همه‏پرسى‏ از مردم براى‏ لغو نظارت استصوابى‏ شوراى‏ نگهبان! حاکمیت مردم اصل است!

image_pdfimage_print

١٣٨٨/ ١٣

آیت‏الله موسوى‏ خوئینى‏ در گفتگو با دانشجویان و براى‏ توضیح دیدگاه‏هاى‏ نامزد ریاست جمهورى‏، میرحسین موسوى‏، به دفاع از حق حاکمیت مردم پرداخت و گفت: «مردم باید سرنوشت کشور را تعیین کنند»، «میزان، راى‏ ملت است».

«مهندس موسوى‏ با نظارت استصوابى‏ مخالف است. چون این نظارت، راى‏ مردم را نادیده مى‏گیرد».

«اساساً انقلاب براى‏ این انجام شد که نظر مردم لحاظ شود. اگر قرار بود دیگران براى‏ مردم تعیین تکلیف کنند و نظر مردم کنار گذاشته شود، نیازى‏ به انقلاب نبود … شاه هم مردم را صاحب راى‏ نمى‏دانست. …»

تفسیر خودسرانه و غیرقانونى‏ از اصل نود و نهم قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ که آیت‏الله موسوى‏ خوئینى‏ مورد انتقاد قرار مى‏دهد، به سلب حاکمیت از مردم و به زیر پا نهادن حق تعیین سرنوشت آن‏ها انجامیده است. اصل انتخابى‏ بودن قواى‏ مستقل حاکمیت را از میان برداشته و گزینشى‏ از میان برگزیدگان و از صافى‏ عبور کردگان را جایگزین آن نموده است. این اقدامى‏ است غیرقانونى‏ و بر خلاف حقوق ملت ایران (“حقوق ملت”) در قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏!

با این اقدام، یکى‏ از آماج‏هاى‏ اصلى‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ پایمال شده است. پیامد زیر پا گذاردن حق ملت، پدید آمدن نابسامانى‏ گسترده در شرایط زندگى‏ مردم و بحران اجتماعى‏ مى‏باشد.

خواست از میان برداشتن نظارت استصوابى‏ از قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ایران، خواستى‏ در سوى‏ حفظ منافع مردم و اقدامى‏ در جهت سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان در چهارچوب قانون اساسى‏ است.

نظارت استصوابى‏ را باید با همه پرسى‏ از مردم برچیده و از قانون اساسى‏ حذف شود!

One Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.