هشدارِ «رهبر تراشی» رفیق خاوری و واکنش نویدنو

سخن روز شماره ۱۷۵ تیر ۱۳۹۹، ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰ همانطور که در حاشیه ی گفتگو با صفحه ی توده‌ای ها ذکر شد، من از نفی قاطعانه برنامه ی  «سوسیالیسم ارتجاعی» توسط رفقای هیئت تحریریه نویدنو خوشحال و خوشنودم و موضع این رفقا را در مقاله نگاهی به گفته‌های آقای عاصمی …

در حاشیه ی گفتگو با صفحه ی توده‌ای ها
دیالکتیک نبرد در داخل و خارج از کشور و برخی پرسش ها

سخن روز شماره ۱۶۲ تیر ۱۳۹۹، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰ ضرورت انجام گفتگو با صفحه ی توده‌ای ها از واقعیت توجه دوست و دشمن به آن قابل شناخت است. دشمن به عبث می‌کوشد با نظرات انحرافی خود، هسته ی مرکزی نبرد رهایی بخش طبقاتی را که وظیفه ی تاریخی حزب توده …

بازهم درباره ی تضاد و راه حل آن!

سخن روز شماره ۱۵۳۱ خرداد ۱۳۹۹، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰ رفیق عزیز دماوند شما به درستی تضادی را در حزب توده ایران مورد خطاب قرار می‌دهید و راه حل آن را نیز با اشاره به کارکرد زنده یاد رفیق کیانوری توصیه می کنید. من با استدلال شما موافق هستم. در این …

به مناسبت بازانتشار دو مقاله ی قدیمی در نویدنو

سخن روز شماره ۱۴۲۶ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ رفیق عزیز عضو فعال کمیته ی داخلی، و رفیق عزیز هاتف رحمانی! بازانتشار مقاله ی شش سال پیش شما در نویدنو نشان می‌دهد که شما سخن جدیدی برای طرح ندارید. همین ارزیابی را باید از نامه ی ده سال پیش رفیق …

گفتگوی “توده ای ها” با رفیق فرهاد عاصمی در باره حزب توده ایران و رفیق علی خاوری

مقاله ۱۹/۹۹۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۰ متن گفتگوی کوتاه نشده میان رفیق سیامک و رفیق گرامی فرهاد عاصمی در باره تاریخ چهل سال گذشته حزب توده ایران را در زیر می خوانید. رفیق گرامی! این گفتگو به ویژه از این رو برجسته است که شما برای توده ای ها …

تضاد کنونی در جنبش توده‌ای و حل آن!
ابرازنظر به بازانتشار مقاله ی نیم نگاهی به واکنش آقای علی خدایی

سخن روز شماره ۱۳۱۵ خرداد ۱۳۹۹، ۴ ژوئن ۲۰۲۰ بازانتشار مقاله ی رفیق گرامی هاتف رحمانی از سال ۱۳۹۴ در نویدنو، گام به جایی است! علت درستی این گام صرفنظر از مواضع توضیح داده شده در مقاله، ناشی از این واقعیت نیز است که علی خدایی که در «یادمانده» نگاری …

اندیشه ی ضد کمونیستی خواستار پایبندی به شعار «نه شرقی و نه غربی»!

۱۷/۹۹مقاله ۶ خرداد ۱۳۹۹، ۲۶ مه ۲۰۲۰ تنها چند روز پس از برگزاری مانور مشترک دریایی جمهوری خلق چین، روسیه و ایران در دریای عمان، قتل تروریستی فرمانده قاسم سلیمانی توسط امپریالیسم آمریکا عملی شد. امپریالیسم آمریکا می خواست با اقدام تروریسم دولتی خود به ایران هشدار دهد که نزدیکی …

«راهی راست با هدفی روشن» یا «اتحاد و انتقاد!»

سخن روز شماره ۱۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۲۲ مه ۲۰۲۰ راهی راست با هدفی روشن، عنوان مقاله‌ای شایان توجهی است که در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (۲۳ اردی‌بهشت ۱۳۹۹) انتشار یافته است. اهمیت مقاله دارا بودن سویه هایی متفاوت آن است. بررسی همه ی آن‌ها در یک نوشتار …