اثری شوُرانگیز از دانشمندِ فرهیخته، شاعر و انساندوستِ بزرگ

image_pdfimage_print

 

خوشه ای از اِقلیم های زیباخیز و بشردوستانۀ شعر و ادبِ پارسی
با پچپچۀ پاییز
( نثرِ موزونِ شاعرانه در چهارده بند)
اثری شوُرانگیز از دانشمندِ فرهیخته، شاعر و انساندوستِ بزرگ
احسان طبری

 

با پچپچۀ پاییز – دیباچه آغازین

 

 

۰۱

۲با-پچپچۀ-پاییز-بند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.