حسن سعیدی و عده ی دیگری از بازداشت شدگان روز کارگر همچنان در زندانند

image_pdfimage_print


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۱ خرداد ۱٣۹٨ –  ۲۲ می ۲۰۱۹

با گذشت ۲۱ روز ازبازداشت حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر بازداشتی های روز جهانی کارگر، مقامات قضایی دادسرای زندان اوین ازپاسخگویی به خانواده های بازداشتی ها طفره میروند و پاسخ مناسبی برای ادامه بازداشت این کارگران و فعالین نمیدهند. 

روز ۳۱ اردیبهشت خانواده سعیدی به همراه دیگر خانواده های بازداشتی های روز جهانی کارگر مقابل مجلس، در مقابل زندان اوین حضور یافتند اما بعد از ساعت ها انتظار با عدم پاسخگویی مسئولین قضایی دادسرا مواجه شدند. 
تعدادی از اعضای سندیکای شرکت واحد و تعدادی از فعالین دانشجویی و کارگری خانواده های بازداشتی ها را درمقابل زندان اوین همراهی میکردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.