اعتراضات مردمی بیش تر می‌شود

image_pdfimage_print

اعتراضات مردمی بیش تر می‌شود

فیاض زاهد در مصاحبه‌ای ضمن طرح این پیش بینی، راه حل‌های خود را نیز مطرح می سازد. راه حل‌ها ازجمله عبارتند از رفع حصر، عفو عمومی و آزادی زندانیان سیاسی و بازبینی در سیاست خارجی و.. که می‌توان مورد تأیید قرار داد.

این خواست ها حل ظواهری را در برمی گیرد که ریشه ی اصلی آن برقراری سلطه ی دیکتاتوری است. پیشنهادی برای حذف دیکتاتوری در کلیت آن مطرح نمی گردد. علت باور فیاض زاهد، مانند بسیاری دیگر از اصلاح طلبان به استحاله پذیری نظام حاکم است.

پیش‌بینی درباره ی ژرفش و توسعه ی اعتراضات مردمی پیش گویی عرفانی و سحرآمیز نیست. متکی است بر شرایط نابسامان اقتصادی حاکم بر کشور که به دنبال اجرای اقتصاد سیاسی اسلامی (بخوان نئولیبرال امپریالیستی) به میهن ما تحمیل شده است.

در این مورد فیاض زاهد سکوت می کند. او علت بحران را که با تشدید اعتراض ها در ماه های آینده همراه است، مسکوت می گذارد.

او برای نیاز ایران در برپایی جبهه ضد دیکتاتوری و اندیشیدن درباره برنامه اقتصاد ملی پس از گذار از دیکتاتوری سخنی برای گفتن دارد؟

به ارزیابی حزب توده ایران، بی تردید هر پیشنهاد اصلاحی که به نیاز تاریخی و روز ایران پاسخ ضروری ندهد، کمکی برای تحقق بخشیدن به نیاز توده های مردم نمی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.