«خواب آشفته» نشان آشفته فکری!
گذار از دیکتاتوری نیازی حیاتی!

image_pdfimage_print

سخن روز شماره: ۳۰ (۱۸ خرداد ۱٣۹۷)

آیت الله خامنه ای که خود را “سایه خدا بر روی زمین” می داند و گویا “همه دانی و همه توانایی” را در چنته دارد، «فعالیت هسته ای را نیاز قطعی آینده کشور» اعلام می کند. او درباره ی چرایی این نیازِ پنداشته، در سخنان دو روز پیش خود توضیحی نمی دهد. او نه می تواند دلیلی مردم دوستار برای آغاز ماجراجویی پرهزینه هسته ای، یا برای قطع آن و اکنون برای دستور برای آغاز مجدد آن به مردم میهن ما بدهد. چنین دلیل منطقی وجود هم ندارد.

در کشوری که انرژی خورشیدی و بادی به وفور و ارزانی در اختیار است، «فعالیت هسته ای را نیاز قطعی آینده کشور» قلمداد نمودن، نشان بی خردی و تبلور موضع ضد مردمی و ضد ملی حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی است.

“سایه خدا بر روی زمین” ولی ناخواسته اذعان می دارد و بر ملا می سازد که آشفته فکری حاکم بر اندیشه ی حاکمان، نیاز ایران و مردم آن را برای گذار از دیکتاتوریبه نیازی حیاتی بدل ساخته است. ادامه سلطه ی این حاکمیت مجری برنامه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی امپریالیستی، وابستگی نواستعماری ایران را به امپریالیسم تشدید خواهد کرد. حاکمان برای حفظ خود، باز هم بیش تر به تقسیم ثروت های مردم و ملی خواهند پرداخت و مجبورند سهم بزرگ تری را برای امپریالیسم قرار دهند. ایران برش به برش و وجب به وجب به “مالکیت” سرمایه مالی امپریالیستی در خواهد آمد. آنچه که «رهبر» در سخنانش «خواب آشفته .. بعضی دولت های اروپایی» می نامد، برنامه اعلام شده امپریالیسم برای ایران است! به گفته ی خامنه ای، آن ها «توقع دارند ملت ایران هم تحریم ها را تحمل کند و هم از فعالیت هسته ای خود .. دست بکشد و همین محدودیت ها را ادامه دهند».

اگر “سایه خدا بر روی زمین” این برنامه ی اعلام شده را توسط آن ها «خواب آشفته» دولت های اروپایی می پندارد، نشان آشفته فکری فردی است که سلطه ی داعش گونه دیکتاتوری اش را باید مردم میهن ما براندازند و برای سیاست ضد مردمی و ضد ملی او جایگزینی مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی برپا دارند. اینسخت، ولی شدنی است. باید آن را خواست و برای آن کوشید. دفاع از میهن و حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از دالان دیگری نمی گذرد و راه دیگری ندارد.

١۶ خرداد ١٣٩٧ – ۶ ژوئن ٢٠١٨

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.