فراخوان به مبارزه ی ملی علیه خطر جنگ! 

 

در اعلامیه آمادگی حزب چپ ایران (فداییدان خلق) برای جستجوی مشترک با دیگر احزاب و نیروها اعلام شده است به طور جمعی راه حل خروج از بحران و تهدید پوشیده و علنی علیه ایران را جستجو کند.

این پیشنهاد مورد تایید کامل حزب توده ایران و همه ی توده ای ها است. ضروری است میان دو رهبری در این باره رابطه ی مشخصی در این زمینه هم امروز برقرار گردد
در این مذاکرات باید میان سیاست ماجراجویانه رژیم ولایی و نظام سرمایه داری حاکم بر ایران و وظیفه میهن دوستان و دولت های ایران در دفاع از حق حاکمیت خلق ها در برابر تجاوزات امپرسالیسم تفاوت قایل شد. ماجراجویی باید پایان یابد، دفاع از حقوق خلق ها در نبرد ضد امپریالیستی باید از حمایت همه جانبه برخوردار گردد

توده ای ها
سه‌شنبه  ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۷ –  ٨ می ۲۰۱٨

 

دوشنبه  ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۷ –  ۷ می ۲۰۱٨

 

اخبار روز: حزب چپ ایران (فدائیان خلق) دوشنبه شب با انتشار اعلامیه ای پیرامون بحران فزاینده بین ایران و آمریکا، از همه ی صلح طلبانی که علیه سیاست های جنگ طلبانه آمریکا و جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، برای یک مبارزه ی ملی هماهنگ علیه خطر درگیری نظامی دعوت کرد. متن این اعلامیه را در زیر می خوانید:

سیاست های جنگ طلبانه را محکوم می کنیم!
خواهان حفظ برجام هستیم!

کشور ما در آستانه ی یکی از تندپیچ‌های خطرناک خود و در معرض پیامدهای تنش آلودترین مناسبات سیاسی با امریکا و منطقه قرار دارد. آسمان ایران گرچه از سال ها پیش با رفتارهای جمهوری اسلامی دچار تیرگی است، اما ابرهای سیاه پس از روی کار آمدن دولت ترامپ خبر از حادثه‌ای شوم می دهند و حکایت از وقوع فجایع بیشتر در حیات ملی ما دارند. احتمال خطر فرو رفتن بیشتر کشور و مردمانش در مهلکه ای ویرانگر، بیش از هر زمان دیگری است. ما شدیداً نگران اوضاع هستیم.

در واشنگتن حلقه ی مدافعان سیاست تنش افزا با جمهوری اسلامی تکمیل می شود. سیاستمدارانی که نزدیک‌ترین پیوندها را با صاحبان صنایع تسلیحاتی، “آیپک” ـ مدافع دولت کنونی اسرائیل ـ و شیوخ میلیاردر صاحب دلارهای نفتی عربی دارند و جملگی بر مشی تخاصم با جمهوری اسلامی پای می فشارند. از این‌رو، راهکار ابطال “برجام” توسط ترامپ در چند روز آتی چندان نامحتمل نیست. سرنوشت “برجام” با سیاست خارجی جمهوری اسلامی گره خورده است.

از سوی دیگر مهم‌ترین دست آویز دولت دست راستی اسرائیل برای پیشبرد سیاست‌های اشغالگرانه و شهرک سازی‌های تجاوزگرانه‌ در سرزمین های متعلق به مردم فلسطین، به تعویق انداختن و عملاً به تعطیلی کشاندن راه حل دو دولت مستقل، تداوم و تشدید سیاست “دشمنی” با اسرائیل توسط جمهوری اسلامی است. دشمنی” جمهوری اسلامی برای این دولت، یک “نعمت” آسمانی است! دولت اسرائیل سود خود را در تشدید هرچه بیشتر این تخاصم  می بیند.
چندین دولت عربی در منطقه و در راس آن‌ها عربستان سعودی هم، اینک سیاست خارجی خود در قبال جمهوری اسلامی را به تمامی برپایه ی خصومت متقابل و فزاینده با جمهوری اسلامی قرار داده‌اند. مناسبات تنش آلود بین آن‌ها هر روز به سطح خطرناک تری کشیده می شود. سیاست خارجی عربستان سعودی و شرکایش بر محور مقابله با جمهوری اسلامی خطری بسیار جدی علیه کشور ما است. ائتلاف سیاسی عربستان با تعدادی از کشورهای عربی در برابر ایران، می تواند به یک اتحاد نظامی فرا بروید.
درست در این شرایط که ایران با تهدیدهای جدی مواجه است، جمهوری اسلامی اما کماکان سیاست‌های تحریک آمیز و مداخله جویانه‌‌‌اش در کشورهای همسایه ی دور و نزدیک را ادامه می دهد. سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی بر اساس تقدم دادن به نظامی گری، تنش فزایی‌ها و دشمنی با امریکا و اسرائیل تنظیم می شود. در این سیاست گذاری، نه خبری از تلاش‌های مسئولانه در راستای تنش زدایی و نه رسیدن به تفاهم جمعی مبتنی بر مصالح متقابل با کشورهای منطقه است. سکان سیاست خارجی کشور در قبال منطقه ی پر آشوب خاورمیانه بر عهده ی “سپاه قدس” با هدایت بیت خامنه ای است که بر طبل مشی “عمق استراتژیک” می کوبد.
این‌ها همه، مولفه‌های مشی سیاسی واحدی هستند که هر لحظه ممکن است به درگیری نظامی فرا بروید. خطر بس هشدار دهنده است و ما، درست بر پایه ی چنین ارزیابی از اوضاع است که در این لحظات خطیر، بر آن شده‌ایم تا با همه ی وجود هشدار بدهیم.
در چنین شرایطی ما ضمن فراخواندن نیروهائی که دل در گرو سعادت مردم ایران دارند، بر نکات زیر تاکید داریم:

– اعلام ابطال برجام توسط ترامپ، به ویژه این ‌که با واکنش ناسنجیده و تلافی جویانه جمهوری اسلامی نیز همراه گردد، نه تنها تهدیدها علیه امنیت کشور و مردم ما را تشدید خواهد کرد، بلکه میدان را برای سیاست دولت کنونی امریکا نیز گشوده تر خواهد کرد. ما خواهان حفظ برجام هستیم.
– لازمه ی جلوگیری از بروز فاجعه ی احتمالی، در عین افشای ماهیت تجاوزگرانه ی سیاست های دولت ترامپ و متحدان منطقه ای آن، همانا عقب نشاندن جمهوری اسلامی از سیاست های کنونی خود در قبال منطقه است. این درست است که افشاگری علیه مقاصد ائتلاف سه گانه ی ضد ایرانی در سطح بین المللی یک وظیفه آنی برای همه ی بشریت ضدجنگ و از جمله و در درجه ی نخست بر عهده ی ایرانیان مترقی و صلحدوست است، اما سیاست افشاگرانه علیه این ائتلاف شوم نباید بر وظیفه ی ما جهت خنثی کردن سیاست های ماجراجویانه ی جمهوری اسلامی سایه بیندازد. جمهوری اسلامی با اعمال خود برای این ائتلاف شوم فرصت و بهانه می سازد تا بتوانند ساز خود کوک کنند.
– ایران منفعتی در سوریه ندارد. جمهوری اسلامی باید سوریه را ترک گوید و هزینه ی جانی، سیاسی و اقتصادی بیشتر از این را بر ایران تحمیل نکند. روزهای آتی فرصت مناسبی است که جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای خروج از سوریه اعلام کند. بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. حفظ صلح در منطقه و منافع ملی ایران ایجاب می کند که مسایل سوریه از طریق مذاکره حل و فصل گردد، همه ی کشورهای خارجی دخیل از سوریه خارج شوند و سرنوشت سوریه توسط مردم آن در یک انتخابات آزاد و دمکراتیک رقم بخورد. دخالت ولی فقیه و سپاه در سوریه عواقب مخربی برای ایران داشته است. این دخالت‌ها  باید بی درنگ قطع شوند.
ـ در این شرایط چپ ایران باید در عین محکوم کردن سیاست های جنگ طلبانه ی دولت آمریکا، به افشاء ماهیت هر نوع از “ناسیونالیسم” برخیزد که عملاً به جمهوری اسلامی کمک می کند تا با کوبیدن بر طبل تداوم تنش‌ها، رویارویی‌های فاجعه بار موجود را توجیه کرده و به اتکای آن، مشی ضدملی خود را پیش ببرد. بر همین بستر نباید اجازه داد مخالفت بر حق مردم ایران با سیاست های امپریالیستی، ره به “غرب ستیزی” مطلوب جمهوری اسلامی و توجیه سیاست های ایدئولوژیک او ببرد.
ـ مردم ایران نیازمند همبستگی ملی علیه سیاست های تنش افزا و تشنج زای جنگ افروزانه‌اند. ما با تمرکز بر موقعیت وخیم میلیون‌ها توده ی رنجبر و محروم، برآنیم که اگر جنگی درگیرد بیشترین مصائب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن بی هیچ تردیدی متوجه زحمتکشانی خواهد بود که حتی در شرایط صلح نیز کمرشان زیر سنگین ترین فشارها خم است، چه رسد به زمانی که تحریم های فلج کننده ی اقتصادی و جنگی خانمانسوز با چهره ی کریه، چنگ در گریبان آنان بیندازد و گلویشان را بفشارد.
– پیشنهاد ما به عنوان بخشی از چپ ایران این است که گفتگو و مذاکره برای رسیدن به یک برنامه عمل مشترک برای هماهنگ کردن مبارزه علیه خطری که در کمین کشور نشسته است، بی هیچ درنگی آغاز شود. فراخوان برای این همسویی، همراهی و همکاری، در خدمت تحقق اتحاد وسیع چپ نیز هست. ما در عمل است که متحد می شویم.
ـ ما، مشارکت چپ در زمینه ی راه انداختن مبارزه ی ملی هماهنگ علیه درگیری نظامی و جنگ را، یک وظیفه ی تاخیرناپذیر در این مقطع حساس از حیات سیاسی کشور می دانیم و اعلام می داریم که هم کوشنده ی ایجاد چنین هماهنگی و هم آماده برای تحقق آن هستیم. ما همه ی نیروها و جریان های صلح طلب را که با تهدید نظامی و جنگ مخالفت دارند و حاضرند همزمان، علیه طرفین این روند خطرناک و ماجراجویانه مبارزه کنند، به همراهی و همکاری دعوت می کنیم.

شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ۷ مه ۲۰۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *