جنبش کارگری مانند سمندر رستاخیز می‌کند و نابودشدنی نیست

image_pdfimage_print

اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه ادامه دارد 


بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت ته به اتحادیه آزاد کارگران ایران، از ساعات اولیه صبح امروز ۲۹ آبانماه، کارگران شرکت نیشگر هفت تپه در شانزدهمین روز اعتصاب برای هشتمین روز متوالی دست به تجمع در مقابل فرمانداری شوش و راهپیمائی در سطح شهر زدند.

تجمع امروز کارگران شرکت نیشکر هفته تپه در حالی برگزار شد که بعد از ظهر روز ۲۷ آبانماه ۲۰ نفر از نماینده ها و کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت بازداشت شدند که در پی تجمع بزرگ دیروز کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت در مقابل فرمانداری شوش و حمایتهای گسترده ای که از اعتراضات آنان در این شهر و سایر نقاط کشور به عمل آمد، تا آخر وقت دیشب به استثنای اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند، حسن فاضلی و فعال دانشجوئی و مدنی سپیده قلیان، همه نماینده ها و کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفته تپه با قرار کفالت آزاد شدند.

بنا بر این گزارش، هسته اولیه تجمع امروز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شکل گرفت و پس از سخنرانی یکی از نماینده های آزاد شده و تاکید او و کارگران تجمع کننده مبنی بر ادامه اعتصاب و اعتراض تا آزادی کامل نماینده ها و تحقق مطالباتشان، جمعیت عظیم کارگران در خیابانهای شهر دست به راهپیمائی زدند.
در پی این راهپیمائی عظیم که جمع کثیری از خانواده های کارگران، مردم و بازاریان نیز در آن شرکت داشتند بازار شوش عملا به صورت تعطیل در آمد. کارگران نیشکر هفت تپه و مردمی که به آنان پیوسته بودند در طول مسیر راهپیمائی که نهایتا به میدان اصلی شهر و تجمع کارگران و مردم در آنحا منتهی شد کارگران بطور بی وقفه ای شعار میدادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد — مسئول بی لیاقت نمیخواهیم نمیخواهیم- دزدها آزادند کارگران زندانند – اسماعیل را گرفتند ما همه بخشی هستیم – کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد – مرگ بر ستمگر درود بر کارگر و…،

در تجمع و راهپیمائی امروز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خبرنگاران صدا و سیمای خوزستان نیز پس از ۱۶ روز اعتصاب و اعتراض در میان کارگران حاضر شدند اما با واکنش تند و معترضانه آنان مواجه شدند و در ادامه بطور گزینشی با افرادی به جز کارگران که از مشکلات آنان اطلاعی نداشتند اقدام به تهیه گزارش کردند.
بنا بر اظهار کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی تجمع و راهپیمائی کارگران در طول روزهای گذشته، مسئولین امنیتی شهر شوش از شب گذشته مسیرهای منتهی به دادگستری را با موانع سیمانی مسدود کرده و تعداد زیادی از بسیجیان شهرستان را برای محافظت از ساختمان دادگستری بصورت اماده باش درآورده بودند.

تجمع و راهپیمائی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه حوالی ساعت یازده و سی دقیقه قبل از ظهر امروز خاتمه پیدا کرد. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعلام کرده اند طی روزهای آتی و تا آزادی چهار نماینده دیگرشان و همچنین فعالین مدنی که همراه آنان بازداشت و آزاد نشده اند و تا تحقق عملی تمامی مطالباتشان به اعتصاب و تجمعات و راهپیمائی های اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

***

همبستگی تشکل های کارگری با کارگران هفت تپه 

 

سندیکای کارگران شرکت واحد:
بازداشت اعضای “مجمع نمایندگان کارگری” نیشکر هفت تپه را قویا محکوم می کنیم! 

بازداشت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را قویا محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان می باشیم. در ششمین روز از اعتراض کارگران در مقابل فرمانداری، همه نمایندگان کارگران و چند تن دیگر از کارگران پیشرو همچنین یک خبرنگار که ۱۸ تن می باشند؛ بازداشت شده اند. مطابق اخبار منتشر شده همگی کارگران بجز آقایان اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، محمد خنیفر، سید حسن فاضلی و خبرنگار بازداشت شده، در کمتر از ۴۸ ساعت با قرار کفالت آزاد شده اند.
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال جاری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بارها دست به اعتصاب زده اند. از دور جدید اعتصاب پانزده روز گذشته است و یک هفته است که کارگران مطالبات خود را در خیابان های شوش و مقابل فرمانداری فریاد می زنند. اصلی ترین خواسته کارگران در دور اخیر اعتصاب شان، خلعیت بخش خصوصی از کارخانه و پرداخت حقوق های معوقه شان می باشد. اما تاکنون هیچ توجهی به خواسته های کارگران نشده است. مردم منطقه و بسیاری دیگر از اقشار جامعه در همبستگی با کارگران از خواسته های آنان اعلام حمایت کرده اند.
با وجود دستگیری ها، کارگران به درستی از خواسته های خود عقب نشینی نکردند و ضمن ادامه اعتصاب، در حمایت از کارگران بازداشت شده اعتراض خود را به مقابل دادگستری شهر شوش برده اند. تداوم ادامه اعتراض کارگران به این روش قطعا در آزادی دستگیر شدگان و دستیابی به خواسته هایشان بسیار موثر خواهد بود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه قویا بازداشت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را محکوم می کند و همبستگی خود را با اعتصاب کارگران اعلام می دارد. از طبقه کارگر سراسر کشور می خواهیم به هر شکل ممکن از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حمایت کنند. نمایندگان کارگران و سایر کارگران بازداشت شده باید فوری و بی قید و شرط آزاد شوند و خواسته های کارگران فوری اجرا شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۹ آبان ۱۳۹۷

اتحادیه آزاد کارگران ایران
همه کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه باید به فوریت آزاد و دست مافیای ثروت و قدرت از ثروتهای اجتماعی کوتاه گردد

با گذشت ۲۴ ساعت از بازداشت نماینده های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و در پی تجمع بزرگ دیروز کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت در مقابل فرمانداری شوش و حمایتهای گسترده ای که از اعتراضات آنان در این شهر و سایر نقاط کشور صورت گرفت، تا آخر وقت دیشب به استثنای اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند، حسن فاضلی و فعال دانشجوئی و مدنی سپیده قلیان، همه نماینده ها و کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفته تپه با قرار کفالت آزاد شدند.
آزادی این کارگران در حالی صورت گرفته است که برای همه آنان پرونده قضائی با اتهام اخلال در نظم عمومی تشکیل شده است.
تشکیل پرونده قضائی با اتهام اخلال در نظم عمومی علیه کارگران آزاد شده و تداوم بازداشت چهار نفر از نماینده های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و فعال مدنی سپیده قلیان در حالی است که صبح امروز نیروهای امنیتی و انتظامی در گیت های شرکت مستقر شده اند و هنوز به هیچیک از خواستهای کارگران رسیدگی نشده است و همزمان با تلاش برای ایجاد فضای امنیتی در محل هر دو شرکت فولاد ایران و نیشکر هفت تپه، وزارت کار هیاتی را برای مذاکره و توافق احتمالی به استان خوزستان اعزام کرده است.
تلاش برای سرکوب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که از ساعات اولیه صبح امروز ۲۹ آبانماه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با خواست آزادی چهار نفر از نماینده های خود و فعال مدنی سپیده قلیان و رسیدگی فوری به خواستهایشان دست به تجمع در مقابل فرمانداری شوش زده اند و اعلام کرده اند تا آزادی نماینده ها، تحقق عملی پرداخت دستمزدهای معوقه و خلع ید از مالک کنونی شرکت به اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، تشکیل پرونده قضائی علیه نماینده های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و تداوم بازداشت چهار نفر از آنان را قویا محکوم میکند و با هشدار نسبت به ادامه این بازداشت و احتمال تشدید سرکوب اعتراضات بر حق آنان، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند، حسن فاضلی و فعال دانشجوئی و مدنی سپیده قلیان و تحقق بی چون و چرای خواستهای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه می باشد و بدینوسیله با جلب توجه سازمانها و نهادهای بین المللی کارگری و حقوق بشری نسبت به نقض بدیهی ترین و بنیادی ترین حقوق انسانی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از سوی دولت جمهوری اسلامی، از مردم شوش، خوزستان و عموم کارگران و مردم در سراسر کشور میخواهد حمایتهای خود را از کارگران نیشکر هفت تپه هر چه گسترده تر کرده و آنرا با قدرت بیشتری تداوم بخشند.
پیروزی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، پیروزی همه ما کارگران و ما مردم ایران در مقابل دزدان و غارتگران و قطع دست مافیای ثروت و قدرت از ثروتهای اجتماعی کشور و یک گام مهم و بزرگ در پیشروی مبارزات حق طلبانه ماست.

همبسته تر باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۹ آبانماه ۱٣۹۷

هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی
ما با حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد ایران، خواهان آزادی تمامی نماینده های بازداشتی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هستیم

امروز شانزدهمین روز اعتصاب و هشتمین روز تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شوش در حالی ادامه دارد که در شهر اهواز در مرکز استان خوزستان، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران یازده روز است اعتصاب کرده اند و امروز برای نهمین روز متوالی دست به تجمع در مقابل استانداری خوزستان زده اند.
بی توجهی کارفرمایان و مسئولان استانی و کشوری به خواستهای نزدیک به ده هزار کارگر این دو مجتمع بزرگ تولیدی در شرایطی است که این کارگران و خانواده هایشان بدلیل چهار ماه دستمزد معوقه در شرایط بسیار طاقت فرسا و غیر قابل تحمل معیشتی قرار دارند و به جای رسیدگی اورژانسی و فوری به چنین وضعیت دردناکی، اقدام به بازداشت نماینده های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی در محل هر دو شرکت میکنند.
هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با محکوم کردن بازداشت نماینده های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و تداوم بی توجهی و عدم رسیدگی به خواستهای کارگران این شرکت و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی مسئولان استانی و کشوری، خواهان آزادی فوری چهار نماینده زندانی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و تحقق فوری خواستهای کارگران هر دو شرکت می باشد و بدینوسیله حمایت و همبستگی خود را با اعتراضات بر حق آنان اعلام میکند.

هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی- ۲۹ آبانماه ۱٣۹۷

***

اعلام همبستگی دانشجویان با کارگران هفت‌تپه 

 

در دهه‌های اخیر، دولت‌های گوناگون، با وجود رنگ و لعابِ متفاوتشان، همگی یک برنامه‌ی واحد را دنبال می‌کردند: سلبِ حقوقِ اجتماعیِ زحمتکشان، کوچک‌کردنِ نقشِ دولت در اقتصاد و خدمات اجتماعی و تسهیلِ راه سودجوییِ سرمایه‌دارانِ خصوصی و دولتی. این برنامه در ساحت‌های گوناگونِ زندگیِ اجتماعی – از اقتصاد گرفته تا آموزش و درمان – اجرا شده است. پایه‌ی این برنامه‌ها یک چیز بوده است: سلبِ قدرت و مالکیت از زحمتکشان، به‌حاشیه‌راندنِ مضاعفِ آنان و واگذاریِ تمامِ ارکانِ قدرت و تصمیم‌گیری در همه‌ی سطوح جامعه به دستِ طبقات مسلّط.

چند ماهی می‌شود که در نقطه‌ای از کشور، این پایه‌ی نه‌چندانْ محکم هدف قرار گرفته است: در شهر شوش، در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه. کارگرانِ هفت‌تپه از خواسته‌ی دستمزدهای معوقه آغاز کردند و چند ماه پیش به طرحِ خواسته‌ی اداره‌ی شوراییِ شرکت رسیدند. کارگران در روندِ فعالیت‌های خود به این نتیجه رسیده بودند که کوچک‌ترین خواسته‌هایشان نیز یک علت عمده دارد: ساختارِ قدرت و تصمیم‌گیری‌ای که هر دمْ بیش‌ترْ آن‌ها را به حاشیه می‌رانَد، ساختاری که می‌خواهد آن‌ها بردگانی گوش‌به‌فرمان و مزدبگیر باشند – تازه اگر خبری از مُزد باشد.

کارگران هفت‌تپه که هر دو شکلِ مدیریتِ دولتی و خصوصی و آفت‌هایش را تجربه کرده بودند دریافتند که فارغ از دولتی یا خصوصی‌بودنِ مدیران، فقر و تنگدستی و بی‌قدرتیْ ملازمِ زندگیشان است. هر آنچه از اعتصاباتِ هفت‌تپه در ماه‌های اخیر دیده و شنیده‌ایم، مبارزه‌ی کارگران با دوگانه‌ی خصوصی/دولتی و تلاش برای اجرایی‌کردنِ ایده‌ی اداره‌ی شورایی بوده است. روزِ یکشنبه ۲۷ آبان، نیروهای امنیتی با بازداشتِ ۱۹ نفر از کارگران و نمایندگان کارگریِ هفت‌تپه به این تلاش‌ها پاسخ دادند. اما برخلاف تصورات آن‌ها، این بازداشت‌ها نه تنها به عقب‌نشینیِ کارگرانِ هفت‌تپه نینجامید، بلکه اعتصابات تا مقابل دادگاهِ شهرِ شوش پیش رفت. کارگرانی که طعم کار جمعی را چشیده بودند،‌ لحظه‌ای در دفاع از همکاران و یارانشان عقب ننشستند.

ورشکستگیِ هفت‌تپه آینه‌ای از ورشکستگیِ آموزش عالی است. سیاست‌هایی که با خصوصی‌سازی هفت‌تپه و کارگرانش را به ورشکستگی کشاندند، درون دانشگاه‌ها پیامدهایی مصیبت‌بار به دنبال داشته‌اند: تشدیدِ تضادِ طبقاتی، کاهشِ کیفیتِ علمیِ آموزشِ عالی، دور افتادنِ مطالعات دانشگاهی از نیازها و مطالباتِ مردم و تبدیل آن به ابزار سودآوری سرمایه و اِعمال کنترل بر کار، و دلمردگیِ فضای دانشگاه‌ها. با پیشرویِ سیاست‌های پولی‌سازی در مدارس و دانشگاه‌ها، دستیابی به تحصیلاتِ عالی برای فرزندانِ اقشارِ زحمتکش بیش از پیش دشوار می‌شود. دانشگاه هر دم بیش‌تر به جولانگاهِ ثروتمندان بدل می‌شود. همچنین، پیشبرد طرح‌هایی در جهت تبدیلِ دانشگاه به یک بنگاه سودآور و کارخانه‌ی کارمندسازیْ این محیط را هرچه بیش‌تر به زندگیِ زحمتکشان بی‌تفاوت می‌کند. دانشجو هرچه بیش‌تر باید به فکرِ موفقیت و پیشرفتِ شخصیِ خود با خدمت به طبقات مسلّط باشد و مسئولیت و تعهد اجتماعی بی‌معنا می‌شود. تلاشِ جنبشِ صنفی در تمام این سال‌ها آن بوده که فارغ از توقع و تصورِ دست‌اندرکارانِ دانش‌بُنگاه از فعالیت صنفی، صدایی باشد علیه این رویه‌ها و در حد توانش این رویه‌ها را به عقب براند. جنبشِ صنفیْ صدای تعهدِ اجتماعیِ دانشگاه نسبت به زندگی و مطالباتِ فرودستان بوده است، در برابر جریانی که هر روز در گوش دانشگاه آواز بی‌تعهدی و بی‌مسئولیتی می‌خواند.

امروز، بسان سال‌های گذشته، ما دانشجویان و فعالانِ صنفیْ خود را هم‌سرنوشتِ تمامِ زحمتکشانی می‌دانیم که زیرِ ضربِ انواع و اقسام حملات اقتصادی و امنیتی بوده‌اند، زحمتکشانی که با وجودِ هزاران درد و سختی، به قدرتِ خویش برای اداره‌ی امورشان پی برده‌اند. ما دانشجویان و فعالانِ صنفی، نظر به این هم‌سرنوشتی، همبستگیِ خود را با کارگرانِ هفت‌تپه اعلام و بازداشتِ نمایندگانِ کارگریِ این شرکت را قویاً محکوم می‌کنیم.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور

۲۹ آبان ۱٣۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.