لولا دا سیلوا: ما به مبارزه ادامه می دهیم!

پیام رئیس جمهور سابق برزیل از درون زندان به خوانندگان اومانیته 


• از روز ۷ آوریل ۲۰۱۸، من بدون هیچ مدرک جرمی در زندان هستم. پس از سالها و سالها تحقیق در مورد حساب بانکی ام، یک «پنی» مشکوک هم نیافته اند، هیچ چیز، حتی پس از قرارگرفتن در پست ریاست جمهوری، در همان خانه در منطقه سائوپولو زندگی می کردم. در این لحظه دردناک، دوباره تاکید می کنم که ما تا زمانی که برزیلی ها خوشبختی شان را بازنیافته اند به مبارزه ادامه می دهیم …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۲۱ فروردین ۱٣۹٨ –  ۱۰ آوریل ۲۰۱۹


* لولا دا سیلوا، رئیس جمهور سابق برزیل از درون زندان این پیام تشکر از پشتیبانی و درخواست ادامه بسیج برای آزادی او و برای احترام به دمکراسی در برزیل را برای خوانندگان روزنامه فرانسوی اومانیته فرستاده است.


امروز جهان با نگرانی و غم و اندوه، شاهد ناکامی و شکستی است که از زمان کودتای ٢٠١۶ و زیر پا گذاشتن قانون اساسی و رای ۵۶ میلیون برزیلی به کشور ما، با برکناری دیلما روسف، تحمیل شده. دیلما نخستین زن رئیس جمهور در سال ٢٠١٠ به ریاست جمهوری انتخاب و در سال ٢٠١۴ مجددا به این مقام بر گزیده شد و دو سال بعد بدون ارتکاب هیچ اقدام غیرقانونی برکنار می شود.

از آن پس برزیل یکی از بحرانی ترین لحظات تاریخ خود را می گذراند. فرایند توسعه اجتماعی که از سال ٢٠٠٣ آغاز شده و مورد تحسین جهانیان قرار گرفته بود، با خشونت متوقف گردید. کشوری که میلیونها نفر را از فقر مطلق نجات داد و برای اولین بار پس از ۵٠٠ سال، خود را از نقشه جغرافیای گرسنگی خارج کرد ، سیاست های موفقیت آمیز اجتماعی را به قاره آفریقا صادر نمود، رابطه برابر با قدرتهای بزرگ جهان بنا کرد و برای صلح بین مردم جهان مبارزه نمود. و امروز در برزیل درست بر عکس آن عمل می شود.

از روز ٧ آوریل ٢٠١٨، من بدون هیچ مدرک جرمی در زندان هستم. زندگیم و زندگی خانواده ام ویران شده است. خانه ام توسط پلیس مورد حمله قرار گرفته و زیر ورو شده، پس از سالها و سالها تحقیق در مورد حساب بانکی ام، یک «پنی» مشکوک هم نیافته اند، هیچ نوع تغییری در زندگیم، ناهماهنگ با نتیحه کار و فعالیتم نیافته اند. نه کشتی تفریحی، نه کاخ بزرگ سینمائی، نه کیسه پول، نه حساب مخفی: هیچ چیز، حتی پس از قرارگرفتن در پست ریاست جمهوری، در همان خانه در منطقه سائوپولو زندگی می کردم.

من با عنوانی عجیب که در قانون کیفری برزیل و جود ندارد، «اقدامات نامشخص»، محکوم شده ام. اسناد و مدارک فراوان در اثبات بی گناهی ارائه کرده ام. و کسانی که مرا متهم می کنند هیچ مدرکی علیه من نیافته اند. یک سال است که در انزوا بسر می برم، بدون حق مصاحبه. ممنوعیت از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که همه نظرسنجی ها نشان می دادند که با اکثریت بالائی برنده انتخابات بودم. بدین شکل راه برای پیروزی نامزد راست افراطی گشوده شد که نژاد پرست، زن ستیز و طرفدار سرسخت شکنجه و رژیم های تمامیت خواه (توتالیتر) در برزیل است که در پی کودتای نظامی و غیر نظامی سال ١٩۶۴ بر سر کار آمدند.

قاضی که باکمال بی عدالتی مرا بی دلیل محکوم کرده بود، به سمت وزیر دادگستری ارتقا یافت. او بالاترین مقامی است که مسئولیت زندانی که در آن هستم را بعهده دارد. چیزی که در قانون اساسی و قانون دمکراتیک غیرقابل تصور است. رئیس جمهور کنونی که وسیعا بر پایه اطلاعات نادرست انتخاب شد، بسرعت به از بین بردن حمایت های اجتماعی که حزب کارگران از سال ٢٠٠٣ بر قرار کرده بود پرداخت. تاکتیکی که اخیرا در کشورهای دیگر نیز از آن استفاده میشود.

سیاستهای عمومی توسعه اقتصادی مرتبط با عدالت اجتماعی رها شده است. قوانین کار تاریخی برزیل لغو گردیده. نابرابری های اجتماعی گسترش یافته. میلیونها نفر به فقر شدید کشیده شده اند. تعداد بیکاران از مرز ١٣ میلیون فراتر رفته است. گرسنگی و مرگ اطفال مجددا باز گشته است. گفتمان نفرت، تعصب و تحجر جایگزین جستجوی گفتگو برای صلح شده. برزیل در احتضار است.

در این لحظه دردناک، نه تنها به خاطر بی عدالتی علیه من بلکه بخصوص در مورد تهدید جدی دمکراسی و درد و رنج تحمیل شده به مردم ما، من از ابراز همبستگی سراسر جهان تشکر مینمایم و دوباره تاکید می کنم که ما تا زمانی که برزیلی ها خوشبختی شان را بازنیافته اند به مبارزه ادامه می دهیم.

دوشنبه، ٨ آوریل ٢٠١٩ (١٩ فروردین ١٣٩٨)
لولا دا سیلوا


منبع: لوموند دیپلماتیک
متن نامه در اومانیته: www.humanite.fr 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *