بازداشت های گسترده، گروگان گیری زنان و کودکان در خوزستان 

• بازداشت ها شامل روشنفکران، فعالان مدنی، فرهنگی و مذهبی شده است که معتقد به فعالیت های مسالمت آمیز هستند. در مواردی، کودکان و زنان افراد بازداشتی را به عنوان گروگان به زندان افکنده اند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
یکشنبه  ۲۹ مهر ۱٣۹۷ –  ۲۱ اکتبر ۲۰۱٨

 


جمعی از فعالان حقوق بشر و تشکل های سیاسی و اجتماعی با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت های گسترده در اهواز اعتراض کرده و این بازداشت ها را محکوم کرده اند، در این بیانیه که از جمله توسط کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران منتشر شده، آمده است:

پس از حمله خونین به رژه نیروهای مسلح در اهواز در سی و یکم شهریور گذشته، رهبر، رئیس جمهور، وزیر خارجه و دیگر فرماندهان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران، ابتدا نیروهای استقلال طلب و کشورهای خارجی را مسوول آن حمله قلمداد کردند. اما پس از مدتی، مسوولان نظامی و امنیتی اعلام کردند که حمله یادشده کار داعش بوده است و چند روز پیش ادعا کردند که برنامه ریز اصلی آن توسط عواملشان در عراق کشته شده است. نیز وزارت اطلاعات ادعا کرد که بیست و دو نفر از افراد مرتبط با مهاجمان را دستگیر کرده اند و عکس هایشان را نیز منتشر نمودند.

اکنون – اما – بازداشت ها شامل روشنفکران، فعالان مدنی، فرهنگی و مذهبی شده است که اساسا معتقد به فعالیت های مسالمت آمیز و مردمی هستند. اما مساله از این هم فراتر رفته است و در مواردی، کودکان و زنان افراد بازداشتی را به عنوان گروگان به زندان افکنده اند. شمار زندانیان عرب به صدها تن رسیده است. برخی از بازداشت شدگان را به تهران منتقل کرده اند و از مکان بازداشت برخی دیگر خبری در دسترس نیست. ضمنا هیچ کس را جرأت پرس و جو از دادگاه ها و ادارات امنیتی نیست چون بی درنگ بازداشت می شود. از این رو به نظر می رسد، دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی با دستاویز حمله یادشده هر کاری را که می خواهند با مردم عرب می کنند. آنان می کوشند با ایجاد جو رعب و وحشت و زندان و شکنجه و اعدام هر گونه فعالیت فرهنگی و مدنی مستقل را در استان از ریشه برکنند.
نظام جمهوری اسلامی با عدم فهم مطالبات اثنیک ها و خواسته های دموکراتیک آنها و به جای برآوردن این مطالبات، با توسل به حربه زور و سرکوب بر شدت تنش و ناامنی و نا آرامی در این مناطق می افزاید.

ما امضا کنندگان این بیانیه از فعالان، شخصیت ها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری می خواهیم تا صدای این بی صدایان باشند و برای رهایی هموطنان عرب خویش بکوشند.
ما امضا کنندکان ضمن محکوم کردن این دستگیری ها، خواستار تضمین سلامت جانی بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان هستیم و با توجه به کارنامه سیاه جمهوری اسلامی، مقامات قضایی و امنیتی ایران را مسوول هر گونه آسیب بدنی و روانی وارد بر این زندانیان می دانیم.

اسامی بعضی از بازداشت شدگان که تا کنون هویت آنها توسط فعالان حقوق بشر محرز شده است بشرح زیر است:
۱. احمد امین(قیس)غزی ساکن زویه عامری(کوی ملت) اهواز نویسنده و پژوهشگر وفعال فرهنگی
۲. سید صادق نزاری (ابونبیل) ۶٣ ساله ساکن کوی آل صافی اهواز
٣. سجاد سیلاوی ۲۵ ساله ساکن کوی کواخه(آل صافی) اهواز
۴. جواد بدوی ۲۶ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز
۵. شانی شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۶. خلیل سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۷. جمیل سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
٨. صادق سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۹. فارس شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۰. علی مزرعه ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۱. سمیر سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۲. ریاض شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱٣. علی حیدری فرزند شایع ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۴. یوسف خسرجی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۵. جواد هاشمی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۶. علی رضا دریس ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۷. ماهر مسعودی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱٨. ریاض زهیری ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۹. خالد سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۰. مختار مسعودی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۱. علی الباجی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۲. محمد مسعودی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲٣. جادر عفراوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۴. عقیل شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۵. سید جلیل موسوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۶. عیسی بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۷. هادی عبیداوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲٨. سید صادق موسوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۹. احمد حیدری ساکن منطقه ملاشیه شهر اهواز
٣۰. میلاد عفراوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
٣۱. عادل زهیری ساکن کوی ملاشیه اهواز
٣۲. عبدالله سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
٣٣. عباس بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
٣۴. محسن بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
٣۵. فرحان شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
٣۶. محمد عموری ۲۶ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز
٣۷. نعیم حیدری ۲۴ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز
٣٨. عارف غزلاوی فرزند حنون ساکن کوی ملاشیه اهواز
٣۹. کاظم غزلاوی فرزند حنون ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۰. علی الحایی(حیاوی) ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۱. شاکر سواری ۲۹ ساله معلول جسمی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۲. سید قاسم موسوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴٣. فاضل شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۴. سهراب مقدم ساکن کوی درویشیه کوت عبدالله شهر اهواز
۴۵. کریم مجدم ابومعتز ساکن کوت عبدالله شهر اهواز
۴۶. جعفر حزباوی ۲٨ ساله فرزند اعنید ساکن کوت عبدالله منطقه السده اهواز
۴۷. احمد حزباوی ۲٨ ساله ساکن کوت عبدالله منطقه السده اهواز
۴٨. عارف ناصری ٣۰ ساله فرزند عیدان ساکن کوت عبدالله کوی مجد(کانتکس( اهواز
۴۹. اسامه تیماس ۲۶ ساله ساکن کوی شکاره شهر اهواز
۵۰. احمد تیماس ۲٨ ساله ساکن کوی شکاره شهر اهواز
۵۱. محمد مومن تیماس ۵۵ ساله ساکن کوی شکاره شهر اهواز
۵۲. سید جاسم رحمانی (موسوی) ۳۳ ساله متأهل حی الثوره در شهر اهواز
۵٣. ماجد چلداوی فرزند سعدون ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۵۴. سید حمود رحمانی (موسوی) ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۵۵. حاتم سواری ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۵۶. جاسم کروشات ۴۵ ساله ساکن حی الثوره اهواز
۵۷. نوری نیسی ساکن حی الثوره در اهواز
۵٨. حسین حیدری ساکن حی الثوره در اهواز
۵۹. عدنان سواری ساکن حی الثوره در اهواز
۶۰. زامل حیدری با خانواده ساکن حی الثوره در اهواز
۶۱. ماجد سواری ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۶۲. علی سواری فرزند غازی ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۶٣. محمد سواری فرزند صباح ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۶۴. علی مزبانی نصر(سواری) ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۶۵. احمد کاظم کروشات ساکن اهواز
۶۶. جعفر عبیداوی ساکن کوی زهیریه(گلدشت) اهواز
۶۷. احمد باوی ساکن منطقه زهیریه(گلدشت) شهر اهواز
۶٨. علی شجیرات(ابوفاروق) ساکن مویلحه اهواز
۶۹. محمود دورقی ساکن مویلحه اهواز
۷۰. عزیز حمیداوی ساکن مویلحه اهواز
۷۱. امید بچاری ساکن مویلحه اهواز
۷۲. رامین بچاری ساکن مویلحه اهواز
۷٣. جمیل احمد پور(الحایی) ساکن کوی عزیزیه (خشایار) شهر اهواز
۷۴. فهد نیسی ساکن کوی شهرک اهواز
۷۵. جمیل حیدری ۳۳ ساله ساکن کمپلو شمالی شهر اهواز
۷۶. ماجد حیدری ۲۵ ساله ساکن کمپلو شمالی شهر اهواز
۷۷. احمد حمری ۲۹ ساله لیسانس ساکن کوی مندلی شهر اهواز
۷٨. علی سواری ۲۳ ساله فرزند چاسب ساکن عزیزیه(خشایار) شهر اهواز
۷۹.دانیال عادل امجد ۴٣ ساله ساکن کوی مشعلی شهر اهواز
٨۰. موسی مزرعه ساکن ابوحمیظه خفاجیه
٨۱-عبدالرحمن خسرجی ٣۲ ساله ساکن کوت سید نعیم خفاجیه
٨۲. مهدی مزرعه ساکن ابوحمیظه خفاجیه
٨٣. احمد سویدی ساکن روستای حجیه شهر خفاجیه
٨۴. عدنان مزرعه از ساکنان شهرخفاجیه
٨۵. خانم لمیاء حمادی ساکن کوی ابوذر شهر خفاجیه
٨۶. حسن حرباوی ساکن شهر خفاجیه
٨۷. علی سویدی ساکن روستای حجیه شهر خفاجیه
٨٨. فایز عفراوی ٣۰ ساله متاهل از روستای «آلبوعفری» تابع شهر خفاجیه به همراه مادرش
٨۹. محمد امین عفراوی ٣۷ ساله از روستای «آلبوعفری» تابع شهر خفاجیه به همراه مادرش
۹۰. عباس مغینمی ۲۶ ساله ساکن روستای «حجیه» تابع شهر خفاجیه
۹۱. مرتضی بیت شیخ احمد فرزند ناصر ۲۴ ساله ساکن روستای «حجیه» تابع شهر خفاجیه
۹۲. مرتضی مغینمی ۲۲ ساله ساکن روستای «حجیه» تابع شهر خفاجیه
۹٣. عارف مغینمی ۲۷ ساکن روستای «حجیه» تابع شهر خفاجیه
۹۴. حمدان عفراوی فرزند عباس السید ساکن روستای آلبوعفری شهر خفاجیه
۹۵. امیر عفراوی فرزند فاضل ساکن روستای آلبوعفری شهر خفاجیه
۹۶. علی عفراوی فرزند حمد ساکن روستای آلبوعفری شهر خفاجیه
۹۷. محمد محمدی(عبیات) ۲۲ ساله ساکن شهرستان حمیدیه
۹٨. قاسم کعباوی(کعبی) ۲۴ ساله ساکن شهرستان حمیدیه
۹۹. مهدی ساعدی ۲۷ ساله ساکن شهرستان حمیدیه
۱۰۰. لامی شموسی ساکن حمیدیه
۱۰۱. عادل عفراوی ساکن شهر حمیدیه
۱۰۲. مهدی کوتی ساکن شهر حمیدیه
۱۰٣. علی کوتی ساکن شهر حمیدیه
۱۰۴. ستار کوتی ساکن شهر حمیدیه
۱۰۵. علی منصوری ساکن شهر حمیدیه
۱۰۶. علی ساکی فرزند امروح ساکن شهر حویزه
۱۰۷. عباس ساکی فرزند عبدعلی شرهان ساکن شهر حویزه
۱۰٨. ابوشعلان ساکی ساکن شهر حویزه
۱۰۹. خزعل عباس التمیمی (فاضلی) ٣٠ ساله ساکن کوی شیبان شهر اهواز
۱۱۰.علی سواری فرزند ساهی از اهالی منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۱.مصطفی سواری فرزند ساهی از اهالی منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۲.خالد عبیداوی از اهالی منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱٣. عباس حیدری برادر شاعر حسن حیدری از اهالی منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۴. مرتضی یاسین از اهالی درویشیه کوت عبدالله
۱۱۵-والی امیری ۲٣ ساله از اهالی درویشیه کوت عبدالله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *