طنین «صدای بی صدایانِ در بند»!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۳ ( ۲۸ دی)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
سعید شیرزاد با لب دوخته، در سی و هفتمین روز اعتصاب غذای خود به بیمارستان امام خمینی منتقل شد!
 
جمهوری اسلامی ای که سلطه خود را داعش گونه بر مردم ایران برقرار کرده است، با اجرای سیاست دیکته شده توسط امپریالیسم،  فقر و فلاکت برای مردم میهن ما را به واقعیتی دردناک بدل ساخته است. «کودکان کار و خیابان» یکی از قربانیان این سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی هستند که ثدایشان همانند «صدای بی صدایانِ در بند»، توسط جانبازترین و شریف ترین مبارزان میهن و مردم دوست بازتاب می یابد.
سعید شیرزاد یکی از این مبارزان است.
مبارزه ی جانبازانه زندانیان سیاسیِ بسیاری، با به صحنه بردن آخرین حربه ی خود، “قطره قطره مردن”، علیه سلطه تروریسم دولتی- قضایی- امنیتی دیکتاتوری، حماسه ی شکوهمند، فراموش نشدنی و نهایتاً پیروزمند مبارزه ی مردم میهن ما را به ثبت تاریخ می رسانند. مردمی که حماسه ی انقلاب بهمن ۵٧ را آفریدند،
«بد سگالان مردمی آزار» می پندارند که با «عدم قبول نامه های رسمی اعتصاب غذا» از خود برای جنایاتی که مرتکب می شوند «سلب مسئولیت» می کنند. اما مردم میهن ما «گل کینه های مشت شده»ی خود را روز پیروزی محتوم، همانند «رنگین کمان» نثار «پایمردی مردان» خواهند نمود و مسئولان را به پای میز دادخواهی خواهند کشانید.
 
مبارزه علیه تروریسم دولتی- قضایی- امنیتی، مبارزه ای است علیه مجریان برنامه اقتصاد سیاسی “خصوصی سازی و آزادی سازی” امپریالیستی. مبارزه ای است علیه سلطه اقتصاد جهانی شده سرمایه مالی امپریالیستی. مبارزه ای است مردمی- دموکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی. مبارزه ای است به منظور تفهیم برنامه “اقتصاد سیاسی” ملی- دموکراتیکی که یکی از اهداف بزرگ انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما را تشکیل می دهد.
باید مدافعان اصل های اقتصادی و “حقوق ملت” در قانون اساسی را با تفهیم “اقتصاد سیاسی” ملی- دموکراتیک تجهیز نمود. باید پرچم این برنامه مردمی و ملی را به اهرم مبارزه برای حذف دیکتاتوری ولایی بدل کرد. چنین مبارزه ای بازتاب «طنین صدای بی صدایانِ در بند» و «کودکان کار و خیابان» و شرکت فعال در مبارزه حماسه آفرین “قطره قطره مردن” زندانیان سیاسی است. چنین مبارزه ای سنگ بنای پیروز ی نهایی است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *