بازنشستگان: دوباره به خیابان می آییم! 

• اتحاد سراسری بازنشستگان ایران؛ گروه بازنشستگان تامین اجتماعی و شورای بازنشستگان ایران؛ با انتشار فراخوان مشترکی اعلام کرده اند که روز چهارشنبه در برابر مجلس برای هفت خواسته دست به تجمع خواهند زد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
سه‌شنبه  ۱۱ دی ۱٣۹۷ –  ۱ ژانویه ۲۰۱۹

 


اخبار روز: اتحاد سراسری بازنشستگان ایران؛ گروه بازنشستگان تامین اجتماعی و شورای بازنشستگان ایران؛ سه تشکل متعلق به بازنشستکان، با انتشار فراخوان مشترکی اعلام کرده اند که روز چهارشنبه در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند کرد. در این بیانیه ی مشترک آمده است:

بازنشستگان ومستمری بگیران!
حال که عزم واراده ای از طرف مسئولین درتامین معیشت یک زندگی مناسب توام با رفاه و سلامت برای خود نمی بینیم و حاکمیت همچنان با بی اعتنایی پاسخی به مطالباتمان نداده است، در آستانه تدوین بودجه ای که تصویب آن هم اکنون درجریان است بار دیگر به خیابان می آئیم.
بودجه ای که می بایست تقسیم عادلانه ثروت اجتماعی برای بهبود شرایط زندگی و رفاه و پیشرفت عمومی باشد، سهمی برای ما ندارد. تولیدکنندگان ثروت، بی نصیب از این بودجه همچنان شاهد استمرار قانونی نمودن فقر و فلاکت در ابعادی ویرانگرند.
این بودجه برای سروسامان دادن امور حکومتیان و سهم بری دستگاه ها و نهادهای درون دایره قدرت تنظیم شده است نه برای رفاه عموم مردم.
ما بازنشستگان همه صندوق ها، برای دستیابی به مطالبات زیر باردیگر به خیابان می آئیم. با گامهای راسخ و استوار. چرا که بارها هشدار داده ایم «تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم»:

۱- ارتقاء سطح دریافتی حقوق بگیران و مستمری بگیران به میزان بالاتر از خط فقر کارشناسی شده ‌‌متناسب با هزینه زندگی استاندارد امروزی.
۲- – تهیه و تدوین بودجه سالیانه بر مبنای حمایت از منافع مزدبگیران و تامین منابع مالی لازم برای تضمین یک زندگی مناسب بازنشستگان. همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلین با اجرای کامل ماده ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ٨۶
٣- توقف تعرض به منابع و امکانات صندوق ها. اعاده منابع صندوقهای بازنشستگی و جبران خسارت و استرداد بدهی های دولت به صندوق ها و ایجاد سازوکار مناسب به منظور کنترل و نظارت بر آنها توسط منتخبین واقعی بازنشستگان
۴- لغو بیمه های تکمیلی و برقراری بیمه کارآمد و رایگان
۵- توقف سیاست و برنامه های خصوصی سازی درعرصه های تولید، آموزش، بهداشت و درمان و خدمات عمومی
۶- توقف روند پرونده سازی و پیگردهای قضایی و امنیتی برای فعالین صنفی و اجتماعی و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه فعالین صنفی و اجتماعی
۷- برسمیت شناختن حق ایجاد تشکل های مستقل بازنشستگان

با توجه به مطالبات مشخص و بارها اعلام شده ی فوق، و همچنین تجارب تاکنونی خود دریافته ایم که مذاکره با دولتمردان نتیجه ای جز وعده و وعیدهای توخالی نداشته است و توجه و اقدام عملی برای بهبود شرایط زندگی ما برعهده آنهاست. بازنشسته ای که مجوز تشکل مستقل را ندارد نماینده ای هم ندارد.
ما اعلام می کنیم چنانچه پاسخ عملی درخور به خواسته های ما داده نشود استمرار تجمعات و اعتراضات برای پیگیری مطالبات خودرا حق قانونی و طبیعی خود می دانیم.

وعده ما روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۰ صبح مقابل مجلس شورای اسلامی

– اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
– گروه بازنشستگان تامین اجتماعی
– شورای بازنشستگان ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *