اصلاحات سلطه ی سرمایه داری را برطرف نمی‌کند

اصلاحات سلطه ی سرمایه داری را برطرف نمی‌کند

پاتریک کوبلئر، سخنگوی حزب کمونیست آلمان در مصاحبه‌ای در ارتباط با مدرنیزه کردن حزب کمونیست آلمان اظهار داشت: ما مایل نیستم جهانبینی خود را قربانی مدرنیزاسیون سازیم، بلکه ضروری می‌دانیم که آن را برای تغییر در شرایط حاکم کنونی به کار گیریم. ما می‌خواهیم سنتی بمانیم و می‌گویم که می‌توان و  باید از اصلاحات برای دفاع حقوقمان بهره بگیریم و آن را به اهرم دفع یورش طبقاتی سرمایه و سلطه ی طبقات حاکم  به کار گیریم. از طریق اصلاحات اما امکان برش با شرایط حاکم در نظام سرمایه داری وجود ندارد. از سلطه ی نظام سرمایه داری نمی‌توان از طریق اصلاحات گذشت. تغییر شرایط مالکیت و قدرت بدون یک برش انقلابی ممکن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *