زنان محروم ترین حلقه ی قربانی نظام سرمایه داری وابسته ی حاکم!

سخن روز شماره: ۴ ( ۲۳ فروردین ۱٣۹۷ )

 

بانو فرنگیس بیات در مقاله ی پژوهشگرانه ای با عنوان «اقتصاد ثانی و رهاشدگی زنان» از «استثمار پلکانی» نام می برد که قربانیان نخست آن زنان زحمتکش در ایران هستند. زنان در پایین ترین و کف این پلکان غارت و استثمار در ایران، «یک سوم و یا حتی یک چهارم دستمزد مرسوم» را دریافت می کنند.

پژوهشگر با توانایی نقش سلطه ی «سرمایه مالی» را در ایرانِ جمهوری اسلامی در روند استثمار نیروی کار محروم از همه ی حقوق و تامین های اجتماعی افشا می کند و نشان می دهد که شرایط دهشتناک و غیرانسانی حاکم بر نیروی کار زحمتکشان که زنان ضعیف ترین حلقه آن را در ایران تشکیل می دهند، زاییده «حاکمیت بازار نئولیبرال» است.

نتایج چشم و نظرگیر مقاله ی پژوهشگرانه بانو فرنگیس بیات که بخش هایی از آن در نوشتاری مجزا نیز مورد بررسی قرار گرفت، در تایید موضع حزب توده ایران است که خواستار پایان دادن به بی چون و چرا به تحمیل اقتصاد سیاسی نئولیبرال دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی به مردم میهن ما است.

طبقه کارگر ایران در کلیت آن قربانی نخست این سیاست امپریالیستی است که زنان زحمتکش میهن ما ضعیف ترین حلقه ی آن را تشکیل می دهند. نابودی تولید داخلی و ورود کالاهای لوکس و غیرضروری و دیگر پدیده های ضد مردمی و ضد ملی اجرای این برنامه ی امپریالیستی که «فساد سالاری» را بر ایران حکمفرما ساخته است، ناشی از سرشت ضد انسانی این برنامه است. مکانیسم «بازار» و در مرکز آن «بازار مالی» که در نتایج پژوهش ارایه شده به عنوان محرک اصلی ایجاد شدن بحران حاکم در ایران افشا می کند، قابل تعمیر و تلطیف نیست.

باید این اقتصاد سیاسی تحمیلی که استقلال اقتصادی ایران را برباد می دهد و ایران را به نومستعمره ی اقتصاد جهانی شده ی امپریالیستی بدل می سازد، با رژیم دیکتاتوری حاکم که با ابزار داعش گونه سلطه ی غیرقانونی خود آن را به مردم میهن ما تحمیل می کند به ذباله دان تاریخ افکند. باید جایگزین ملی- دمکراتیک یک اقتصاد مردمی و ضد امپریالیستی را پایه ریخت.

این وظیفه روز همه ی میهن دوستان در همه ی طبقات و لایه های مردم میهن ما است و باید علیرغم خواست ارتجاع حاکم بر کرسنی نشانده شود. نه رژیم دیکتاتوری استحاله پذیر است و نه اقتصاد سیاسی امپریالیستی تعمیر پذیر.

تنها اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک قادر است اصل انسانی «آزادی میوه ی شیرین عدالت اجتماعی» است را به واقعیت در میهن ما بدل سازد.

حزب توده ایران با تمام نیرو برای تحقق بخشیدن به این وظیفه ی میهنی و طبقاتی می زرمد و از همه ی میهن دوستان دعوت می کند مشترکن برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری با برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک همکاری کنند.

٢٣ فروردین ١٣٩٧ – ١٢ آوریل ٢٠١٨

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *