم. امروز با نشر مقاله شماره ۱۳۹۲ / ۱۱ تحت عنوان “راه توده اندیشه طبری را مسخ میکند”، دیگر میسر نشد که امروز و فردا کنم.

رفیق عزیز

“راه توده” بعد از اسباب کشی به برلین و جدا شدن از زادگاه، برنامه خود را در مخالفت با حزب توده ایران و شخصیت های ردیف اول آن مخفیانه، ولی علنا شروع کرده و این جا و اون جا دنبال فاکت ها و دستک و دوزک هائی است که حزب را سیاه کنه.

یکی از این ردیف ها، تهمت بی شرمانه “راه توده” به زنده یاد احسان طبری است که مدعی است که او گفته “از سیاست بیزارم”.

این یهِ تیکهِ “خاله زنک بازی”، فقط میتونه در “راه توده” قلابی نوشته بشه! این سخن طبری نیست، طبری که در آخر زندگیش در زندان جمهوری اسلامی در شعرهای توده ایش در نهایت عشق و پایداری، امیدواری و اعتقاد به حزبش، به راه حزب توده ایران نوشته و با نگاه از میان شیارهای آهنین سلول زندانش زمزمه کرده: حزب من – یگانه من – محبوب من …، چطور میتونه این سخن “من از سیاست بیزارم”، سخن احسان طبری باشه. این حرف های “خاله زنک بازی” اینقدر احمقانه و کثیفه که نمیبایستی در موردش کلمه ای گفته بشه، چه برسه مقاله علمی بررسی شده شما رفیق فرهاد. ولی بخاطر احترام و بزرگداشت این انسان دانشمند و توده ای میبایستی به این مطلب خاله زنکی جوابی داده میشد که با مقاله شما شد.

رفیق عاصمی، انتساب این حرف به احسان طبری، عمدا برای خراب کردن نام او، شخصیت ادبی او، حزب او، حزب توده ایران انتخاب شده. باید با این روش “راه توده” مبارزه کرد. باید نشون داد که “راه توده”، راه توده ای نیست. این گرگ در پوست گوسفنده.

موفقیت شما را آرزو میکنم.

بهرام

رفیق بهرام عزیز، شما حق دارید، ”راه توده“، راه توده ی نیست!

از نظر احساسی و عاطفی، یک «راه توده ی»، یک توده ی، پیش از آنکه بتواند چنین افترایی به طبری بزند، مجبور است بیست بار پوست عوض کند، صدها بار ”استغفرالله“ بگوید و اگر مرده است، در قبر، از درد بارها به دور خود بپیچد! آنکس که به آسانی ”آب خوردن“ می تواند چنین تهمتی را به طبری بزند، همان طور که شما نوشته اید، «راه توده ی نیست!»

مساله اما تنها واکنش عاطفی به وارد کردن چنین تهمت دورغ و ناروا به طبری که نفی کلیت هستی مبارزه جو و آگاهانه اوست، نیست! این تهمت بیان تداوم نبرد طبقاتی ارتجاع از بالا علیه اندیشه طبری و حاملان توده ی آن، نشان نیاز ارتجاع به خصومت با ایدئولوژی مارکسیستی- توده ای، تظاهر ایدئولوژی ”آنتی کمونیسم“ است! مبارزه علیه این ایدئولوژی سرمایه داری دوران افول که ….، وظیفه روز توده ی ها و گردان پیشاهنگ متشکل آن، حزب توده ایران است.

در مقاله ”جنبش کارگری و خطر گسترش تفکرات گمراه کننده“ در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ٩٢٠، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1949) جوانبی از اندیشه ضد توده ی در ایران، با نشان دادن تاریخ مبارزات حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران، توضیح داده شده و علیه ایدئولوژی آنتی کمونیست- ضد توده ی، افشاگری شایان توجهی شده است. همچنین در نوشتار ”کمونیسم، جامعه آرمانی انسان دوستی …، آنتی کمونیست، ایدئولوژی جنگ علیه آرمان خواهی … (اردیبهشت ١٣٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2047)، به برخی از جوانب عام ایدئولوژی آنتی کمونیسم امپریالیسم پرداخته شد.

اما همان طور که دیده می شود، جنگ تبلیغی- ایدئولوژیکی علیه اندیشه مارکسیستی- توده ی را نه تنها پایانی نیست، که به صحنه یی هم نفوذ کرده است که ادعای توده ی بودن دارد. ایدئولوژی آنتی کمونیسم- ضد توده ی، به نام ”توده ی“!

نوشتار شما من را بر آن  داشت، به قول شما، «امروز و فردا» نکنم و به تدارک نوشتاری در این زمینه به پردازم. عنوان آن: ”دشمنان طبری رنگارنگ اند، دشمن طبقاتی اما تنها یک رنگ دارد!“

برای کمک فکری و «مهمیز»ی که بر ذهن من وارد ساختید، متشکرم و دستتان را می فشارم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *