تقویتِ حضور هواران سوسیالیسم علمی در نبرد رهایی بخش کنونی
نویسنده: ابی

سخن روز شماره: ۴۵ (۳۰ تیر ۱٣۹۷)

با سلام به همه ی رفقای توده ای

از مقاله ی اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک و نبرد رهایی بخش ملی علیه نواستعمار بسیار لذت بردم و نکته های فراوانی آموختنم.

 • یاد گرفتم که مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه جدا از سوسیالیسم نیست و مرحله شروع ساختمان آن است؛
 • یاد گرفتم که زندگی شرافتمندانه ی یک فرد یا یک حزب انقلابی، همان نبرد برای کمونیسم است؛
 • آموختم با هژمونی طبقه کارگر و حزب انقلابی آن می توان سرمایه ملی را در جهت ساخت و پی ریزی جامعه برای استقرار عدالت اجتماعی به حرکت در آورد.

 

ولی نکته ای که آزارم می دهد، حضور کم رنگ هواداران سوسیالیسم علمی در جامعه و عدم اطمینان آن ها به یکدیگر و رفقای قدیم است. این شرایط را شما بهتر می توانید تحلیل و از آن نتیجه گیری نمایید، ولی نکته ی مد نظر من آن است که نسل جوان امروز باید با افکار و ادبیات انقلاب سوسیالیستی و مبارزات حال و گذشته طبقه ی کارگر ایران و جهان آشنا گردد.

این کوشش نه تنها وظیفه ی حزب طبقه ی کارگر، بلکه وظیفه ی تک تک ما کمونیست های قدیمی است که این افکار انقلابی را در میان نسل جوان، خصوصن نسل کارگران جوان انتشار دهیم و نام حزب توده ایران و مبارزه ی طبقه کارگر جهانی را به آنان معرفی نماییم.

رفقای کارگر، رفقای کمونیست، اکثر جوانان کارگر مفهوم سوسیالیسم و کمونیسم را نمی دانند و یا اصلن نشنیده اند و یا اگر شنیده اند، اطلاعات ناقص و یا خصمانه ای است که از شبکه های بیگانه و جریانات معلوم الحال گرفته اند.

رفقای توده ای، رفقای فدایی قدیمی، به همفکران و رفقای خود اطمینان کنید. منتظر نمانید، کار برای شروع ساختمان سوسیالیسم را با تبلیغ تفکرات سوسیالیستی در میان کارگران و توده های زحمت کش شروع نمایید.

موفق باشید، ابـی

One Comment

 1. فرهاد عاصمی

  رفیق ابی عزیز
  ممنون برای سخنان تشویق آمیز شما در ابرازنظر که به موقع خود انتشار یافت، که برای مقاله اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک و نبرد رهایی بخش ملی علیه نواستعمار ارسال کرده اید.
  در سخن روز امروز، که بازتاب متن ابرازنظر شما است، دو نکته ی برجسته شده است. یکی مساله پراهمیت رابطه میان نبرد رهایی بخش ملی- ضد استعماری با رشد اقتصادی- اجتماعی ایران؛ و دیگری مساله آموزش مبانی نظری- سیاسی- اقتصادی اندیشه ی انقلابی مارکسیستی- لنینیستی و جامعه آینده ی کمونیستی که در ارتباط بی واسطه قرار دارد با کارکرد انقلابی امروز کمونیست ها در نبرد طبقاتی در ایران. این نکته را زنده یاد رفیق جوانشیر (میزانی) در سیمای مردمی حزب توده ایران با توانایی توضیح می دهد. به هر دونکته باید به طور مجزا پرداخت که انجام خواهد شد.
  آن چه که مایلم در تایید نظر شما اشاره ای به آن در این چند سطر داشته باشم، مساله ی خودآموزی توده ای ها است.
  بدون تردید امکان تاریخی ای که حزب توده ایران با تربیت کادرها و دانشمندان در رشته های مختلفِ فلسفی، اقتصادی، تاریخ نگاری و مبارزه ی عملی انقلابی در اختیار داشت، تنها با کوششی همه جانبه ی توده ای ها و حزب توده ایران باری دیگر قابل دسترسی خواهد بود. کوششی که بایستی با همکاری فعال و نزدیک رفقای شایسته به ثمر رسد.
  در این روند، و با توجه به شرایط حاکم کنونی در ایران و جهان، مساله ی خودآموزی عمده ترین رکن کوشش انقلابی را تشکیل می دهد که هر رفیق و هوادارا توده ای می تواند در آن شرکت کند. من آگاهانه به طور مداوم در نوشتارها ذکر می کنم که لااقل دو تا سه کتاب را همزمان مطالعه می کنم و همیشه از مضمون آن ها بخش هایی را در ارتباط با شرابط مشخص ایران در مقاله ها نقل می کنم، تا کوشش برای خودسازی و بهره گیری مشخص از آن را در عمل توضیح داده باشم.
  در جوار وظیفه خودسازی، مساله ی پراهمیت توضیح سیستماتیک و مشخصِ مبانی اندیشه ی مارکسیستی- توده ای را باید به کارکرد منظم و سازمان یافته ای در فعالیت حزب توده ایران بدل نمود. انتشار منظم دنیا، نشریه تئوریک- سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران می تواند در این جبهه نقشی انقلابی و سازنده ایفا سازد.
  سخن شما را من به عنوان فراخوانی خطاب به همه ی توده ای ها و فداییان هم راه ارزیابی می کنم و به نوبه خود برای آن متشکرم
  فرهاد عاصمی
  ٣٠ تیر ١٣٩٧ ٢١ ژوئیه ٢٠١٨

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *