منشور اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
یکشنبه  ۱٣ مرداد ۱٣۹٨ –  ۴ اوت ۲۰۱۹


 


منشور اتحاد سراسری بازنشستگان ایران:

۱- اتحاد سراسری بازنشستگان دربرگیرنده بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری در سراسرایران است که به منظور بهبود شرایط زندگی (اعم از بهبود معیشت، بهداشت تن و روان و موضوعات رفاهی بدون تبعیض) و دفاع از حقوق مادی و معنوی و حیثیت اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران فعالیت می کند.
۲- اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، مستقل است وبه هیچ حزب، نهاد، جمعیت، انجمن، سازمان، ونهاد دولتی و غیر دولتی وابسته نیست .
۳- اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، تشکلی مطالباتی است که برای تحقق موضوعات زیر فعالیت می کند : 
– پیگیری اجرای وظایف دولت در اصول ۲۹و ۳۰و۳۱ قانون اساسی؛
– مستمری متناسب با معیشت و کرامت بازنشستگان ؛
– درمان وبهداشت همه جانبه بدون هزینه برای بازنشستگان؛
– امکانات رفاهی برای حفظ سلامت تن و روان بازنشستگان؛
– امکان دخالتگری بازنشستگان عضو کانون های بازنشستگی بدون هیچ تبعیض و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای کنترل و نظارت برصندوق های بازنشستگی؛ 
– تامین شفافیت عملکردهای مالی صندوق هاازطریق نظارت فعال نمایندگان واقعی بازنشستگان در کانون ها؛ 
– الغای هیات امناء غیرقانونی که به قصد غارت منابع صندوق تامین اجتماعی جایگزین شورای عالی تامین اجتماعی شده‌است. واحیا وابقای شورای عالی تامین اجتماعی وایجاد نهادی شورایی در سایرصندوق‌های مشابه درسازمان بازنشستگی کشوری باحضور اکثریت قاطع نمایندگان کارگران وکارمندان، زحمتکشان شاغل و بازنشسته در آن شورا؛
۴- از آنجا که منابع مالی کانون‌های بازنشستگی ازمحل دریافت حق ِعضویت بازنشستگان (با کسرحق عضویت از مستمری بازنشسته) تامین می‌گردد، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران حق تمامی بازنشستگان ومستمری بگیران می‌داند که بی هیچ تبعیض و بدون هیچ مانعی حق انتخاب کردن، انتخاب شدن وفعالیت درارکان مختلف کانون‌های بازنشستگان را داشته‌ باشند. اتحاد سراسری بازنشستگان ایران برای تامین این حق تلاش می‌کند .
۵- منابع سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌ بازنشستگی کشوری وسایر صندوق‌ها متعلق به بیمه شدگان آنها ومالکیت بین النسلی است ومدیریت آنها درنبود اتحادیه های قدرتمند کارگران و بازنشستگان به امانت به دولت ها سپرده شده است، هر گونه تصمیم گیری درباره منابع آن‌ها، تنها از سوی شورای عالی صندوق‌ها و با تضمین منافع شاغلین و بازنشستگان از سوی دولت‌ها همراه با بالاترین درجه شفافیت امکان پذیراست، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران درراه ایجاد مناسباتی که تضمین کننده این منافع باشد، فعالیت می‌کند .
۶- درپیگیری مطالبات، اولویت استفاده از تمامی ظرفیت های رسمی و قانونی است. بدیهی است در صورت عدم دست‌یابی به مطالبات خود، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، استفاده از سایر راهکارهای اعتراضی مسالمت آمیز را برابربا اصل بیست وهفتم قانون اساسی، حق مسلم بازنشستگان می داند. 
۷- اتحاد سراسری بازنشستگان ایران با اشخاص و نهادهایی که همکاری با آن ها با اصول و آرمان های مندرج در این منشورمغایر نباشد، همکاری می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *