بیانیه شورای بازنشستگان ایران به مناسبت ۸ مارس 

image_pdfimage_print

از شعرهای زندان طبری

قو خورشیـد را انتظـار مـی کشـد

– بمناسبت ٨ مارس روز جهانى زن –

 

ترا انکار کردند، لطافت گلگونت را، اشک هاى چون خونت را، نگاه عاشقانه ات را، زیبائى

شاعرانه ات را.

سقف خانه هایت را کوتاه ساختند، بر دریچه هاى آرزویت ِگل گرفتند، و آسمان خانه ات

هماره ابرى بود، و تو خورشید را انتظار مى کشیدى.

***

دنیایت را باغچه اى نهادند، در حیاط خلوت خانه ات،

که با پرچین غمین تنهایى … محصور شده بود،

قلب خونینت را کاشتى، و زبان خاموش و شیرینت را، و رنج ها را، و قصه هاى بى پایان

حقارت ها را، و تو خورشید را دردمندانه انتظار مى کشیدى.

***

آسمان بر تو حکم راند،

به کثرت باران هایش،

و ترا نیمه خواند.

زمین بر تو شورید، و ترا انسانى حقیر نامید.

حاکمان و محکومان، توأمان بر تو حکم راندند.

همسرانت بر تو حکم راندند

و تو، مرهم دردهایشان بودى.

عاشقانت بر تو حکم راندند

آنانى که نوازش دستانت را تمنا مى کردند،

فرزندانت بر تو حکم راندند

هم آنانى که دیروز از پستان هایت شیره حیات مى مکیدند.

و آسمان گواه بود، و ماه و خورشید گواه.

ترا در حریر پیچاندند، و تو هیچ نگفتى، و دردمندانه نگاه مى کردى مظهر خورشید را.

تو را در سریر خواستند، و تو هیچ نگفتى، و نگاه مى کردى.

ترا چون تابلویى رنگین، بر دیوار سرد خانه ها آویختند، و تو هیچ نگفتى، و باز هم نگاه مى

کردى.

***

اگر مرا بر دار کردند، ترا خوار کردند.

اگر لبخند را از لبانم گرفتند، ترا هرگز لبخند نیاموختند.

اگر بال هاى مرا شکستند، ترا هرگز پرنده نخواستند.

من زیستم، و تو زیستى شکیبا، در انتظار دراز و دردآور خورشید.

***

 

***

روز ۸ مارس سال ۲۰۱۹ را سازمان های زنان در آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر می خواهند به روز اعتصاب زنان بدل سازند. در این روز زنان با تظاهرات علنی علیه نابرابری حقوق اجتماعی خود نسبت به مردان به نمایش برخواهند خواست.

هنوز در آلمان امپریالیستی دستمزد زنان برای کار مساوی با مردان قریب به بیست درصد قلیل تر است. از این روست که در این ثروتمند ترین کشور اتحادیه اروپا و در دورانی که این کشور ثروتمندترین دوران تاریخ خود را تجربه می کند، فقر زنان در دوران بازنشستگی به معضل تشدید یابنده ای در این کشور بدل شده است. فقر دوران بازنسشتگی در این کشور نیز حلقه ی ضعیف تر که زنان هستند را بیش تر زیر سلطه ی خود آسیب پذیر ساخته است.
مبارزه علیه فقر دوران سالمندی در ایران نیز نبردی است برای دریافت دستمزد کافی برای دوران اشتفال زحمتکشان و امنیت سازمان های تعاونی بازنشستگی که دولت روحاتی می خواهد تتمه ی آن را هم در ایران با خصوصی سازی آن نابود سازد. مبارزه برای قانون کار به سود زحمتکشان مبارزه ای است همگانی برای طبقه کارگر ایران و کمک به تجهیز همبستگی کارگران در رشته های مشابه می کند

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱٣ اسفند ۱٣۹۷ –  ۴ مارس ۲۰۱۹

 


شورای بازنشستگان ایران به مناسبت ٨ مارس (روز جهانی زن) بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه تاکید شده است: با طرح مطالباتمان روز جهانی زن را گرامی می داریم!

موقعیت فرودست زنان و مصائب ناشی از آن در همه زمینه های اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جنسیتی تاریخی هزاران ساله به قدمت همه جوامع طبقاتی دارد.
زنان در زیر لوای ساختارهای تاریخی مردسالار و نیز مناسبات سرمایه داری، علیرغم همه تلاش ها و مبارزات پرشکوه و کسب دستاوردهای بی بازگشت بشر در زمینه تساوی حقوقشان، اما هنوز نتوانسته اند به برابری واقعی در زندگی اجتماعی دست یابند. برای ایجاد چنین جامعه برابری، مردان بسیاری همراه و دوشادوش زنان در این مبارزات بی وقفه، مشارکت و تلاش میکنند.
موانع اقتصادی، سیاسی، قانونی و سنن و آیینهای اجتماعی جان سخت، آشکار و نهان بر موجودیت زنان چنگ انداخته و موقعیت فرودست نیمی از جامعه را در ساختار طبقاتی مبتنی بر روابط کالائی و مالکیتی تداوم می بخشند. این وضعیت، زنان را در پیشاپیش صف مبارزات اجتماعی برای تغییر وضعیت موجود قرارداده است.

ما با آگاهی و شناخت کامل از این موانع، “مطالبات حداقلیمان” را به شرح زیر بیان می کنیم:
۱- زنان مالک تن و بدن خود هستند، حق انتخاب نوع و سبک زندگی، اولین حق طبیعی هر انسانی است.
حق ازدواج کردن و یا نکردن، مادر شدن و یا نشدن باید برای زنان به رسمیت شناخته شود.

۲-کالایی شدن بدن زنان و سوء استفاده از کار ارزان زنان در مناسبات سرمایه داری، فقط در جهت منافع ساختار سودمحور و تحقیر و استثمار زنان است.
لذا پرداخت دستمزد برابر و لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز جنسیتی در محیط کار از خواسته های زنان است.

٣- تمام موانع قانونی در حق انتخاب رشته و شغل برداشته شود و تمام تبعیضهای جنسیتی در دانشگاه ها و مکان عمومی (سالنهای موسیقی و تئاتر و ورزشگاه ها و…) حذف گردد.

۴- لغو حجاب اجباری برای زنان یک خواسته اساسی است.

۵- “کار خانگی” از خردسالی تا کهنسالی بر گرده زنان است.این خشونت متداوم و پایان ناپذیر و بهره کشی پنهان، از دوش زنان برداشته شود.

۶- تمامی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در طلاق و حضانت فرزندان و خروج از کشور و “کودک همسری ” و… باید لغو گردد و زنان هم حق ثبت شناسنامه برای کودکانشان را داشته باشند.

۷- انسانهای متمدن امروزی اعم از زنان و مردان برای دستیابی به خواسته های زنان (که خود معیاری برای سنجش یک جامعه پیشرفته و مدرن است)، و رهائی از این تبعیض ضدانسانی، تلاش و مبارزات مستمری دارند. هرگونه نگاه و برخورد امنیتی و قضائی به این مبارزات حق طلبانه، محکوم است.

٨- از آنجائیکه برای رسیدن به مطالبات مشترک نیاز به تشکل داریم، حق داشتن تشکلهای مستقل را برای خود حقی طبیعی و پایه ای میبینیم.

۹- در ساختار سرمایه داری فقر بیش از پیش “زنانه” شده و موج بیکاری و مهاجرت و جنگ و غارت، انبوهی از زنان سرپرست خانوار به وجود آورده که توان اداره خود و فرزندانشان را ندارند. خطر تن فروشی و عضو فروشی و اعتیاد و کارتن خوابی یک تهدید جدی برای این بخش از زنان است لذا حمایتهای گسترده به لحاظ تهیه مسکن و شغل مناسب و درمان و آموزش رایگان، ضرورتی عاجل است.

۱۰- جامعه ایران با بحران سالمندی و مشکلات توام با آن مواجه است. زنان از یک سو خود مواجه با سالمندی اند و از سوی دیگر نگهداری از سالمندان خانواده به آنان واگذار میشود. ایجاد مراکز مناسب و پرنشاط سالمندان و توجه ویژه به سلامت و درمان زنان سالمند یکی ازمطالبات واقعی هر جامعه ای است.

۱۱- هشت مارس روز جهانی زن است. به رسمیت شناختن این روز در تقویم از خواسته های مسلم زنان می باشد.

شورای بازنشستگان ایران
اسفند ۱٣۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.