خـبر طـرح  ب  بـرای بـرنامه اقتصـاد ملـی بـرای ایـران

image_pdfimage_print

مقاله شماره:۶۵ (۲ آذر ۱٣۹۷)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/7737

 

توده‌ای ها با کمک و همکاری برخی از رفقا و صاحب نظران در صدد تنظیم طرح – ب – برای اقتصاد ملی برای ایران در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب است. به این منظور سودمند به نظر می رسد که برخی از مقاله های انتشار یافته در کتاب اقتصاد ملی در این صفحه بازانتشار یابد. در این مقاله ها سویه هایی از ساختار، مضمون، هدف و سرشت برنامه برای اقتصاد ملی در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

مقاله ها با توجه به بحث‌ و بررسی درباره ی تجربه ی گذشته در اتحاد شوروی و در کشورهای دیگری از قبیل جمهوری دمکراتیک آلمان، یوگسلاوی نگاشته شده است. به ویژه توجه به نتایج تاکنون در تجربه ی در جریان در جمهوری خلق چین در این زمینه پراهمیت است برای تنظیم برنامه برای ایران، بدون آنکه الگوبرداری مجاز باشد. در نگارش مقاله ها از نتیج بررسی نظریه پردازان مارکسیست و نتیجه‌گیری های نظری و عملی نسبت به تجربه گذشته و کنونی به رشته ی تحریر درآمده اند.

نگارش مقاله ها همچنین در ارتباط قرار دارد با بررسی انتقادی مشخص از نظراتی که توسط برخی از صاحب نظران ایرانی در ارتباط با شرایط حاکم بر کشور در مطبوعات مطرح گشته است. کوشش شده است با توجه به این نظرات و شرایط مشخص در ایران، پیشنهادهای ممکن از دید برداشت حزب توده ایران از مرحله ملی دمکراتیک فرازمندی جامعه به بحث گذاشته شود و از آن به نتیجه‌گیری های لازم و ممکن نایل گردد.

 

شاید مطالعه این یا آن مقاله برای خواننده علاقمند انگیزه ی شرکت فعال در تنطیم طرح  – ب –  را در این صفحه ایجاد و یا تقویت نماید که بزودی انتشار خواهد یافت. شرکت فعال در تنظیم چنین برنامه‌ای از ضرورت تام از این رو برخوردار است که انجام این وظیفه، به کار و همیاری جمعی وسیع نیاز دارد.

مشارکت فعال و خلاق رفقا و علاقمندان در تنظیم برنامه – ب – به مثابه برنامه جایگزین علیه اقتصاد دیکته شده ی امپریالیستی از ضرورتی تاریخی برخوردار است. چنین برنامه جایگزین علیه اقتصاد سیاسی امپریالیستی با عنوان «اقتصاد اسلامی» وظیفه ای میهنی و جمعی از این روست، زیرا اقتصاد ضد مردمی و ضد ملی نئولیبرال که نیز توسط کلیت حاکمیت یک دست شده در نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی شده امپریالیستی به مورد اجرا گذاشته شده است. قریب به سی سال است که این برنامه دیکته شده ی سازمان های مالی امپریالیستی برای همه ی کشورهای جهان، در ایران به مورد اجرا گذاشته شده است و لااقل از سال ۱۳۸۵ و با حکم حکومتی غیرقانونی آیت الله خامنه یی به برنامه ی رسمی مشترک همه ی دولت ها در ایران بدل شده است.

شرکت فعال و خلاق وسیع مدافعان زحمتکشان یدی و فکری، زنان و جوانان و دیگر لایه‌های زیر فشار و محروم می تواند با جستجوی مشترک راهکارهای عملی برای پاسخ به پرسش های موجود در ارتباط با تنظیم برنامه ی واقع‌بینانه برای اقتصاد ملی جایگزین، در عین حال کمک باشد به پیشبرد روند نزدیکی و وحدت نظری و عملی- سازمانی در جنبش ترقی خواهانه و انقلابی چپ ایران در کشور. می‌دانیم که بدون برنامه برای آنچه که می‌خواهیم برپا داریم، راه سو استفاده و به انحراف کشاندن مبارزه برای تغییرات بنیادین با خطر روبروست.

 

باز انتشار دو مقاله ۱۱/۱۳۹۱ و ۵۸/۱۳۹۲

 

لینک کتاب اقتصاد ملی – برنامه اقتصاد ملی https://tudehiha.org/wp-content/uploads/2017/04/eghtesad.pdf

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.