آزادی جعفر عظیم زاده پیروزی جنبش دموکراتیک- صنفی کارگری! مبارزه کارگران یک بار دیگر در زندان اوین را گشود!

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ٣٣ (١١ تیر)

واژه راهنما: سیاسی. مبارزه طبقه کارگر

 

خبر پیروزمندانه ی آزاد شدن رفیق جعفر عظیم زاده، در تائید این برداشت است که در شرایط تفوفق قدرت ارتجاع نیز می توان با مبارزه ی هوشمندانه، متحد و در عین حال انقلابی به پیروزی دست یافت.

می توان با مبارزه ی هوشمندانه، متحد و در عین حال انقلابی باری دیگر در زندان اوین را گشود و زندانیان سیاسی را آزاد ساخت!

 

ارتجاع با تجهیز همه ارگان های سرکوبگرانه خود، دستگاه دولتی و امنیتی و قضاییِ حافظ منافع نظام سرمایه داری، کوشید، همان طور که مبارز کارگر جعفر عظیم زاده در نامه افشاگرانه خود برملا ساخت، مبارزات صنفی کارگران و معلمان و دیگر لایه های زحمتکش را از این طریق با هزینه سنگین برای آنان ناممکن سازد که خواست صنفی ”پرداخت دستمزد عقب افتاده“ را ”اقدام علیه امنیت نظام“ حاکم سرمایه داری اعلام کند.

به سخنی دیگر، نظام حاکم سرمایه داری خواست قانونی دریافت دستمزد کار انجام شده را به سطح خواستی ارتقا داد که مبارزه ی قاطع برای دستیابی به آن، بدون دفع فشار دستگاه های حاکمیت دیکتاتوری ناممکن است.

تضاد طبقه کارگر ایران با روبنای دیکتاتوری رژیم سرمایه داری و زیربنای استثمارگرانه نسخه امپریالیستی ”آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی“ باری دیگر به اثبات رسید!

 

  • هدف ارتجاع داخلی با حکم شلاق و زندان طولانی برای کارگران که می بایست «فضای کسب و کار» را برای ”جلب سرمایه گذاری خارجی“ عملی سازد با شکست روبرو شد!
  • سیاست تشدید استثمار کارگر ایرانی که می بایستی به مثابه ”طعمه ارزان برای سرمایه مالی امپریالیستی“ به نمایش گذاشته شود، با شکست روبرو شد!
  • دفاع از پیروزی به دست آمده طبقه کارگر ایران باید با مبارزه ی مشخص علیه اجرای نسخه امپریالیستی ادامه یابد!
  • این پیروزی نشان موضع دفاع از منافع ملی ایران توسط کارگران ایرانی است، زیرا پیروزی در مبارزه علیه تعمیق وابستگی اقتصادی و سیاسی ایران به اقتصاد ”جهانی شده“ی امپریالیستی است!
  • این پیروزی علیه ”تضمین“ بقای حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته در ج ا اسلامی است که بایستی از طرف سرمایه مالی امپریالیستی، به قیمت رنج و محرومیت زحمتکشان ایران، داده شود!

 

ما گرسنه ایم، دستمزد عقب افتاد ی ما را بپردازید!

ما از حق قانونی برپایی سندیکای آزاد دفاع می کنیم!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

حداقل دستمزد ۵ر٣ میلیون تومان!

 

آزادی کارگر مبارز آقای جعفر عظیم زاده به تمام مبارزان راه نان و آزادی مبارک باد!

جعفر عظیم زاده:
هیچ قدرتی نمی تواند به کارگران بگوید «نان» نخواهید!

بار دیگر فاکتی دگر که می‌بایست شککان را قانع کند که مبارزه برای نان در ارتباط با مبارزه برای آزادی است! نمی‌توان نان خواست بدون آن که با رژیم قرون وسطایی ولایت فقیه در افتاد!
و برعکس نمی‌توان مبارز راه آزادی بود و ا‌ز حق نان کارگران دفاع نکرد.

همانطور که رفیق عزیز و پرکار ما عاصمی می‌نویسد. روبنای ولایت فقیهی برای حفاظت ا‌ز زیربنای استثماری سرمایه داری نظام است!
سیامک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.