دغدغه ی نبرد طبقاتی روز در ایران!

سخن روز شماره: ۸ ( ۲۹ فروردین ۱٣۹۷ )

رفیق عزیز محسن که همیشه با نظر و راهنمایی ها راهگشاست، در دو ابراز نظر گذشته به مساله ارتباط با سازمان راه کارگر اشاره دارد و آن را نزدیک ترین جریان به حزب طبقه کارگر ایران ارزیابی می کند. آدرسی را به ابراز نظر ضمیمه کرد که در ارتباط است با ابتکار ایجاد تلویزیون اینترنتی این سازمان.

با دقت و وسواس برنامه ٢٢ فروردین این تلویزیون را گوش دادم. رفیق فرخنده آشنا، رفیق کارگری سخن گفت که بسیار دلنشین و آشنا بود. سخنان رفیق ارژنگ بامشاد به توصیف شرایط بسنده کرد.

چکیده ی سخن رفیق فرخنده آشنا برجسته ساختن ضرورت توجه به نبرد طبقاتی جاری در ایران و شرایطی است که نبرد در آن جریان دارد. رفیق آشنا «این مبارزه را متعلق به من» اعلام کرد. او اضافه کرد که جنبش از این مرحله «گذر کرده است که بخواهیم درباره ی دزدی ها، ضربه به محیط زیست و .. افشاگری کنیم»!

این رفیق مبارز کارگر هشدار داد که «آلترناتیو را می خواهند به تغییر روبنا محدود سازند». «برای طبقه کارگر بیم و امید» مطرح است. «طرح نشدن مشکل های کارگری [در افکار] به چشم می خورد». «امید، نیروی عظیم ماست. تنها نیروی که توان تغییر دارد اگر با هشیاری، اهرم پیشبرد خواست هامان را ایجاد کنیم، تشکل های قدرتمندمان را به وجود بیاوریم، سازماندهی را انجام دهیم».

بدین ترتیب این رفیق مبارز کارگر با سطح والا و زیبای آگاهی طبقاتی- اجتماعی طبقه ی کارگر ایران برکمبود مضمون راهبردی در نبرد طبقاتی کنونی در ایران انگشت گذاشت. او خواستار برجسته ساختن مضمون ضد کارگری این ترفند دشمن طبقاتی شد که می خواهد «آلترناتیو را به تغییر روبنا محدود سازد». ترفندی که با در اختیار گذاشتن «ماهواره ی مجانی در اختیار ج ا می خواهد توده ها را بگرداند»!

رفیق عزیز فرخنده آشنا با اشاره به مبارزات کارگران صنعت نفت در انقلاب بهمن ۵٧، هشیار داد که تنها«هشیاری طبقه کارگر» می تواند در مبارزه ی طبقاتی کنونی نتایج مثبتی برای زحمتکشان و تمام مردم به همراه داشته باشد. او هشدار داد که طبقه کارگر ایران باید از «تجربه آن دوران» دوری کند. باید برخلاف آنزمان که پس از پیروزی انقلاب صحنه مبارزات کارگری را قطع نمود، با جدیت به مبارزه ی اعتراضی-اعتصابی ادامه دهد. وظیفه ای که طرح و روشنگری درباره ی برنامه آلترناتیوی که زیربنای جامعه را متغیر می سازد و باید با هژمونی طبقه کارگر به سرانجام رسانده شود، نتیجه گیری عقلایی از آن است.

بدیهی است که مواضع رفیق عزیز فرخنده آشنا بی کم و کاست وظیفه ی طبقه کارگر ایران و حزب آن است و سیمای مضمون نبرد نزدیک ترین متحد برای حزب توده ایران را قابل شناخت می سازد، آن طور که رفیق محسن اشاره دارد.

رفیق ارژنگ بامشاد در “تحلیل سیاسی” توصیف ظاهر پدیده های سه گانه ای را به عهده گرفت. مساله یارز، نقش اقتصادی سلطه ی «بیت» و خطر کودتای نظامی را بررسی با در برابر هم قرار دادن خطر«دولت نظامی .. و مرد قدرتمند» که آن را به درستی در ارتباط با «دیکتاتوری» مطرح نمود، در برابر سیاست «اصلاح طلبان با برنامه آشتی ملی» آن ها، بحث را در سطح وقابع منجمد نمود.

رفیق بامشاد بر ضرورت «سازمان داد نیروی مردم، معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان» تاکید داشت و استفاده از «شبکه های قدرتمند شده ی عمومی» را توصیه نمود. اما متاسفانه کلمه ای درباره ی مضمون برنامه اقتصاد سیاسی ای سخن نگفت و اشاره ای به آن نداشت که رفیق آشنا آن را تلویحا به مثابه «آلترناتیو» ترقی خواهانه در برابر «آلترناتیو محدود به روبنا» مطرح ساخته است.

بدین ترتیب وظیفه حزب طبقه کارگر ایران در برابر جریان پایبند به مبارزه ی طبقاتی که رفیق عزیز فرخنده آشنا مطرح و درباره ی آن روشنگری کرد، و هم در برابر کمبود ارزیابی انقلابی در سخنان رفیق ارژنگ بامشاد تردیدناپذیر است. طرح آلترناتیو انقلابی، طرح برنامه اقتصاد ملی مبتنی بر اقتصاد سیاسی ملی-دمکراتیک توسط حزب توده ایران، گره ای را تشکیل می دهد که بدون گشودن آن، مبارزه ی طبقاتی در ایران از مرحله ی کنونی فراتر نخواهد رفت.

از این روست که گفتگوهای ایجاد شده میان توده ای ها از اهمیت تاریخی برخوردار است تا با توافق بر سرمواضع نظری- تئوریک درباره ی استقلال سیاست طبقاتی حزب توده ایران، با توانی به مراتب بالاتر به وظیفه ی اصلی برای تجهیز و سازماندهی مبارزه زحمتکشان و دیگر نیروهای میهن دوست وارد صحنه ی عملی وپراتیک انقلابی گردد.

رفیق محسن عزیز، رفقای دیگر دست اندرکار که ذکر نام یک یک غیرضروری است، لطفن کمک کنید تا گفتگوها میان توده ای ها با موفقیت به پیش برده شود تا بتوانیم جمعی به وظیفه ی اصلی بپردازیم. به گفته رفیق ناهید، ما «حرفی برای گفتن داریم ..».

«و از چه رنگین کمان ها و از چه دوزخ ها گذشتیم!» (اط، با پچپچه پاییز، ١٢).

٢٨ فروردین ١٣٩٧ – ١٧ آوریل ٢٠١٨

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *