image_pdfimage_print

«واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر»

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴٨ (٢٩ آبان)
واژه راهنما: مضمون نبرد آزادیبخش ملی، ادعانامه ای علیه نسخه نولیبرال امپریالیستی. جایگاه منافع طبقه کارگر در مبارزات حزب طبقه کارگر. رابطه دیالکتیکی میان نبرد طبقاتی و مبارزه برای اتحادهای اجتماعی. مضمون و محتوای مارکسیستی- توده ای «پیوند میان عدالت اجتماعی و دمکراسی»، پرچمِ هوشمندانه ی قابل اعتماد! کیفیت خاص اقتصاد سیاسی ی مرحله ملی- دمکراتیک. مرحله ملی- دمکراتیک ادامه نظام سرمایه داری نیست. بود و نبود حزب توده ایران.

عنوان این نوشتار برداشته شده از «جزوه» پربار و پرمایه ای است که در مهرماه ١٣٩٢ در ارگان مرکزی حزب توده ایران انتشار یافت (نامه مردم شماره ۹۳۲).

“اقتصاد ملى”، شرط دست یابى به عدالت اجتماعى

۰۶/۱۰/۲۰۰۵ بارى دیگر بحث درباره انتخابات ریاست جمهورى در ابران و علل نتیجه بدست آمده در دوره نهم آن به موضوع روز روزنامه هاى داخلى و خارجى و همچنین در محافل سیاسى تبدیل شده است. بحثى که با باقى ماندن در سطح، با انواع “حدثیات” بین صاحب نظران و همچنین …

رفیق عاصمی در باره ی آقای علی خدایی چه می گوید؟

سخن روز شماره ۵۱۵ آبان ۱۴۰۰، ۶ نوامبر ۲۰۲۱ مقدمه “توده ای ها” هیئت تحریریه “توده ای ها” تصمیم گرفته است که بعضی از نامه ها، دست نوشته ها و مصاحبه های منتشر نشده از رفیق شادروان عاصمی را به خاطر اهمیت تاریخی آنها به انتشار برساند. به جز تصحیح …

نامه رفیق عاصمی به رفیق خاوری: طرح تنها مسئله ”آزادى ها“ کافی نیست!

سخن روز شماره ۴۴ آبان ۱۴۰۰، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱ مقدمه “توده ای ها” هیئت تحریریه “توده ای ها” تصمیم گرفته است که بعضی از نامه ها، دست نوشته ها و مصاحبه های منتشر نشده از رفیق شادروان عاصمی را به خاطر اهمیت تاریخی آنها به انتشار برساند. به جز تصحیح …

آخرین عکسی که از آقای رئیسی دیدم!

سخن روز شماره ۳۱۳ خرداد ۱۴۰۰، سه مه ۲۰۲۱ آخرین عکسی که از آقای رئیسی در یک نشریه دیدم، چندین ورق کاغذ لوله شده در دست راست داشت که به چماقی نیز می ماند. گیریم کاغذ است و بنا دارد نظر و مواضع دولت کنونی را مطرح سازد!؟ حزب توده …

در شرایط حدید در جهان و منطقه، چگونه با سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران عمل کنیم؟!

سخن روز شماره ۲۳ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ برخی از رفقا که خود را توده ای و کمونیست اعلام کرده اند، بلافاصله راه حل هایی نیز پیشنهاد می کنند و خواستار سازمان جدیدی می شوند. این پیشنهاد گام نخست در روند نابودی حزب توده ی ایران مثل حزب …

خبری که در ایران مسکوت ماند! علت سکوت چیست؟

سخن روز شماره ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۲۱ مارس ۲۰۲۱ آنطور که روسیا تودی اطلاع داد، رئیس مجلس ج. ا.، قلیباف، دوشنبه ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ با پیامی اختصاصی از طرف آیت الله خامنه ای برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر نمود. خبر در رسانه‌های غربی نیز سروکله ای …

یک خبر کوچک از «آسه آئان» و سه سویه ی پر اهمیت آن!

سخن روز شماره ۵۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰ فوریه ۲۰۲۱ اینروزها که برخی روزن ها خود را نشان داد و امکان برخی مطالعه ها را ایجاد نمود، خبر جالبی دیده شد در ارتباط با بحث میان توده ای ها، به طور مشخص میان نظرات طرح شده توسط رفیق سیامک و رفیق …