تعداد کشته شدگان جنگ امپریالیستی علیه خلق های خاورمیانه از نیم میلیون گذشت

image_pdfimage_print

 

Billedresultat for civile tab afghanistan

بر اساس گزارش جدید موسسه امور بین المللی و عمومی  واتسون (Watson) دانشگاه براون)   (Brownجنگ امپریالیستی به اصطلاح علیه “ترور” که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز شد تا کنون نزدیک به نیم میلیون کشته در عراق، افغانستان و پاکستان داشته است.

کشته شدگان شامل شورشیان، پلیس محلی و نیروهای امنیتی، و همچنین مردمان غیرنظامی و سربازان آمریکایی و متحدان آنها می شود.

نویسنده این گزارش می گوید که بسیاری از کشته شدگان که توسط ایالات متحده و نیروهای محلی به عنوان شورشیان معرفی می شوند در واقع از مردمان عادی شهر و روستا هستند. بر اساس این گزارش تعداد کشته شدگان غیرنظامی بین ۱۸۲۲۷۲ و ۲۰۴۵۷۵  در عراق، ۳۸۴۸۰ نفر در افغانستان و ۲۳۳۷۲ نفر در پاکستان است. آمار کشته شدگان شامل کشته شدگان غیرمستقیم جنگ در نتیجه محاصره، بی غذایی  و بیماری های گوارشی نمی شود.

در مقایسه با دو سال پیش تعداد کشته شدگان به اندازه ۱۱۰۰۰۰ نفر افزایش داشته است. جنگ علیه “ترور” هر روز شدت و گسترش بیشتری می یابد.

قابل توجه است که کشته شدگان در جنگ اشغالی در لیبی جزو این آمار نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.