رشد اقتصادی در نیجریه ولی نیازمندان فقیرتر می شوند!

یکی از دلیلهای اصلی طرفداران سیاست نئولیبرالیستی برای حقانیت اقتصاد سرمایه داری این استکه با رشد اقتصادی بخش بالایی و طبقه ممتاز جامعه موقعیت های شغلی ایجاد می کند که به نوبه خود موجب توسعه اجتماعی و بالا بردن سطح زندگی طبقه های پایینی جامعه می شود. آنها با سواستفاده کردن از قانون جاذبه می گویند: “همراه باریدن پول بر سر ثروتمندان مسلمن قطره پولی نیز نصیب نیازمندان می شود”.
تجربه نیجریه یکبار دیگر ثابت کرد که این ادعایی پوچ است که راه غارت شرکتهای امپریالیستی را در کشورهای “جهان سومی” با همدستی طبقه های استثمارگر محلی را هموار می کند.
رشد اقتصادی در این کشور تنها موجب رشد کمیتی و کیفیتی زندگی یک گروه کوچک نخبه از طبقه های بالایی شده است.

درآمد روزانه ثروتمندترین مرد نیجریه ۸۰۰۰ برابر بیشتر از درآمد سالانه یک شهروند فقیر نیجریه یی است.

در حالی که کشور نیجریه در این سالها رشد اقتصادی قابل توجه یی را تجربه می کند فقر در کشور در حال افزایش است.
دلیل اصلی رشد فقر در کشور اینستکه که تنها یک گروه کوچک از نخبگان از رشد بهره مند شده اند.

نیجریه با بیش از ۴۰ سال سابقه صادرات عمده نفت از لحاظ شاخص های اقتصادی بورژوازی یک کشور مرفه است، اما این درآمدهای نفتی مثل کشور خود ما به جیب یک گروه بسیار بسیار کوچک از رانت خواران رفته است.
پنج نفر از ثروتمندترین افراد نیجریه با هم مالک تقریبا ۴۰ میلیارد دلار هستند. یک ثروت عظیمی که میتوانست مصرف خارج کردن همه مردم کشور از چاه فقر شود.

۱۱۲ میلیون نفر در فقر کامل زندگی می کنند، و بیش از پنج میلیون نفر از آنها بضاعت مالی کافی برای تامین مواد غذایی و سیر کردن کودکان خود ندارند.
سیستم اداری کشور به اندازه یی فاسد است که به روی درآمد اندک نیازمندان عادی مالیات تحمیل میکند ولی همزمان ثروتمندان را از پرداخت مالیات معاف می سازد.
این در حالی است که قشرهای کم درآمد در مقابل پرداخت این مالیات نه از بهداشت، نه از آموزش و نه از چتر اجتماعی مناسب بهره مند میشوند.
شرکت های فرا ملی ولی با کمک دوستان فاسد خود در دولت از پرداخت هر گونه مالیاتی بر سود بسیار خود سر باز می زنند. بدین ترتیب این شرکتها سالانه ۵ میلیارد دلار از نان کودکان خیابانی نیجریه یی می دزدند تا حسابهای بانکی سهامداران اروپایی و آمریکایی را کلفت تر کنند.

 

One Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *