«زن در دیار ما از نو متولد می شود»!

«زن در دیار ما از نو متولد می شود»!

چارقد برازنده ی سر حاکمان زن ستیز است!

نگران نباشیم. انقلاب در راه است و زنان، محروم ترین ها در ایران، یکی از تکانه های اصلیِ هستند.

زیرا حق دارند و خواستی ترقی خواهانه را دنبال می کنند! می خواهند به عقب افتادگی تاریخی جامعه ایرانی پایان دهند. عقب افتادگی ای که به ابزار سودورزی و زراندوزی طبقات حاکم بدل شده است.

طبقاتی که با اندیشه ی مذهب ارتجاعی نه تنها رشد مدنی جامعه را به خطر انداخته اند. بلکه با اجرای سیاست اقتصادی دیکته شده توسط امپریالیسم، وحدت و همبستگی مردم میهن ما را در برابر خطر امپریالیسم برای تجزیه ایران، مورد تهدید قرار داده اند.

همبستگی با زنان مبارز، شرکت در تظاهرات آنان و دفاع از آنان است که بر «بلندای» نبردِ تاریخی می ایستند!

مادر بگو! که در تارکِ این خانهء خراب

گل های آتشین

در باغ دامن تو چسان رشد می کنند؟!

این خواهر و برادر من، آیا

شیر از کدام ماده پلنگی گرفته اند؟

سیاوش کسرایی، شاعر توده ها
فرهاد عاصمی

 

تکثیر دختر خیابان انقلاب 

• اعتراض به حجاب اجباری در ایران شکل آشکارتری به خود گرفته است. امروز زنان و دختران دیگری در خیابان های تهران به نشانه ی اعتراض به حجاب اجباری، روسری های خود را از سر برداشته اند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۹ بهمن ۱٣۹۶ –  ۲۹ ژانویه ۲۰۱٨

 


2 Comments

  1. رضا.پ

    این جنبش اعتراضی و دموکراتیک لایه های زیرین است که حق اعتراض را به صحنه عمومی شامل ملت و حاکمیت کشانده است و به تبع آن تعدادی از بانوان را به اعتراض نمادین حجاب بر انگیخته است نه اینکه روسری یا غیر روسری باعث جنبش شده است هر چند در محدوده معینی هر دو تاثیرات دو سویه روی همدیگر دارند ولی عمده روسری نیست کما اینکه زنان روسری دار یا چادری در جای جای میهن حضور فعال دارند .عمده کردن این کمپین ها جنبش را از درون دچار تفرقه میکند .

    رفیق عزیز

    کوشش ما برای جهت درست دادن به مبارزه ی زنان است که دارای دو جنبه ی طبقاتی و جنسیتی است. فمینیست ها می کوشند تنها یک جنبه را برجسته سازند، چنانچه مبارزه برای آزادی را هم.

    فرهاد عاصمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *