به مناسبت هشتم مارس، روز نبرد برای رهایی زن

image_pdfimage_print

دوره جدید: مقاله شماره: ۱۰۸ (۱۱ اسفند ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

«سطح رشد اجتماعی را می توان دقیقن با محک جایگاه اجتماعی جنس زیبا بازشناخت» (مارکس، ۱۲ دسامبر ۱۸۶۸)

زن در دیار ما دوباره زایده می شود!

رنگ دوران نبرد رهایی بخش زنان دلاور و فداکار میهن ما!

 

مادر! بگو که در تکِ این خانهء خراب

گل های آتشین

در باغ دامن تو چسان رشد می کنند؟

این خواهر و برادر من آیا

شیر از کدام ماده پلنگ گرفته اند؟

 

بدون تردید هشتم مارس امسال، رنگ خاص خود را دارد. رنگ دوران نبرد رهایی بخش زنان دلاور و فداکار میهن ما را داراست!

گام نخست را ویدا موحدی زن جوان و مادر کودکی خردسال برداشت که هنوز در زندان است و بسیاری جای خالی او را پر کردند و نبرد را پیش می برند. نبردی که به نمود نبرد برای رهایی زن از ستم جنسیتی و تحمیل حجاب اجباری به زنان در ایرانِ جمهوری اسلامی بدل شده است.

این نمود اما تنها یک سویه ی این نبرد دلاورانه را تشکیل می دهد. این نبردی است برای رهایی حقوق فردی و اجتماعی تک تک مردم میهن ما از زیر مهمیز سلطه ی ارتجاع مذهبی و اندیشه ی قهقرایی و منسوخ مذهب ارتجاعی. از این رو این نبرد تنها نیست، صدای اعتراض مردم علیه خشونت پلیس که در چندین ویدئو از صحنه نبردها شنیده می شود به حرکت برای دفاع از زنان جسور و دلاور رشد می کند. دیگر ناظران تجاوز به حق زنان در ایران تماشاگران و «عابران» نیستند که «سردرگمِ  هزار غم خرد .. آرام سوی خانه و کاشانه می شدند» (سیاوش کسرایی، تولد)

 

زنان میهن ما در نبرد رهایی بخش خود تنها نیستند.
مردان نیز با روسری بر چوب و حرکت دادن آن وارد صحنه شده اند. دو نفر از مردان نیز دستگیر شده اند. مبارزات کارگری در سراسر ایران توسعه می یابد. خشم نهفته در شعار طنزگونه ی کارگران مجتمع در اهواز که ”مرگ بر کارگر، دورود بر ستمگر“ فریاد می زنند، واقعیت نبرد طبقاتی را در ایران واژگونانه بیان نمی کند. حقیقت مضمونی نظام سرمایه داری حاکم و اقتصاد سیاسی آن را بر ملا می سازد. گام انقلابی ای که راه پایان دادن به شرایط مرگ کارگران را نشان می دهد و می گشاید.

 

  • باید علیه تجاوز پلیس به کمک زنان مبارزی شتافت که با پذیرش خطر، از منافع دمکراتیک مردم میهن دفاع می کنند؛
  • باید رابطه ی نبرد طبقاتی زحمتکشان را با خواست رهایی بخش زنان دلاور نشان داد؛

–    برای ایجاد همبستگی میان گردان ها انقلابی گام های واقع بینانه و جسورانه برداریم!

 

«آسمان بر تو حکم راند، به کثرت باران هایش، و ترا نیمه خواند، زمین بر تو شورید، و ترا انسانی حقیر نامید .. و تو زیستی شکیبا، در انتظار دراز و دردآور خورشید». اکنون انتظار و خشم به حرکت فرارویده است. «یک روز چو امروز، خورشید به خانمان آمد .. پرنده ای کوچک، اما خوش آوازء بر پرچین غمین حیاط خانه مان نشست. و در جشن افتتاح عطر باغچه مان، شادمانه خواند، و من خواندم و تو خواندی و آن گاه هم صدا شدیم، و یک صدا خواندیم.» (احسان طبری، قو خورشید را انتظار می کشد)

 

زنده باد روز هشتم مارس، روز نبرد برای رهایی اجتماعی زن!

زنده باد مبارزه ی دلاورانه زنان ایران علیه حجاب تحمیلی!

زنده باد همبستگی میان مبارزات گردان های متفاوت انقلابی در ایران!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.