از سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد حمایت می کنیم 

image_pdfimage_print


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از سندیکای کارگران شرکت واحد تلاش برای سندیکا سازی دولتی در شرکت واحد را محکوم کردند:

در این برهه که اعتراضات کارگری بیش از پیش گسترش می یابند، دولت و نهادهای ضدکارگری و فرمایشی همچون “وزارت کار”، شوراهای اسلامی و خانه کارگر، به عنوان عامل اصلی تفرقه و سرکوب کارگران، با اذعان به این واقعیت که تشکل های مستقل کارگران می توانند نقش تاثیرگذار و تعیین کننده ای در اتحاد و یکپارچگی کارگران داشته باشند، احساس خطر کرده و در تقابل با تشکل های واقعی و متکی به توان و اراده ی کارگران، از جمله سندیکای شرکت واحد، درصدد ایجاد تشکل های غیرکارگری، وابسته و زرد برآمده اند.
همزمان با ایجاد این سناریو و این اقدام ضدکارگری، برای اعضای خوشنام و قدیمی آن ابراهیم مددی و داوود رضوی احکام سنگین صادره کرده و با اخراج و بیکارسازی عده ای دیگر از کارگران و رانندگان این شرکت تلاش دارند تا هرچه بیشتر سندیکای واقعی و مبارز و همراه آن اعضای صادق و متعهد آن را تحت فشار قرار د‌هند.
در همین رابطه، چند عضو بریده و مسئله دار از سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، با تبلیغ در میان اعضاء و فعالان این سندیکا و با کسب تکلیف و گرفتن مجوز از نهادهای دولتی و امنیتی، برای برگزاری مجمع عمومی موردنظر خود و ایجاد سندیکایی نوظهور و وابسته تلاش می کنند و در تقابل با سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد و ایجاد دودستگی و انشقاق در آن، درصدد ایجاد سندیکایی موازی با آن در این شرکت هستند.
بی گمان پاگرفتن سندیکای جعلی و وابسته، در جهت ایجاد تفرقه و کم رنگ کردن فعالیت های سندیکای شرکت واحد و از این طریق خدشه دار نمودن پیشینه این سندیکا و خصلت مبارزاتی و تسلیم ناپذیری آن در سطح جنبش کارگری است.
افشا کردن و به عقب راندن تشکل های دست ساز و زرد کارفرمائی که در خدمت صاحبان سرمایه قرار دارند و منافع طبقه کارگر را قربانی مطامع کارفرمایان و سرمایه داران می کنند از وظایف مبرم کارگران، تشکل ها و فعالین مستقل کارگری و پیشروان این عرصه از فعالیت های اجتماعی است.
متقابلا برپائی تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران و تقویت بیش از پیش آن ها در شرایط کنونی، یکی از راه های رسیدن به خواست ها و مطالبات کارگران و پیگیری آن ها در سطح جنبش کارگری است.
ما (امضا کنندگان زیر) ضمن حمایت از سندیکای شرکت واحد و فعالان آگاه، حق طلب و دلسوز آن از همه کارگران، فعالین و تشکل های مستقل کارگری و مردم آزادیخواه و عدالت طلب تقاضا داریم که این توطئه رذیلانه و ضدکارگری را همراه با دست اندر کاران وابسته و فرصت طلب آن افشا نموده و آن را در نطفه خنثی نمایند.

زنده و مستحکم باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

اسامی تشکل های امضا کننده:
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری
انجمن صنفی معلمان کردستان / مریوان
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

۱۹ آبان ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.