”راه توده“ و ”عدالت“ پایبند به تحلیل مارکسیستی نیستند!

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۵٢ (۴ شهریور)

واژی راهنما: سیاسی

«دو تارنگاشت مدعی ”چپ“» نه ”عمده“ و نه ”کلیت“ را طرح و مورد توجه قرار می دهند.

 

در نویدنو مقاله ای با عنوان «راه توده و عدالت: تطهیر چهره جلاد!» به قلم رفیق هاتف رحمانی انتشار یافته است. در آن، موضع دو جریانی که بزرگوارنه «دو تارنگاشت مدعی ”چپ“» نامیده می شوند، مورد بررسی همه جانبه و افشاگرانه ای قرار گرفته است. به این تحلیل موشکافانه نباید سرسوزی افزود. (١)

رفیق رحمانی با روشنی نشان می دهد که این دو جریان در ترفند به اصطلاح ”بررسی“ خود از فاجعه ملی و از «انتشار نوار گفتگوی آقای منتظری با هیئت مرگِ کشتارهای تابستان ١٣۶٧»، نه ”کلیت“ واقعیت را مورد توجه قرار می دهند و نه ”عمده“ را برای نبرد امروزی جنبش توده ای و آزادی خواهای علیه رژیم دیکتاتوری ولایی تشخیص می دهند! در پایبند نبودن این دو جریان به اسلوب اندیشه و بررسی مارکسیستی- توده ای تردیدی روا نیست. صرفنظر از آن که رفقای صادقی با این دو جریان همکاری داشته باشند یا خیر، می توان با جسارت تعلق آن ها را به جنبش توده ای نفی نمود، زیرا عملاً اسلوب بررسی جامعه شناسی علمی را زیرپا می گذارند.

این دو جریان و جریان های از قبیل ”مهر“ و دیگران، که همگی ”ظاهرامر“ را می بینند و توصیف می کنند، اجباراً هم نه به ”کلیت، که حقیقت است“ باور دارند و نه ”عمده“ را در لحظه تاریخی می بینند و برجسته می سازند. از این رو در فعالیت مطبوعاتی آن ها نیز مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم، و لذا جستجوی نزدیک ترین متحدان آزادی خواه با موضع ترقی خواهانه، ”عمده“ نیست! در این زمینه در دو مقاله ”آگاهی کاذب“ (٢) و مقاله ”دیالکتیک منافع طبقاتی و ایدئولوژی“ که در روزهای آینده انتشار خواهد یافت، نکته هایی طرح شده اند و علاقمندان به آن جا مراجعه داده می شوند.

در این مختصر اما ضروری است که موضع رفیق عزیز علی خاوری در مصاحبه با ”دنیای جوان“ که در مقاله رفیق هاتفی نیز بازتاب یافته، مورد تائید کامل قرار داده شود. این موضع واقع بینانه در جهت وظایف عمده روز در نبرد ضد دیکتاتوری همان قدر قرار دارد که کلیت نبرد دشوار حزب توده ایران را برای به ثمر رساندن مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب ایران مورد پشتیبانی قرار می دهد.

فرهاد  عاصمی

١- هاتف رحمانی، «راه توده و عدالت: تطهیر چهره جلاد!» نویدنو، سوم شهریور ١٣٩۵ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-862-95-171-950603.htm

٢- آگاهی کاذب، اهرم تبلیغات طبقات حاکم، مقاله ی شماره ۵٠ مرداد ٩۵ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2857

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.