ارتجاع حزب توده ایران را پاره پاره می خواهد!

image_pdfimage_print

سخن روز شماره: ۶ ( ۲۵ فروردین ۱٣۹۷ )

می دانیم که ارتجاع حزب توده ایران را پاره پاره می خواهد تا پیامد قتل عام جنایتکارانه ی توده ای ها را درسال ۶٧ ابدی سازد.

“غیرقانونی” اعلام کردن حزب طبقه ی کارگر با هدف قطع رابطه ی حزب و توده ای هابا توده ی زحمت میهن دنبال می شود. ایجاد بدگمانی و تشتت نظری میان توده ای ها ابزار دیگری در اختیارارتجاع رنگارنگ داخلی و خارجی برای دستیابی به هدف سرکوبگرانه خود است.

این شناخت و ارزیابی توده ای ها را مسئول می سازد برای سرنوشت وحدت نظری و سازمانی حزب طبقهکارگر ایران. این منطق مبتنی است بر اسلوب دیالکتیکی ارزیابی از واقعیت، زیرا راه مبارزه ی انقلابی را باترفند ارتجاع نشان می دهد و قابل شناخت می سازد.

رفیقی با نام «یک دوست» به نکته ای در نامه ای اشاره داده است. ممنونم.

آیا اشاره ی «یک دوست»، همزمان اشاره به جای خالی «یک دوست» نیست؟

آیا هنگام تنگ تر نشستن فرا نرسیده است؟

آیا همزمان با بحث و گفتگوی رفیقانه و انتقادی در نشریات، هنگام زمزمه رفیقانه و عاطفی در کنار هم فرانرسیده است؟

آیا راه دیگری برای در وسط جریان خروشان تاریخ قرار داشتن، متصور است؟

٢۵ فروردین ٩٧ – ١۴ آوریل ١٨

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *