انقلاب ملی- دموکراتیک بدون سرکردگی طبقه کارگر پیروز نمی شود! تاکتیک و استراتژی طبقه کارگر در این انقلاب! فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب توده ایران در این مرحله!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴۵ (۶ آبان)

واژه راهنما: توده‏ای ها به صحنه اصلی نبرد طبقاتی باز می گردند. کارپایه خط مشی انقلابی حزب توده ایران، یک پارچگی نظری و سازمانی حزب است که باید به آن پایبند و درعمل به آن پیگیر بود. تعریف انقلاب ملی- دمکراتیک. انقلاب ملی- دمکراتیک بهمن ۵٧ مردم ایران. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، سمت‏گیری سوسیالیستی ممکن است؟ وظایف پیش روی حزب توده ایران در شرایط مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی. فعالیت تبلیغی و ترویجی- آموزشی حزب توده ایران در راستای «منطق» مصوبه های کنگره ششم. تاریخ حزب توده ایران، تاریخی یک‏پارچه است. تقسیم حزب به رهبری و تن حزب، گامی نادرست. تاریخ‏نگاری انقلابی نیاز به تدارک علمی دارد.

(به علت طولانی بودن این رساله، انتشار کلیت آن به صورت PDF عملی شد. برای مطالعه، به بخش کتاب‏ها مراجعه شود.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *